TARDEN 20 Mg Tablet nedir ve ne için kullanılır?

HbY - 14.11.20 tarihinde yayınlandı.

TARDEN ilaç 20 Mg film kaplı tablet olarak satılan, oval, beyaz ve bir yüzü çentikli şekilde üretilen kolestrol düşürücü ilaçtır. Bu makalemizde siz değerli üyelerimize TARDEN 20 Mg Tablet nedir ve ne için kullanılır? başlığı altında bilgiler aktaracağız.

TARDEN nedir?

Her bir film kaplı tablet, 20 mg atorvastatine eşdeğer atorvastatin kalsiyum trihidrat ve boyar madde olarak titanyum dioksit içeren 30 ve 90 tabletlik blister amblajlarda kullanıma sunulmuştur.
TARDEN bir yüzünde ’20’ yazılı, bir yüzü çentikli, oval, beyaz film kaplı tablettir.
TARDEN statinler olarak da bilinen lipid (yağ) düzenleyiciler isimli ilaç grubuna aittir.

Tarden ne için kullanılır?

Tarden kolesterol ve trigliserid olarak bilinen yağ kökenli maddelerin düşürülmesinde kullanılır. Normal büyüme süreci için gerekli olan kolesterol doğal olarak oluşan bir maddedir. Ancak kandaki kolesterol çok arttığında, kan damarlarının duvarlarında depolanarak damarların daralmasına ve sonuçta tıkanmasına yol açabilir. Bu da kalp hastalığının en yaygın sebeplerinden biridir. Yüksek kolesterol seviyelerinin kalp hastalığı riskini arttırdığı kabul edilmektedir.
TARDEN, tek başına az yağlı diyet veya yaşam stili değişiklikleri başarısız olduğunda kandaki kolesterol ve trigliseridler olarak bilinen lipidleri düşürmek için kullanılır. Kolesterol seviyeleriniz normal olmasına rağmen; eğer kalp hastalığı için artmış riskiniz varsa, TARDEN bu riskin azaltılması için de kullanılabilir. Tedavi sırasında standart kolesterol düşürücü diyete devam etmelisiniz.

TARDEN’İ aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer ;
⦁ Çocuk doğurma potansiyeliniz varsa ve uygun bir doğum kontrol yöntemi kullanmıyorsanız,
⦁ Hamileyseniz, hamile kalmaya çalışıyorsanız ya da emziriyorsanız,
⦁ Çocuk sahibi olmayı palnlıyorsanız yaklaşık 1 ay önceden TARDEN kullanımını kesmenizi doktorunuz önerecektir.
⦁ Daha önceden TARDEN’e ya da kan lipidlerini dğşğren benzeri ilaçlara ya da yardımcı maddelereni karşı reaksiyon geçirdiyseniz,
⦁ Karaciğerinizi etkileyen bir hastalığınız varsa ya da geçirdiyseniz,
⦁ karaciğer fonksiyon testlerinizde açıklanamayan anormal sonuçlarınız olduysa,
⦁ Aşırı miktarda alkol aldıysanız.

TARDEN’İ aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer;
⦁ Böbrek problemleriniz ya da böbrek problemi öykünüz varsa,
⦁ Sizde veya ailenizin diğer fertlerinde kas hastalığı mevcutsa,
⦁ Daha önce diğer lipid düşürücü ilaçlar (örneğin statinler veya fibratlar) ile tedavi sırasında kas sorunlarınız oluyorsa (kas ağrısı, güçsüzlüğü vb),
⦁ Sürekli veya yüksek miktarda alkol alıyorsanız,
⦁ Bazı şekerlere karşı intolerans var ise,
⦁ Önemli bir solunum güçlüğünüz var ise,
⦁ Hipotiroidizm (vücutta tiroid hormonunun gereğinden az üretilmesi) varsa,
⦁ 70 yaşından daha yaşlı iseniz,
⦁ Şeker hastalığı açısından risk faktörleriniz var ise,
Şeker hastalığınız varsa veya şeker hastalığı geliştirme riskiniz varsa; bu ilacı kullanırken doktorunuz sizi yakından izleyecektir.Kanınızda yüksek şeker ve yağ seviyeleriniz varsa, fazla kilolu iseniz ve yüksek kan basıncınız varsa; şeker hastalığı geliştirme riskiniz olabilir.

Eğer bunlardan herhangi biri sizin için geçerli ise kas sistemi ile ilgili yan etkiler açısından risklerinizi öngörebilmek için doktorunuz TARDEN tedavisi öncesinde ve sırasında kan testleri yapmaya ihityaç duyacaktır.

Eğer daha önce inme geçirdiyseniz doktorunuza söyleyiniz; doktorunuz sizin için en uygun tedaviye ve doza karar verirken bunu dikkate alacaktır.

Bu uyarılar, üçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa izin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

TARDEN’in yiyecek ve içecekle ile kullanılması
TARDEN kullanırken, günde bir ya da iki küçük bardak greyfurt suyundan fazlasını içmeyiniz. Çünkü yüksek miktarda greyfurt suyu içmek TARDEN’in etkilerinin değiştirebilir.

Hamilelik Döneminde Tarden Kullanımı
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz ya da hamile kalmaya çalışıyorsanız TARDEN kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Tarden Kullanımı
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emziriyorsanız kesinlikle TARDEN kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı
TARDEN kullanımının araç ya da makine kullanma yeteneği üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olması beklenmemektedir. Eğer bu ilaç sürüş yeteneğinizi etkiliyorsa araba kullanmayınız. Alet ve makine kullanma yeteneğinizin etkillendiğini düşünüyorsanız bunları kullanmayınız.

TARDEN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

TARDEN laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
TARDEN sodyum içerir. Eğer kontrollü sodyum diyetindeyseniz bunu gözönünde bulundurunuz.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı
Bazı ilaçlar TARDEN’in etkinliğini değiştirebilir ya da bazı ilaçların etkinliği TARDEN tarafından değiştirebilir. Bu tür bir etkileşim ilaçların birinin ya da her ikisinin de etkinliğini azaltabilir. Ayrıca rabdomoyoliz diye bilinen, önemli ama nadir rastlanan kas zayıflığı durumu da dahil olmak üzere yan etkilerin riskini ya da ciddiyetini arttırabilir.
Doktorunuz TARDEN dozunuza karar verirken bunu göz önünde bulunduracaktır.

TARDEN ile etkileşimi olabilecek bazı ilaçlar:
⦁ Bağışıklık sisteminin çalışmasını değiştiren ilaçlar; öörneğin siklosporin ya da terfenadin, astemizol gibi alerjik hastalıklara karşı etkili ilaçlar
⦁ Belli enfeksiyon hastalıklarına karşı etkili ilaçlar ya da mantar hastalıklarına karşı etkili ilaçlar; örneğin eritromisin, klaritromisin, ketokonazol, itrakonazol, rifampin, fusidik asit
⦁ Lipid düzenleyici başka ilaçlar; örneğin gemfibrozil, fenofibrat, kolestipol
⦁ Yüksek tansiyon ya da anjina (Kalbi besleyen damarların daralması / tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı) için kullanılan bazı kalsiyum kanla blokörleri ; örneğin verapamil, diltiazem
⦁ Kalp ritmi düzenleyici ilaçlar ; örneğin digoksin, amiodaron
⦁ AIDS (HIV) tedavisinde kullanılan ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir, nelfinavir gibi (proteaz inhibitörleri) ilaçlar
⦁ Hepatit c tedavisinde kullanılan bpceprevir (proteaz inhibitörleri)
⦁ TARDEN ile etkileşime girdiği bilinen diğer ilaçlar ; ezetimib (kolesterol düşürücü), varfarin (kan pıhtılaşmasını azaltır), doğum kontrol hapları, stiripentol (sara nöbeti engelleyici), simitedin (ülser ve mide yanması için kullanılır), fenazon (ağrı kesici), antiasitler (alüminyum ve magnezyum içeren hazımsızlık ilaçları) ve sarı kantaron (St.John’s Wort)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

TARDEN 20 MG TABLET NEDIR VE NE ICIN KULLANILIR
TARDEN 20 MG TABLET NEDIR VE NE ICIN KULLANILIR

TARDEN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
⦁ TARDEN’in yetişkinler, 10 yaş ve üzeri çocuklar için günlük başlama dozu 10 mg’dır.
⦁ Bu doz ihtiyacınız olan miktarı aldığınız belirlenene kadar doktorunuz tarafından artırılabilir.
Doktorunuz 4 hafta veya daha uzun aralıklarla kontrol ederek dozu size uygun hale getirecektir.TARDEN’in yetişkinlerde en yüksek dozu günde bir kez 80 mg, çocuklarda günde bir kez 20 mg’dır.
⦁ TARDEN tedavisine başlamadan önce standart kolesterol düşürücü bir diyete girilmelidir ve bu diyet TARDEN tedavisi sırasında da devam ettirilmelidir.
⦁ TARDEN’in doktorunuzun söylediği gibi alınız. Emin değilseniz doktorunuzla ve eczacınızla kontrol ediniz.

Uygulama Yolu ve metodu:
⦁ TARDEN tabletler bütün olarak su ile yutulmalıdır.
⦁ Dozlar günün herhangi bir saatinde, yemekle birlikte veya ayrı olarak alınabilir.
⦁ Buna rağmen, dozunuzu günün aynı saatlerinde almayı deneyiniz.

Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
10 yaş ve üzeri çocuklarda tavsiye edilen başlangıç dozu 10 mg. tavsiye edilen maksimum doz ise günde 20 mg’dır.

Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlı hastalar ile tüm popülasyon arasında TARDEN’in emniyeti, etkinliği ve lipid tedavi amaçlarına ulaşılması arasında hiç bir farklılık gözlenmemiştir.

Özel kullanım durumları
Böbrek yetmezliği:
Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.
Karaciğer Yetmezliği:
TARDEN aktif karaciğer hastalığı olan hastalarda kullanılmamalıdır. Karaciğer hastalığı hikayesi olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Tarden ile tedaviye başlamadan önce ve başladıktan sonra periyodik olarak karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır.

Eğer TARDEN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla TARDEN kullandıysanız
TARDEN’ den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

TARDEN’i , kullanmayı unutursanız:
Bir dozunuzu almayı unuttuğunuzu bir sonraki dozunuzun zamanı gelmeden önce hatırlarsanız, hatırlar hatırlamaz alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

TARDEN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler; bu ilacın kullanımı ile ilgili ilave sorunlarınız varsa veya tedavinizi sonlandırmak istiyorsanız doktor veya eczacınızla görüşünüz.

Tarden Olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, TARDEN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, TARDEN’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
⦁ Anjiyonörotik ödem (yüzde, dilde ve soluk borusunda nefes almayı zorlaştıracak şişlik). Bu çok ciddi yan etki çok seyrek görülür. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise hemen doktorunuza bildiriniz.

  • Ciltte, ağızda, gözlerde, cinsel organ çevresinde; cilt soyulması, şişmesi, kabarcıklanması ve ateş ile seyreden ciddi hastalık hali.
  • Ayak tabanı ve avuçlarda su toplayabilen, pembe-kırmızı lekelerde karakterize cilt döküntüsü
  • Nadiren, hastalarda kas zayıflığı ya da iltihabı görülmüştür ve çok seyrek olarak ciddi, yaşamı tehdit eden potansiyel bir duruma dönüşebilir (rabdomiyoliz). Halsizlik ve ateş ile beraber kas zayıflığı, hassasiyeti veya doktorunuz TARDEN kullanmayı kesmenizi önerdikten sonra kas problemleriniz devam ediyorsa derhal doktorunuza bildiriniz. Bu durumda doktorunuz kas problemlerinizin nedenini bulmak için daha fazla test yapabilir.

Çok seyrek durumlar TARDEN kullanan 10.000 hastada 1’den azını etkiler (Bu da TARDEN kullanan 10.000 hastadan 9.999’unda bu yan etkilerin görlmesinin beklenmemesi anlamına gelir).

⦁ Beklenmedik veya olağandışı kanama yaşarsanız ya da çürük oluşursa bu karaciğer şikayetine yorulabilir. Doktorunuz siz TARDEN almaya başlamadan önce veya TARDEN alırken karaciğer problemi semptomlarınız varsa karaciğerinizi kontrol etmek için kan testleri yapmalıdır. Karaciğer problemini gösteren aşağıda sıralanan belirtileriniz varsa en yakın zamanda doktorunuza bildiriniz.
– Yorgunluk ya da zayıflık hissi
– İştah kaybı
– Üst karın ağrısı
– Koyu amber renkli idrar
– Cildiniz veya gözlerinizdeki beyaz bölgenin sararması
⦁ Stevens-Johnson sendromu (deri, ağız, göz ve cinsel organlarda ciddi su toplama), eritema mültiforme (lekeli kırmızı döküntü), görme bozukluğu, bulanık görme, duyma kaybı, tendon yaralanmaları, karaciğer yetmezliği, tat almada değişiklik, erkeklerde meme büyümesi.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsioldukça seyrek görülür.

Diğer olası yan etkiler :

Yaygın durumlar TARDEN kullanan 100 hastanın 1 ila 10’unu etkiler

⦁ Burun yollarında iltihap, boğaz ağrısı, burun kanaması
⦁ Alerjik reaksiyonlar
⦁ Kan şeker seviyelerinde artış (şeker hastalığınız varsa, kan şekeri seviyelerinizi dikkatle izlemeye devam ediniz), kan kreatin kinaz seviyelerinde artış
⦁ Baş ağrısı
⦁ Mide bulantısı, kabızlık, gaz, hazımsızlık, ishal
⦁ Eklem ağrısı, kas ağrısı ve sırt ağrısı
⦁ Karaciğer fonksiyonunuzun anormal olabileceğine işaret eden kan testi sonuçları

Yaygın olmayan durumlar TARDEN kullanan 1000 hastanın 1 ila 10’unu etkiler

⦁ İştah kaybı, kilo alımı, kan şekeri seviyesinde düşüş (şeker hastalığınız varsa, kan şeker seviyelerinizi dikkatle izlemeye devam ediniz)
⦁ Kabus görme, uykusuzluk
⦁ Sersemlik, keçeleşme veya el ve ayak parmaklarında karıncalanma, ağrı veya dokunmaya karşı duyarlılıkta azalma, tat duyusunda değişiklik, hafıza kaybı
⦁ Bulanık görme
⦁ Kulaklarda ve/veya kafada çınlama
⦁ Kusma, geğirme, alt ve üst mide ağrısı, pankreatit (karın ağrısına yol açan pankreas iltihabı)
⦁ Hepatit (karaciğer iltihabı)
⦁ Deri döküntüsü ve kaşınma, kurdeşen, saç dökülmesi
⦁ Boyun ağrısı, kas yorgunluğu
⦁ Yorgunluk, iyi hissetmeme, güçsüzlük, gögüs ağrısı, özellikle ayak bileğinde olmak üzere şişme (ödem), artmış sıcaklık
⦁ İdrar testinde beyaz kan hücrelerinin tespit edilmesi

Seyrek durumlar TARDEN kullanan 10.000 hastanın 1 ila 10’unu etkiler.

⦁ Göz bozukluğu
⦁ Beklenmeyen kanama ve morarma
⦁ Sarılık (deri ve göz aklarının sararması)
⦁ Tendon zedelenmesi

Çok seyrek durumlar TARDEN kullanan 100.000 hastanın 1 ila 10’unu etkiler

⦁ Bir alerjik reaksiyon – semptomlar ; ani hırıltılı solunum ve göğüs ağrısı veya darlık, göz kapakları, yüz, dudaklar, ağız, dil ve boğazda şişme, nefes almada zorluk, kolaps
⦁ İşitme kaybı
⦁ Jinekomasti (erkek ve bayanlarda meme büyümesi)

Statinlerel (TARDEN ile aynı tip ilaçlarla) bildirilen diğer yan etkiler :
⦁ Uykusuzluk ve kabus görmeyi içeren uyku bozuklukları, hafıza kaybı, kafa karışıklığı (konfüzyon)
⦁ Cinsel zorluklar
⦁ Depresyon
⦁ Sürekli öksürük ve / veya nefes darlığı veya ateş içeren solunum problemleri,
⦁ Şeker hastalığı (diyabet) . Kanınızda yüksek şeker ve yağ seviyeleriniz varsa, fazla kilolu iseniz ve yüksek kan basıncınız varsa ; şeker hastalığı görülmesi daha olasıdır. Doktorunuz bu ialcı kullanırken sizi izleyecektir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

TARDEN’in saklanması
TARDEN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25 C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra TARDEN’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve / veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz TARDEN’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi :
Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 4 34467
Maslak / Sarıyer / İSTANBUL

Üretim yeri :
Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Orhan Gazi Mahallesi Tunç Cad. No: 3
Esenyurt / İstanbul

Bu kullanma talimatı 28/11/2013 tarihinde onaylanmıştır.

Bilgi Güçtür, Paylaştıkça Büyür..

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?