Reklam Alanı

Salofalk 500 Mg enterik tablet nedir ve ne için kullanılır?

HbY - 08.07.19 tarihinde yayınlandı.

Salofalk her bir enterik tablet, etkin madde olarak 500 mg mesalazin içeren, ağız yoluyla alınan bir tablettir. Bu makalemizde siz değerli kadinveaile.net üyelerimize Salofalk 500 Mg enterik tablet nedir ve ne için kullanılır? başlığı altında bilgiler aktaracağız.

Salofalk 500 Mg enterik tablet nedir?

SALOFALK 500 mg enterik tablet ağızdan alınır. SALOFALK açık-sarı-toprak renginde, mat düzgün yüzeyli, oblong, çentiksiz enterik tablettir.

. Etkin Madde : Her bir enterik tablet, etkin madde olarak 500 mg mesalazin içerir.
. Yardımcı Madde(ler) : Sodyum karbonat susuz, Glisin, kroskarmelloz sodyum, PVP (Povidone (K25)), Mikrokristalin selüloz, Silikon dioksit (silika,kolloidal susuz), Kalsiyum stearat, HPMC (Hipromelloz), Eudragit L 100
(Metakrilik asit metil metakrilat kopolimer (1:1)), Makrogol 6000, Talk, Eudragit E (Bazik bütillenmiş metakrilat kopoliner), Titanyum dioksit(E171), Sarı demir oksit (E172)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
-Bu kullanma talimatını saklayınız.Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
-Eğer ilave srunlarınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
-Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
-Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
-Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

  1. SALOFALK nedir ve ne için kullanılır?
  2. SALOFALK kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. SALOFALK nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. SALOFALK’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

SALOFALK ne için kullanılır?

SALOFALK’ın etkin maddesi mesazalin olup, her bir enterik tablet 500 mg etkin madde içermektedir.

SALOFALK “aminosalisilik asit ve benzeri ilaçlar” diye adlandırlan ve “intestinal anti-inflamatuvar” grubuna dahil bir ilaçtır.Bu ilaçlar kalın bağırsaktaki iltihabı önler.

SALOFALK karton kutu içinde 100 adet enterik tabletlik blister ambalajlarda bulunur.

SALOFALK aşağıdaki durumlarda kullanılır,
. Doktorlar tarafından ülseratif kolit olarak bilinen kalın bağırsağın iltihaplanması ile oluşan hastalığın akut (ani başlangıçlı) ataklarının tedavisinde ve sonraki atakların (rekürrens) önlenmesinde,
. Crohn hastalığı olarak bilinen kronik (belirtilerin uzun sürmesi) bağırsak iltihabının akut (ani başlangıçlı) ataklarının tedavisinde kullanılır.

SALOFALK’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SALOFALK’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;
. Salisilik aside , Aspirin gibi salisilatlara ya da ürün içeriğindeki diğer bir maddeye krşı bilinen aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa,
. Şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliğiniz varsa,

SALOFALK’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer;
. Özellikle bronşiyal astım olmak üzere akciğer ile ilgili sorununuz varsa,
. Mesalazin ile ilgili bir madde olan sülfasalazine karşı geçmişte aşırı duyarlılık hikayeniz varsa,
. Karaciğer fonksiyonlarınızda bozukluk bulunuyorsa,
. Böbrek fonksiyonlarınızda bozukluk bulunuyorsa.

Tedavi sırasında hekiminiz sizi yakın tıbbi gözetim altında tutacaktır ve düzenli olarak kan ve idrar tahlilleri yaptıracaktır.

İleoçekal bölgede (bazı bağırsak bölgelerinde daralma), ileoçekal valfin çıkarıldığı bir bağırsak rezeksiyonu (bağırsağın bir bölümünün veya tamamının çıkartılması)/ bağırsak cerrahisi geçirmiş olan hastalarda seyrek olarak, SALOFALK’ın aşırı hızlı bağırsak geçişinden dolayı dışkıda çözünmeden atıldığı gözlenmiştir.

Eğer böyle bir durumu fark ederseniz, lütfen doktorunuzu bilgilendirin.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

SALOFALK’ın yiyecek ve içecek ile kullanıması

SALOFALK yemeklerden 1 saat önce alınmalıdır.

Hamilelik Döneminde Salofalk kullanımı
Hamile kalmayı planlıyorsanız ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileliğiniz esnasında SALOFALK’ı sadece doktorunuz söylediyse kullanmalısınız .

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Salofalk Kullanımı
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme dönemi esnasında etkin madde (mesalazin) ve metabolitleri anne sütüne geçebildiğinden, sadece doktorunuz söylediyse SALOFALK’ı kullanmalısınız.

Araç ve makine kullanımı
Araç ve makine kullanımı üzerinde hiçbir etkisi gözlenmemiştir.

SALOFALK’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
SALOFALK her tablette 49 mg (2.1 mmol) sodyum içerir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Salofalk’ın Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı
Bu ilacın etkinliğide değişikliğe neden olabilindiğinden (karşılıklı etkileşim), aşağıdaki ilaçları alıyorsanız veya kullanıyorsanız hekiminizi bilgilendiriniz:
. Azatiyoprin, 6-merkaptopürin ya da tioguanin
(Bağışıklık sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan ajanlar)
. Kan pıhtılaşmasını önleyen belli maddeler
(Tomboza karşı kullanılan ilaçlar y da kan inceltici ilaçlar, örn:varfarin)

SALOFALK ile sürdürülecek bir tedavi yine de sizin için uygun olabilir. Bu gibi durumlarda doktorunuz sizin için en doğru tedaviye karar verecektir.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu nda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

SALOFALK nasıl kullanılır?

SALOFALK’ı her zaman doktorunuzun size önerdiği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuz veya eczacınızla birlikte kontrol ediniz.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinler:
Doktorunuz başka türlü tavsiye etmediyse SALOFALK’ın etkin maddesi mesalazin ile SALOFALK’ın normal günlük dozu aşağıdaki gibidir:

CROHN hastalığında akut atakların tedavisi için günde 3 kez bir tablet ile günde 3 kez üç tablet (günde 1,5 — 4,5 g mesalazin’e eşdeğer) arasında alınmalıdır.

Ülseriratif kolit hastalığında akut atakların tedavisi için günde 3 kez bir tablet ile günde 3 kez iki tablet (günde 1,5 –3,0 g mesalazin’e eşdeğer) arasında alınmalıdır. Ülseratif kolitin tekrarının önlenmesi/uzun süreli tedavisi için günde 3 kez bir tablet (günde 1,5 g mesazalin’ e eşdeğer) alınmalıdır.

6 yaş ve üzerindeki çocuklar:
Çocuğunuz için doğru SALOFALK dozunu doktorunuza sorunuz. Bu doz çocuğunuzun vücut ağırlığına ve hastalığın şiddetine bağlıdır.

Bireysel olarak belirlenmek üzere, akut ataklarda başlangıç olarak 30-50 mg mesalazin / kg (vücut ağırlığı)/ gün dozu bölünerek verilmelidir. Maksimum doz 75 mg / kg / vücut ağırlığı / gün’dür. Toplam doz, maksimum yetişkin dozunu aşmamalıdır.

Bireysel olarak belirlenmek üzere, ülseratif kolitin tekrarının önlenmesinde, başlangıç olarak 15-30 mg mesazalin / kg (vücut ağırlığı) / gün dozu bölünerek verilmelidir. Maksimum doz 75 mg/ kg / vücut ağırlığı / gün’ dür. Toplam doz, maksimum yetişkin dozunu aşmamalıdır.

Genel olarak vücut ağırlığı 40 kg’a kadar olan çocuklara yetişkin dozunun yarısı, 40 kg üzerindeki çocuklara ise yetişkin dozu verilmesi önerilmektedir.

SALOFALK dozaj büyüklüğünden dolayı, önerilen doz göz önünde bulundurulacak olursa, çocuklarda mümkün olabildiğince düşük dozajdaki diğer form olan Salofalk 250 mg enterik tablet kullanılmalıdır.

Salofalk Uygulama yolu ve metodu:

SALOFALK sadece ağız yoluyla kullanım içindir.

SALOFALK’ı sabah, öğle, ve akşam yemeklerinden 1 saat önce, bol sıvı ile çiğnemeden bütün olarak alınız.

Tedavi süresi:
Doktorunuz, sizin tedavinizin ne kadar süreceğine karar verecektir.
SALOFALK’ı ne kadar süre kullanacağınız hastalığınızın durumuna bağlıdır.

Hem iltihabın akut ( ani başlangıçlı) atakları esnasında, hem de uzun süreli tedavide (hastalığın tekrarının önlenmesinde ) SALOFALK’ı düzenli ve sürekli kullanmanız önemlidir, çünkü başarılı bir iyileşme sadece bu şekilde sağlanabilir.

Değişik yaş grupları :

Çocuklarda kullanımı :
SALOFALK’ın çocuklarda (6 – 18 yaş ) etki yaptığına dair sadece belirli sayıda döküman vardır.

Yaşlılarda kullanımı:
Önceki bölümlerde yetişkinler için verilen ” doz / uygulama sıklığı ” yaşlılar için de geçerlidir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek Yetmezliği / Karaciğer yetmezliği :
Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Böbrek fonksiyonu bozuk hastalarda kullanılması önerilmez. Tedavi sırasında böbrek fonksiyonları bozulursa, etkin madde mesalazinin yol açtığı renal toksisite (böbrek zehirlenmesi ) düşünülmelidir.

Şiddetli böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer SALOFALK’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konusunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla SALOFALK kullandıysanız
Eğer bir defaya mahsus olarak kullanmanız gerekenden daha fazla SALOFALK kullandıysanız, bir sonraki dozda azaltma yapmayınız, kullanmanız gereken dozu alınız.

SALOFALK’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

SALOFALK’ı kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Eğer bir doz almayı unuttuysanız, bir sonraki sefer fazladan SALOFALK kullanmayınız, reçete edilen dozla devam ediniz.

SALOFALK ile tedavi sonladırıldığındaki oluaşabilecek etkiler
Doktorunuza danışmadan ilaç kullanımını sonlandırmayınız. Bu ilacın kullanımı ile ilgili ilave sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Salofalk Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlarda olduğu gibi SALOFALK’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, SALOFAK’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Şiddetli alrjik reaksiyonlara seyrek rastlanmakla birlikte bütün ilaçlar alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
. Alerjik deri döküntüsü
. Ateş
. Solunum zorluğu (nefes darlığı)

Genel sağlık durumunuzda belirgin bir kötüleşme ile birlikte ateş ve /veya ağız ve grıtlak bölgesinde ağrı yaşarsanız ilacı kullanmayı bırakınız ve derhal doktorunuza bildiriniz. belirtiler, çok seyrek olarak kanınızdaki akyuvarların azalmasına (agranülositoz) bağlı olarak ortaya çıkabilir.Bu durum, ağır bir enfeksiyon belirtisi olabilir.

Belirtilerinizin bu ilacın etkisinde olup olmadığını doğrulamak için kan testi yapılabilir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin SALOFAK’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Mesalazin içeren ilaçları kullanan hastalarda ayrıca aşağıdaki yan etkiler gözlemlenmiştir.

Seyrek görülen yan etkiler :
(1.000 hastadan birinden daha azında görülür)
⦁ Karın ağrısı, ishal, gaz, bulantı ve kusma
⦁ Baş ağrısı, sersemlik
⦁ Kalp problemleri nedeniyle göğüs ağrısı,nefes darlığı ya da kol ve bacaklarda şişme

Çok seyrek görülen yan etkiler :
(10.000 hastadan birinden daha azında görülür )
⦁ Bazen kol ve bacaklarda şişme veya yan ağrısının eşlik ettiği böbrek fonksiyon değişiklikleri,
⦁ Akut pankreas iltihabı nedeniyle şiddetli karın ağrısı,
⦁ Akciğerde alerji ve / veya inflamasyon koşulları nedeniyle nefes darlığı ,öksürük,hırıltı,röntgende akciğer gmlgesi
⦁ Bağırsaklarda alerjik reaksiyon nedeniyle şiddetli ishal ve karın ağrısı,
⦁ Ciltte döküntü veya iltihap
⦁ Kas ve eklem ağrısı,
⦁ Kan sayımındaki değişikliklerden dolayı ateş, boğaz ağrısı ya da kırıklık
⦁ Karaciğer ya da safra kesesi sorunları nedeniyle karın ağrısı ya da sarılık
⦁ Saç dökülmesi ve kelleşme
⦁ El ve ayaklarda hissizlik ve karıncalanma (periferal nöropati)
⦁ Sperm üretiminde geri dönüşümlü (ilacın bırakılmasıyla birlikte yeniden düzelmesi) azalma

Yan etkilerin raporlanması
Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi
(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

SALOFALK’ın saklanması

SALOFALK’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Orjinal ambalajında saklayınız.

Kullanacağınız zaman tableti blisterden çıkarınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SALOFALK’ı kullanmayınız.

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız SALOFALK’ı şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

Ruhsat Sahibi :
Ali Raif İlaç San. A.Ş.
Yeşilce Mahallesi
Doğa Sokak No:4
344418 Kağıthane/İstanbul

Üretim Yeri:
Dr. Falk Pharma Gmbh, Freiburg-Almanya lisansıyla
Losan Pharma Gmbh
Otto-Hahn-Str. 13
D-79395
Neuenburg-Almanya

Bu kullanma talimatı 25.07.2014 tarihinde onaylanmıştır.

Bilgi Güçtür, Paylaştıkça Büyür..

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?