Süt Hısımlığı Nasıl Oluşur ?

HbY - 22.03.17 tarihinde yayınlandı.

Süt hısımlığının oluşması için gereken şartlar şunlardır; 

Süt hısımlığı yani süt kardeşliği ; sütün belirli bir süre içinde içilmiş olması. Bu süre doğumdan sonra ki sıfır yada iki yaş arası olup iki yıldır. Fetvaya uygun olan bu görüştür.

Sütün bir kadına ait olması, kadının evli dul veya adetten kesilmiş olması arasında fark yoktur. Aynı hayvanın sütünü içmek  süt hısımlığı oluşturmaz.

Sütün çocuğun midesine girmiş olması. Emilen sütün az veya çok olması arasında fark olmadığı gibi, sütü memeden emmekle bir kap ve bardaktan içmek arasında fark yoktur.

Sütün başka bir gıda ile karıştırılmaması. Süte ilaç, su veya hayvan sütü karıştırılması durumunda çoğunluğa itibar edilir. Fakat yemeğe karıştırılan kadın sütü ile süt hısımlığı gerçekleşmez.

Süt Hısımlığı Kimleri İçerir ?

Bu konuda ki genel kaide’yi  şu hadisle kesinleştiririz ; ”Nesepten dolayı haram olanlar süt yoluyla da haram olurlar.” 

Süt emen bir bebek o kadının nesepten çocuğu kabul edilmektedir. Artık o ailenin hiç bir bireyiyle evlenemez. Buna göre süt emen çocuk sütü emdiği kadının öz çocuğu olmuş olsaydı o aileden kimlerle evlenemeyecek ise, öz çocuğu olmadığı halde sütünü emdiği annenin ailesinin hiç bir bireyiyle de evlilik kuramaz.

Süt Kardeşliği

Süt emenin çocukları ve torunları da kendisi gibi süt emdiği annenin nesebi ile evlenemez. Bu kesin hükümdür. Ancak onların dışında kalan nesepten hısımları ile süt emziren kadının nesepten çocukları arasında büyük bir akrabalık meydana gelmez. Aynı zamanda bu bireyler arasın da da evlenme yasağı oluşmaz. Çünkü aralarında kan yada süt yoluyla her hangi bir bağ oluşmamıştır.

Süt Hısımlığı Nasıl Oluşur ?
Süt Hısımlığı Nasıl Oluşur ?

Örnek verecek olursak; süt emen çocuğun nesepten erkek kardeşi, süt emdiği kadının kızı ile evlenebilir. Süt annenin nesepten olan oğlu da süt kardeşinin nesebinden gelen bir kız kardeşi ile evlenebilir. Ama süt kardeşiyle evlenemez.

Bu kural yalnızca sütü emen çocuk ile onu emziren kadının çocukları arasında gerçekleşen bir hükümdür.

Süt hısımlığının meydana getirdiği evlenme yasasının sınırı şu hadisle prensip haline getirilmiştir; ”Emenin emzirene nefsi, emzirenin emene nefsi haramdır.”

İki çocuğun arasında süt hısımlığı oluşabilmesi için aynı zaman da süt içmiş olmaları gerekmez.  Bu hususta örnek verecek olursak eğer  bir kadının bir yıl veya daha fazla ara ile emzirdiği iki çocuk arasında da süt hısımlığı oluşur.

Süt ile sadece evlenme yasağı oluşur. İki birey arasında mahremiyet gerçekleşir. Süt yoluyla hısım olanlar, nesepte olduğu gibi bir birlerine mirasçı olamazlar. Bu hısımlık ile nafaka yükümlülüğü oluşmaz. Velilik ve vasiflikte gerçekleşmez.

Ayrıca Diyanet İşleri Bakanlığı’mızında bu konuyla ilgili çalışmaları vardır. Bunlardan en çok göze çarpan ve mutlaka yaptırılması gereken işlemlerin başında ”süt kardeşlerin mutlaka kayıt altına alınması” gerektiğidir.

Bilgi Güçtür, Paylaştıkça Büyür..

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?