Sigmund Freud ve Psikanalitik Kuramı

Özgür - 22.02.17 tarihinde yayınlandı.

Sigmund Freud ve Psikanalitik Kuramı

Sigmund Freud ve Psikanalitik Kuramı ; Sigmund Freud tarafından 20.yüzyıl başlarında geliştirilen Psikodinamik yaklaşım / Psikanaliz; ilk ve en yoğun terapi yöntemi yaklaşımıdır. Sigmund Freud’un kişilik gelişimi ile ilgili olarak ortaya koyduğu tezler psikanalitik kuram adını almaktadır.

Sigmund Freud ve Psikanalitik Kuramı
Sigmund Freud Kimdir?
Sigmund Freud, psikanalitik kuramın kurucusudur ve 1856 yılında Moravia’da dünyaya gelmiştir. 1939 yılında da Londra’da hayata gözlerini kapamıştır. Viyana’da tıp alanında eğitim gören Freud, daha sonra uzmanlığını nöroloji alanında tamamlamıştır. Yılar boyu tartışılan Freud’un psikanaliz kuramının, pek çok kurama ilham kaynağı olduğu görülmüştür.
Ona göre insanoğlunun davranışlarına iki temel dürtü yön vermektedir. Bu dürtüler; cinsellik ile saldırganlıktır. Freud, bu iki dürtünün bilinçaltına itildiğini  iddia etmektedir. Birey bu şekilde baskıdan kurtulur. Bu istekler ve dürtüler bilinçaltına itilse dahi bireyin davranışlarını etkilemektedir. Psikanalitik kuram yani dil sürçmeleri, unutmaların bilinçaltına itildiği bu isteklerin ortaya çıkılması olarak kabul edilmektedir.

Sigmund Freud ve Psikanalitik Kuramı
Kişilik; id, ego ve süper egodan oluşmaktadır 
Freud’a göre kişilik id, ego ve süper egodan oluşmaktadır. Kişiliğin ilkel yapısını oluşturan id, haz ilkesine göre çalışır. Kısacası İd’e göre istekler anında yapılmalıdır. Cinsellik ile saldırganlık dürtülerinden kaynaklanan id; kişiliğin sürekli isteyen tarafıdır. İd’i denetim altında tutmaya çalışan ego, gerçeklik prensibiyle çalışır. İd’in düşüncesizce istekleri mantık süzgecinden geçirir. Bu sayede dizginlemeye çalışmaktadır. Ego mevcut durum için en uygun olanını seçer. Kişiliğin üçüncü ve en son gelişen birimi ise süperegodur. Üst-ben olarak adlandırılan süperego, toplumun inandığı ve kabul ettiği doğrular doğrultusunda hareket eder. Kişiliğin ahlaki tarafını temsil eden süperegoda vicdan öne çıkmaktadır. Süperego İd’in isteklerini bastırır. Egoyu gerçekçi amaçlardan çok geleneklere yöneltir, kusursuzluğu hedefler. Kişiliğin bu üç öğesi makinenin dişlisi gibi birbirinden bağımsız çalışamaz.
Psikolojik durum; id, ego ve süperego arasında kurulan dengedir
Ruh sağlığı, psikanalitik kurama göre yerinde olan bireyler; egosu gerçeklik prensibinden uzun süre uzaklaşmaz.İd’in isteklerini uygun koşullarda ve süperego denetimini inkar etmeden uzlaştırma yolları aramaktadır. Kısacası psikolojik durum; id, ego ve süperego arasında kurulan dengedir. Psikanalitik kurama bağlı yürütülecek psikolojik danışma ile rehberlik hizmetleri bu dengeyi kurmak için yardımcı olmak ana hedeftir.

Yorumlar (3 Yorum)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?