Reklam Alanı

Travozol Deri Kremi Nedir, Travozol Krem Ne İşe Yarar?

HbY - 30.10.18 tarihinde yayınlandı.

Travozol Deri Kremi Nedir, Travozol Krem Ne İşe Yarar?

Travozol deri kremi 15 gramlık paketler halinde satılan haricen kullanılan, vücudun el, ayak ve belirgin yerlerindeki, kasık aralarında ve diğer bölgelerde oluşan mantar, pişik, yanık ve benzeri yara izlerinin tedavisinde etkili bir çözüm sunarak doktorlar tarafından sıklıkla önerilen, kremler grubunda yer alan etkili bir ilaçtır. Siz değerli üyelerimize bu yazımızda kadinveaile.net olarak Travozol Deri Kremi Nedir, Travozol Krem Ne İşe Yarar? başlığı altında bilgiler aktaracağız.

 

 • Etkin madde:

1 g TRAVAZOL, 10 mg izokonazol nitrat ve 1 mg diflukortolon valerat içerir.

 • Yardımcı maddeler:

Mineral oil No 6 (likit parafin), Tween 60 (polisorbat 60), Disodyum EDTA, Vazelin, Lanette O (Setostearil alkol), Arlacel 60 (sorbitan stearat), Distile su.

 Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

 1. TRAVAZOL nedir ve ne için kullanılır?
 2. TRAVAZOL’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. TRAVAZOL nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. TRAVAZOL’ün saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

TRAVAZOL nedir ve ne için kullanılır?

Travozol Deri Kremi Nedir; TRAVAZOL’ün ambalaj büyüklüğü 15 g’dır ve 1 g TRAVAZOL 10 mg izokonazol nitrat ve 1 mg diflukortolon valerat etkin maddelerini içerir. İzokonazol nitrat; derinin yüzeysel mantar hastalıklarının tedavisi için kullanılır.

Birçok mikroba karşı etkilidir; dermatofitlere, mayalara, maya benzeri mantarlara(Pitriyasis versicolor’a neden olan organizmalar da dahil), küflere ayrıca kırmızı, kahverengi lekelerle belirgin bulaşıcı bir deri hastalığı olan Erythrasma’ya sebep olan organizmalara karşı da etkilidir. Diflukortolon valerat; derinin iltihabi ve alerjik durumlarında iltihabı önler ve kaşıntı, yanma, sızı gibi şikayetleri giderir.

TRAVAZOL Deri Kremi Ne İçin Kullanılır; ağır iltihabi veya egzemalar ile birlikte seyreden (örneğin ellerde, parmak araları, kasık ve genital bölgelerde) derinin yüzeysel mantar enfeksiyonlarının başlangıç veya ara tedavisi için kullanılır.

TRAVAZOL’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TAVAZOL’ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Etkin maddeler izokonazol nitrat, diflukortolon valerat veya TRAVAZOL’ün içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı bir hassasiyetiniz(alerjiniz) varsa,
 • Tedavi alanında tüberküloz (verem) veya frengi (sifiliz), virüs hastalıkları (örneğin suçiçeği/varicella, herpes zoster), gül hastalığı (rozacea), ağız civarında dermatit veya aşı sonrası görülen deri reaksiyonları varsa.

TRAVAZOL’ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

 • Bakteri enfeksiyonu ile birlikte seyreden bir deri hastalığı varsa, ilave uygun tedavi gereklidir.
 • TRAVAZOL yüze uygulanacaksa göze temasından kaçınılmalıdır.
 • Daha önce glokom şikayetiniz olduysa doktorunuzu bilgilendiriniz.
 • Mikonazol, ekonazol ve tiokonazol içeren ilaçları kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

Tropikal kortikosteroidlerin özellikle kapalı pansuman koşullarında, uzun süreli veya geniş bir alana yoğun olarak uygulanmaları yan etki riskini belirgin olarak artırır.

Yüze, kasık bölgesine veya koltuk altlarına uygulanması ve çocuklarda kullanımı sırasında yan etkilerinin artma riski nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Ayrıca, çocuklarda sistemik absorbsiyondaki artış göz önünde bulundurulmalıdır.

Travozol Deri Kremi Nedir, Travozol Krem Ne İşe Yarar?

Travozol Deri Kremi Nedir, Travozol Krem Ne İşe Yarar?

 

Sistemik kortikosteroidlerden bilindiği üzere kortikosteroidlerin kullanımı ile glokom da gelişebilmektedir.(Örneğin; uzun süreli yüksek doz veya aşırı uygulamalar, kapalı pansuman teknikleri veya göz civarındaki deriye uygulanması).

Enfeksiyon el ve ayak parmakları arasındaysa, buralara TRAVAZOL uygulanan gazlı bir bezin yerleştirilmesi önerilir.

Enfeksiyonun yeniden oluşmasını engellemek için, çamaşırlarınızı günlük olarak değiştirmelisiniz (el ve yüz bezleriniz, havlularınız, iç çamaşırlarınız tercihen pamuklu kumaştan olmalıdır) ve çok sıcak hatta kaynar su ile yıkamalısınız.

Düzenli şahsi hijyen TRAVAZOL ile tedavinin başarısı için çok önemlidir. Ayağınızda mantar varsa (tinea pedis-atlet ayağı olarak da bilinir), ayaklar yıkandıktan sonra, parmak araları, iyice kurulanmalı ve çoraplar her gün değiştirilmelidir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

TRAVAZOL’ün yiyecek ve içecek ile kullanılması

TRAVAZOL’ü yiyecek ve içecek aldığınız esnada kullanabilirsiniz.

Hamilelik Döneminde Travozol Kullanılması

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamile olduğunuzu veya olabileceğinizi doktorunuza bildiriniz zira doktorunuz TRAVAZOL reçete etmeden önce bu durumu dikkate almak isteyecektir. Genel bir kural olarak hamileliğin ilk üç ayında kortikosteroid içeren haricen uygulanan preparatların kullanılması sakıncalıdır. Özellikle geniş bir alana uygulamayınız ve uzun süreli kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 Emzirme Döneminde Travozol Kullanımı

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Eğer küçük çocuk veya bebek emziriyorsanız TRAVAZOL’ü göğüslerinize uygulamayınız. Emzirdiğinizi doktorunuza bildiriniz zira doktorunuz TRAVAZOL reçete etmeden önce bu durumu dikkate almak isteyecektir. Özellikle geniş alana uygulamayınız ve uzun süreli kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

TRAVAZOL’ün araç ve makine kullanımı üzerine bilinen bir etkisi yoktur.

TRAVAZOL’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

TRAVAZOL setostearil alkol içermektedir. Bu madde lokal deri reaksiyonlarına (kontak dermatit gibi) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

TRAVAZOL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

TRAVAZOL’ü her zaman doktorunuzun anlattığı gibi kullanmalısınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza tekrar danışınız.

TRAVAZOL, günde 2 defa kullanılır.

Doktorunuzla koordineli bir şekilde TRAVAZOL tedavisi iltihabı veya egzemalı deride iyileşme olduktan en geç 2 hafta sonra sonlandırılmalıdır.

Bundan sonra doktorunuz kortikosteroidsiz bir ilaç ile tedaviye devam edebilir. Bu, özellikle kasık ve genital bölgelerde kullanım için geçerlidir.

Uygulama yolu ve metodu:

Hastalıklı deri bölgesi haricen sürerek uygulayınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı: sistemik absorbsiyonunun ve yan etkilerinin artma riski nedeniyle çocuklarda dikkatli kullanılmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/karaciğer yetmezliği: tropikal kortikosteroidleri yüksek potent, uzun süre, geniş yüzey alanlarında, oklüzyon altında kullanımı veya eşlik eden karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılması ile sistemik absorbsiyonu takiben geriye dönüşümlü hipotalamik pituiter adrenal (HPA) eksen baskılanması meydana gelir.

Eğer TRAVAZOL’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla TRAVAZOL kullandıysanız

TRAVAZOL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

TRAVAZOL’den bir defalık fazla doz (geniş deri bölgesine bir defalık uygulama) uygulanması veya kaza ile yutulması sonrasında bir risk beklenmemektedir.

TRAVAZOL’u kullanmayı unutursanız

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

TRAVAZOL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

TRAVAZOL’ü doktorunuzun önerdiği şekilde kullanırsanız,  belirtiler tedavi sırasında kaybolur ve tedavi sonrasında da tamamen iyileşme sağlanır. Belirtiler devam ederse ya da tekrardan ortaya çıkarsa doktorunuzla temasa geçiniz.

Travozol Deri Kremi Olası Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, TRAVAZOL’ün içeriğinde bulanan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Kortikosteroid içeren haricen kullanılan preparatların geniş bir alana (yaklaşık %10 ve daha fazlasına) uygulanması veya uzun süreli kullanımı (4 haftayı aşan) sonucunda aşağıdaki yan etkiler oluşabilir: derinin incelmesi (atrofi), kılcal damarların genişlemesi, deride şerit oluşumu, deride sivilcemsi değişiklikler ve kortikosteroidin resorbsiyonuna bağlı olarak sistemiketkiler.

Bağışıklık sistemi bozuklukları:

Seyrek:

Alerjik kontakt dermatit

Deri ve deri altı bozuklukları:

seyrek: kıl kökü iltihabı (follikülit), deri üzerinde aşırı kıllanma (hipertrikoz), ağız çevresindeki deride iltihaplanma (perioral dermatit), deride renk değişikliği, döküntü, kaşıntı, yanma, kızarıklık (eritem) veya deri üzerinde iltihaplı keseciklerin oluşması (veziküllenme) gibi lokal semptomlar, tahriş, kuruluk, deride yumuşama (maserasyon), isilik.

Bunlar, topikal kortikosteroid kullanımı sonucunda oluşan hafif ve genellikle geçici yan etkilerdir; tedavinin devamında şikayetlerin kaybolduğu görülmüştür. Topikal tedaviyi takiben hastaların yaklaşık %1’inde kaşıntı veya yanma gibi lokal etkiler görülebilir.

Diflukortolon valerat ile topikal tedavi gören hastaların %0.5 ila %4’ünde lokal tahriş ve yanma görülmüştür.

Annelerin gebelikte ve emzirme periyodunda geniş vücut yüzeylerine ya da uzun bir süre kullanımda bebeklerinde yan etki görülebilir. Örneğin gebeliğin son haftalarında TRAVAZOL uygulandığında, bebekte böbrek üstü bezinde gerileme görülebilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, bir doktor ve bir eczacıya danışınız.

TRAVAZOL’un saklanması

TRAVAZOL’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanır.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TRAVAZOL’ü kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya  ambalajında bozukluklar fark ederseniz TRAVAZOL’ü kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

BİLİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

34440 Beyoğlu-İSTANBUL

Üretim yeri:

Pharmactive İlaç San. Ve Tic. A. Ş.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi

Karaağaç Mah. Fatih Bulv. No:32

59510 Kapaklı- TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatı 19.01.2013 tarihinde onaylanmıştır.

Bilgi Güçtür, Paylaştıkça Büyür..

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?