Reklam Alanı

Fucidin H Krem Özellikleri ve Kullanım Alanları

HbY - 24.04.21 tarihinde yayınlandı.

Fucidin H krem cilt üzerine uygulanan bakteri kaynaklı enfeksiyonları önleyici, iltihap giderici ve kaşıntı gidermeye yardımcı özellikleri bulunan kremdir. Bu makalemizde Fucidin H Krem Özellikleri ve Kullanım Alanları hakkında bilgiler aktaracağız.

FUCİDİN H nedir ve ne için kullanılır?

FUCİDİN H 30 g’lık tüp içeren kutularda sunulur.

FUCİDİN H içeriğindeki etken maddelerden biri (fusidik asit) bakteri kaynaklı enfeksiyonlar önleyici ve diğer etkin madde (hidrokortizon asetat) iltihap ve kaşıntı giderici özelliktedir.

FUCİDİN H enfeksiyonun eşlik ettiği veya enfeksiyon riski taşıyan kontakt dermatit veya atopik dermatit dahil olmak üzere dermatit (genellikle enflamasyon, kızarıklık, kabuklanmış yara ve kaşıntı ile seyreden ve alerji kaynaklı da olabilen ekzema tipi deri hastalıkları) tedavisinde kullanılır.

FUCİDİN H kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FUCİDİN H’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Fusidik asit veya hidrokortizon asetata alerjikseniz (aşırı duyarlılığınız varsa).
 • İlacın içeriğindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılığınız varsa). Bu maddelerin listesi, bu kullanma talimatında yer alan bölüm 6’da sunulmaktadır.
 • Akne rozasea  adı verilen bir deri hastalığının tedavisinde. Bu deri hastalığında, burun ve yanaklar üzerinde kızarıklık ve inflamasyon görülür. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza danışınız.
 • Perioral dermatit adı verilen bir deri hastalığının tedavisinde. Bu deri hastalığında, ağız veya çene etrafında kırmızı nokta şeklinde döküntü görülür.
 • Veremin veya frenginin yol açtığı deri hastalıklarının tedavisinde.
 • Kabarcıklar veya noktalar gibi, yalnızca bakteriler nedeniyle oluşan deri hastalıklarının tedavisinde.
 • Uçuk veya su çiçeği gibi, virüs nedeniyle oluşan deri hastalığının tedavisinde.
 •  Atlet ayağı gibi, mantar nedeni ile oluşan deri hastalığının tedavisinde.

kullanmayınız.

FUCİDİN Hı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Bu ilacı göz çevrenize veya bir çocuğun göz çevresine uygulayacağınız durumlarda özellikle dikkatli olunuz. Krem, göze kaçması halinde glokoma neden olabilir.
 • Bu kremi uzun süre boyunca veya yüksek miktarlarda uygulamanız halinde, yan etkilerin oluşma olasılığı daha yüksek olabilmektedir. Ayrıca deriniz bu ilaca daha duyarlı hale gelebilir.
 • Bu ilacı, yüzünüz üzerinde uzun süre kullanmamalısınız.
 • Doktorunuz söylemediği sürece, FUCİDİN H Kremi açık yaralar üzerinde veya burun delikleri, kulaklar, dudaklar veya genital bölge gibi hassas bölgeler üzerinde kullanmamalısınız.
 • Doktorunuz söylemediği sürece, FUCİDİN H Kremi ince deri, deri ülserleri, çatlak damarlar veya akne üzerinde kullanmamalısınız.
 • Böbreküstü bezlerinde baskılanma meydana gelebilir. Belirtileri yorgunluk, depresyon ve anksiyetedir. Bu durum, FUCİDİN H Krem sonlandırıldığında geri döndürülebilir.
 • FUCİDİN H Krem kullanmanız ardından derinizde iyileşme meydana gelmiyorsa,

          7 gün sonra tedavi sonlandırılmalıdır.

 • Etken maddelerden hidrokortizon asetat çocuklarda büyüme gelişme geriliğine yol açabileceğinden dikkatle uygulanmalıdır.

” Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

FUCİDİN H’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içeceklerle ile etkileşmesi beklenmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelikte kullanımına, risk/yarar oranı değerlendirilerek doktor tarafından karar verilmelidir.

Kortikoid içeriği nedeniyle hamilelikte fazla miktarda ve uzun süreli kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde kullanımına, risk/yarar oranı değerlendirilerek doktor tarafından karar verilmelidir.

Kortikoid içeriği nedeniyle emzirme döneminde fazla miktarda ve uzun süreli kullanılmamalıdır.

FUCİDİN H, emzirme sırasında uygulanabilir fakat meme bölgesine uygulamadan kaçınılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

Araç ya da makine kullanımı üzerine herhangi bir etki bildirilmemiştir.

FUCİDİN H’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

FUCİDİN H, butil hidroksianisol (E320) ve setil alkol içerdiğinden lokal deri reaksiyonlarına (örneğin kontakt dermatite) ya da gözlerde ve mukoz membranlarda irritasyona sebebiyet verebilir.

İçeriğinde bulunan gliserol %85 ve potasyum sorbat için kullanım yolu veya dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

FUCİDİN  ile herhangi bir ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Fucidin h krem nedir ve ne icin kullanilir
Fucidin h krem nedir ve ne icin kullanilir

FUCİDİN H nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

2 hafta kadar günde 3 defa uygulanır.

Lezyonun üzeri herhangi bir şekilde kapatılmışsa daha az sıklıkta uygulama yeterli olabilir.

Uygulama Yolu ve metodu:

Cilt üzerine sürülerek uygulanır.

FUCİDİN H’ın yüzde ve ellerde, kasık ve koltukaltı gibi bölgelerde kullanımı da kozmetik açıdan uyumludur.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı: Çocuklarda kullanımına ilişkin bir sınırlama yoktur.

Yaşlılarda kullanımı: Yaşlılar için herhangi bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: FUCİDİN H Kremin kullanımına ilişkin olarak, böbrek/karaciğer yetmezliği ile ilgili özel bir bildirim bulunmamaktadır.

Eğer FUCİDİN H’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FUCİDİN H kullandıysanız

FUCİDİN H’ın kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

FUCİDİN H’ı, kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

FUCİDİN H ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Herhangi bir etki bildirilmemiştir.

Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, FUCİDİN H’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, FUCİDİN H’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi
 • Deride kızarıklık, kaşıntı, döküntülerin ortaya çıkması, alerjiye bağlı deri iltihabı, deride renk kaybı

‘ Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FUCİDİN H’a karşı ciddi alerjiniz var demektir.’

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

FUCİDİN H kullanımı sırasında beklenmeyen bazı yan etkiler görürseniz doktorunuza başvurunuz.

‘ Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.’

Diğer olası yan etkiler:

Sıklıklar şu şekilde tanımlanır:

Çok yaygın      : 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın       : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan  :100 hastanın birinden az,fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek          : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek      : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor       : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın:

 • Uyglama yeri reaksiyonları (kaşıntı, yanma ve iritasyon)

Yaygın olmayan :

 • Aşırı duyarlılık
 • Temasa bağlı gelişen dermatit
 • Egzema
 • Döküntü

Bazı yan etkiler FUCİDİN H Kremin içeriğindeki hidokortizona (steroid) bağlı gelişebilir:

 • Böbreküstü bezlerinin düzgün çalışması durabilir.

          Buna bağlı gelişebilecek bulgular yorgunluk, depresyon ve endişe durumudur.

 • Göz tansiyonunda artış
 • Derinin incelmesi
 • Ağız ve çenede kırmızı noktasal döküntüler
 • Derinin gerilmesine bağlı izler
 • Yüzeydeki küçük venler görünür hale gelir
 • Deride kızarıklık
 • Deri renginde açılma
 • Vücut kıllarının uzamasında değişiklik
 • Terlemede artış

Bunlar FUCİDİN H’ın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

FUCİDİN H’ın saklanması

FUCİDİN H’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki  son kullanma tarihinden sonra FUCİDİN H’ı kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No.4

34467 Maslak / Sarıyer / İstanbul

Üretim yeri:

LEO Laboratories Ltd. (LEO Pharma) / İrlanda

Bu kullanma talimatı 31/08/2016 tarihinde onaylanmıştır.

Bilgi Güçtür, Paylaştıkça Büyür..

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?