Reklam Alanı

Mehir Nedir-Mehir Miktarı Ne Kadardır ?

HbY - 31.03.17 tarihinde yayınlandı.

Mehir Nedir ; Nikahta evlenme teklifine razı gösteren kadına verilmesi gereken mal veya paraya Mehir denir. Mehir miktarı az veya çok olsun mutlaka verilmesi farz olan bir hükümdür. Mehir miktarından  daha çok belirlenmesi ve verilmesi önemlidir. Siz değerli kadinveaile.net üyelerimize bu makalemizde Mehir Nedir-Mehir Miktarı Ne Kadardır ? başlığı altında bilgiler aktaracağız.

Mehir nikahın şart ve rükünlerinden değildir.Mehir boşanmada nafaka gibi nasıl verilmesi zorunluysa kadına nikah ta da belirlenip verilmesi zorunludur. Bu dinimizin gereklerindendir. Bu yüzden mehir belirlenmeden kıyılan nikah yine de geçerli olur ama kadın kendi ailesi yada çevresindeki kadınların aldığı mehir miktarı kadar belirli bir miktarı yine de almaya hak kazanır. Buna da mehr-i misil denir. 

Mehrin ne kadar olduğunu nikah esnasında belirlemek ise sünnettir.

Maliki mezhebine göre mehir ; Maliki mezhebine göre  ise mehir nikahın temel farzlarından biridir. Mehirsiz nikah akdi geçerli sayılmamaktadır. Durum böyle olunca da mehri ciddiye almak ve nikah esnasında belirlemek ve söz verilen miktarı söylenilen zamanda ödemek boynumuzun borcudur.

Mehir görev bilinmiyor veya unutulmuş ise bile yine de kocanın kadın üzerinde ödenmesi gereken bir borcu olarak durmaktadır. Koca daha sonra bu hakkı ödemeli ve söz verilen miktarı para  veya onun yerine geçebilecek değerli bir eşyayı karısına vermelidir.

Günümüzde pek çok aile mehir hakkında bilgi sahibi değildir. Hatta yeni yetişen gençlik bile mehrin ne olduğunu bilmemektedir. Bu yüzden de nikah esnasında hiç mehir konuşmadan nikah kıyılmaktadır.  Özellikle resmi nikahla yetinen aileler bu vazifeyi ihmal etmektedirler. Çünkü belediye memuru mevcut belirlenen kanunlara göre nikah merasimini gerçekleştirip kıyarken , imamlar imam nikahında mehir miktarını sormak ve karı koca arasında bu durumu netleştirip karar vardırmakla yükümlüdürler.

İmam nikahında mehir sorulması ve kararlaştırması farzdır. Nikahın tamamlanması için gereklidir. Resmi nikah ta ise kanunlarda böyle bir durum söz konusu değildir. Ama yine de resmi nikahla kıyılan nikahlar eksikleri olsa bile dinimizce geçerlidir. Ancak mehir ve buna benzer durumları sonradan karı ve koca kendi arasında gidermek mecburiyetindedir.

Mehir Miktarı Ne Kadardır ? Nasıl Ölçülür ?

Ödenmesi gereken mehrin miktarının çokluğunda bir sınırlama yoktur. Ödenmesi gereken en az mehir mıktarı ise 10 dirhem gümüş veya buna karşılık gelen mal ve paradır.  

Günümüzde 10 dirhem yaklaşık olarak 300 gram gümüş etmektedir. Bu miktardan daha az bir miktarda mehir belirlenemez. Eğer belirlenmiş ise de bunun 10 dirheme tamamlanması gerekir. Şunu da unutmamak gerekir ki Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) döneminde 10 dirhem yaklaşık olarak iki kurbanlık koyun bedeli idi. Bu bedel de günümüzde en az ortalama 1400 Türk lirası kadar etmektedir. Mehrin miktarının belirlenmesi bu döneme göre hesaplanırsa daha hayırlı olur .

Mehir göstermelik olmaz. Koca vermeyeceği veya veremeyeceği malı yada eşyayı mehir olarak gösteremez. Bazı yörelerde mehir miktarı çok yüksek olarak belirlenip halka duyurulmaktadır. Fakat söylenen miktarın çok azı kadına ödenir. Bu kısmen doğru değildir.

Ayrıca mehirle kadının şerefi ölçülmez. Mehir kadına hürmetin ifadesidir. Cennet kadınları arasında övülen Hz. Fâtıma (r.ah) annemiz evlenirken kocası Hz. Ali (r.a) tarafından mehir olarak kendisine kullandığı zırhını vermiştir.

Mehir Nedir - Mehir Miktarı Ne Kadardır ? Nasıl Ölçülür ? Mehrin Hükmü - Mehir Çeşitleri- Mehrin Geçersiz Sayılması

Mehrin Hükmü

Mehir farzdır. Farz olması Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim ile sabittir.  Allah yüce kitabımız Nîsa suresi 14’üncü ayetinde ” Kadınlara mehirlerini gönül rızasıyla verin” diye emir buyurmuştur.

Mehir Olabilen Şeyler ;

Dinimizde satışı ve kullanışı yasak olmayan her çeşit mal veya eşya mehir sayılabilmektedir. Mehir günün şartlarına göre değerli olan bir mal, para veya eşya olmalıdır. Ev, arazi, araba gibi mülkler de mehir olarak verilebilir. Bunda aksi bir durum yoktur.

Mehrin Çeşitleri

Mehir çeşit olarak ikiye ayrılır.

Miktar ve Ödeme Şekilleri Belirlenen Mehir

Nikah esnasında miktarı ve ödeme şekli belirlenen mehir. Bu mehir için mehrin hangi cins maldan olacağı ve malın miktarının ne kadar olacağı şahitler huzurunda belirnenmiştir.

Bu mehir ödeme kısmıyla ikiye ayrılır

Nikah işlemi kıyılırken peşin ödenen mehir. Buna fıkıh kitaplarımızda mehr-i muaccel denir.

Daha sonra verilmek üzere belirlenen mehir. Bu tür mehire de yine fıkıh kitaplarımızda mehr-i müeccel denir. 

Sünnet olan uygulama mehri nikahla beraber vermektir. Ancak imkan olmadığı durumda ise sonraya bırakılması caizdir. Böyle bir mehir için tarih belirlenmişse vaktin gelmesiyle kadın mehri almaya hak kazanır ve hemen verilmesi gerekir. Tarih belirlenmemişse boşanma veya vefat halinde ödenmesi icap eder.

Örfe Göre Belirlenen Mehir ( Mehr-i Misil )

Nikah akdi yapılırken mehir hiç konuşulmaz ve  usulüne uygun bir şekilde belirlenmezse kadının emsaline bakılarak bir mehir takdir edilir. Buna emsal mehir yada mehr-i misil denir. Bunda evlenen kadının örfü ve çevresinin belirleyici rolü büyüktür. Bunun için evlenecek kadının babası tarafından en yakın hısmı olan kız kardeş, yeğen veya hala gibi kadınlardan; yaş, ahlak, bilgi, güzellik, dindarlık, bekarlık gibi niteliklerde dengi olan bir hısmı bulunmazsa eğer yabancılardan emsal alınır.

Kadın Ne Zaman Mehrin Tamamını Almaya Hak Kazanır ?

Kadın şu hallerde mehrin tamamını almaya hak kazanır;

Cinsel birleşme gerçekleştikten sonra

Cinsel birleşme gerçekleşmeden koca ölürse

Sahih halvet meydana gelince

Kadın Ne Zaman Mehrin Yarısını Almaya Hak Kazanır ?

Kadın; cinsel birleşme ve sahih halvetten önce kocasından boşanırsa belirlenen mehrin yarısını almaya hak kazanır. Konuyla ilgil Yüce Kitabımız Kur’an’ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur;

” Evlendiğiniz kadınları mehir tayin ettiğiniz halde temas etmeden boşarsanız tayin ettiğiniz mehrin yarısı onundur.” Bakara Suresi 2/237

Mehrin Düşmesi

Cinsel birleşme ve sahih halvetten önce boşama dışında, kadın tarafından her hangi bir sebepten dolayı boşanma veya ayrılık meydana gelirse mehir düşer. Örnek verecek olursak kadın dengi olmayan biriyle evlendiğinde velisinin itirazı üzerine hakimin evlenmeyi feshetmesi durumunda mehir düşer ve kadına hiç bir şey ödenmez.

Bilgi Güçtür, Paylaştıkça Büyür..

Yorumlar (7 Yorum)

  Mehirin bu denli önemli olduğunu sayenizde öğrendim teşekkür ederim

  Derman Yasin

  Mehir miktarını neye göre belirleyeceğiz peki ?

   Günümüzde en az 800 lira en fazla olarak ise gelin tarafının yapmış olduğu masrafın 3’te birini 800 tl den az olmamak kaydıyla belirleyebilirsiniz.

  Mehir farz olduğunu ilk defa duydum ayrıca mehirin nikah sırasında belirlenmesininde sünnet olduğunu da ilk duyuşumdur. Açıkcası ilginç geldi.

  Mehir almak istemiyorsa evlenen bu sorun olurmu? Yani mehir almak mecbur mu?

   Mehir dinimizce uygulanması gereken bir uygulamadır. Mehir almak mecburidir. Makalenin başında da yer aldığı gibi Mehir Farz’dır ve mutlaka verilmesi gerekir.

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?