Reklam Alanı

Rabiza 20 mg nedir ve ne için kullanılır?

HbY - 27.11.18 tarihinde yayınlandı.

Rabiza 20 mg nedir ve ne için kullanılır?

Rabiza 20 mg enterik kaplı tablet ağız yolu ile alınan ve mide ülseri oluşumuna neden olan bakterilerin yayılmasını engelleyen etkili bir ilaçtır. Ayrıca asit gidericiler grubunda da etkili olarak kullanılmaktadır. Bu makalemizde siz değerli kadinveaile.net üyelerimize Rabiza 20 mg nedir ve ne için kullanılır? başlığı altında bilgiler aktaracağız.

⦁ Etkin madde : Rabeprazol sodyum
Her bir enterik tablet, 18.85 miligram rabeprazole eş değer, 20 mg rabeprazol sodyum içerir.
⦁ Yardımcı maddeler : Magnezyum oksit, mannitol, povidon, mısır nişastası, hidroksipropil selüloz, sodyum stearil fumarat, hipromelloz, hipromelloz ftalat, trietil sitrat, titanyum dioksit, makrogol, sarı demir oksit.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
-Bu kullanma talimatını saklayınız.Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
-Eğer ilave sorunlarınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
-Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
-Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
-Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:
1. Rabiza nedir ve ne için kullanılır?
2. Rabiza kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Rabiza nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. Rabiza’nın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Rabiza nedir?

Rabiza 20 mg, özel geciktirilmiş salımlı enterik formülasyonu sayesinde, midede parçalanmaksızın bağırsaklara geçen ve burada emilen her iki yüzü düz, sarı, yuvarlak, bikonveks, enterik kaplı tablettir. Her bir enterik tablet, 18.85 miligram rabeprazole eşdeğer, 20 miligram rabeprazol sodyum içerir.

Rabiza 20 mg ne için kullanılır?

Rabiza’nın etkin maddesi olan rabeprazol sodyum, proton pompası inhibitörleri adı verilen bir ilaç sınıfında yer almaktadır. Bu sınıftaki ilaçlar, mide asidi salgılanmasında önemli bir yeri olan ve midedeki bazı özel hücrelerde bulunan proton pompası denilen sistemin çalışmasını engelleyerek, mide asidinin azalmasını sağlar.

Mide asidinin azalması, mide, bağırsak ve yemek borusunda bulunan ülserlerin (peptik ülser) iyileşmesini ve ağrının giderilmesini sağlar.
Rabiza, aktif duodenum (on iki parmak bağırsağı) ülseri, aktif selim mide ülseri, semptomatik erozif ya da ülseratif gastroözofajiyal reflü hastalığı (GÖRH) tanısı konulmuş hastaların tedavisinde kullanılmaktadır.

GÖRH, mide sıvısının anormal bir şekilde üstteki yemek borusuna geçmesi ve burayı aşındırması veya ülserlere yol açması ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Rabiza aynı zamanda, gastroözofajiyal reflü hastalığının uzun dönemli tedavisi için (GÖRH idame), orta derecede ile çok şiddetli gastroözofajiyal reflü hastalığının belirtilerinin giderilmesi için ve mide asidinin sürekli olarak çok miktarlarda bulunduğu bir hastalık tablosu olan Zollinger-Ellison Sendromu’nda da kullanılır.

Rabiza ayrıca, uygun antibiyotik ilaçlar ile kombinasyon şeklinde, mide ülseri oluşumunda rol oynayan bir bakteri olan Helicobacter pylori’nin eradikasyonu (ortadan kaldırılması) için de kullanılmaktdır.

Rabiza kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Rabiza’yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;
⦁ Rabeprazol sodyuma veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,
⦁ Hamile iseniz veya hamile olduğunuzdan kuşkulanıyorsanız,
⦁ Bebeğinizi emziriyorsanız,
Eğer emin değilseniz, Rabiza’yı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Rabiza’yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
⦁ Diğer proton pompası inhibitörleri ya da sübstitüe benzidazollerine (gastrik asit salgılanmasını baskılayan ilaçlar) karşı alerjik iseniz,
⦁ Bazı hastalarda kan ve karaciğer problemleri görülmesine rağmen, Rabiza’nın sonlandırılması ile sıklıkla düzelmektedir.
⦁ Midenizde tümör varsa,
⦁ Karaciğer problemleriniz varsa,
⦁ HIV enfeksiyonunuz için atazanavir alıyorsanız,
⦁ Vücut depolarınızda B12 vitamin eksikliği varsa, B12 vitamininizin düşük olma riski varsa ve uzun süredir rabeprazol ile tedavi görüyorsanız. Tüm asit baskılayıcı ajanlarda olduğu gibi rabeprazol sodyum B12 vitamininin emilimini azaltabilir.
Eğer emin değilseniz, Rabiza’yı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.
Eğer karın karın ağrısı ya da karında hassaslık ve ateş gibi belirtilerle birlikte ciddi ishaliniz (sulu veya kanamalı) varsa, Rabiza kullanmayı bırakın ve hemen doktorunuza başvurunuz.

Rabiza gibi bir proton pompası inhibitörü ilacın, özellikle de 1 yıldan uzun bir süre boyunca alınıyor olması, kalça, bilek ya da omurga kırık riskini çok az artırabilir.

Eğer osteoporozunuz varsa ya da kortikosteroid alıyorsanız (bu durum osteoporoz riskini artırabilir) doktorunuza danışınız. Eğer Rabiza’yı 3 aydan fazla kullanırsanız, kanınızda magnezyum seviyelerinin düşmesi olasıdır.

Düşük magnezyum seviyeleri, bitkinlik, istemsiz kas kasılmaları, oryantasyon bozukluğu, baş dönmesi, kasılmalar, kalp atış hızında artış şeklinde görülebilir. Eğer bu belirtilerden herhangi biri sizde meydana gelirse hemen doktorunuza danışınız. Düşük magnezyum seviyeleri, kanda potasyum ya da kalsiyum seviyelerinde de azalmaya yol açabilir. Doktorunuz sizin magnezyum seviyelerinizi izlemek için düzenli kan testi yaptırımınızı isteyebilir.
Salgı bezleri ile ilgili (nöroendokrin) tümörler için yapılan incelemelerle etkileşimler: Mide asidi düzeyindeki ilaç kaynaklı azalmalar sebebiyle sinir sistemi ve iç salgı bezleri ile ilgili tümörler için yapılan tanı incelemelerinde yanlış pozitif sonuçlar alınabilir.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Rabiza’nın yiyecek ve içecekle ile kullanılması
Rabiza yiyecek ve içeceklerden etkilenmemektedir. Ancak günde tek doz tedavi gerektiren durumlarda, Rabizayı sabahları aç karına bir miktar sıvı ile alınız.

Hamilelik Döneminde Rabiza Kullanımı

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hamile iseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyorsanız kesinlikle Rabiza kullanmayınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Rabiza Kullanımı

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Bebeğinizi emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız, Rabiza kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Rabiza kullanırken uykulu hissedebilirsiniz. Eğer böyle hissederseniz araç ve makine kullanmayınız.

Rabiza’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler.
Rabiza her dozunda 23 mg’dan daha az sodyum stearil fumarat içermektedir. Dozu nedeniyle herhangi bir etki beklenmemektedir.
Rabiza 24 mg mannitol içermektedir. Dozu nedeniyle herhangi bir etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Rabiza’nın ketokonazol ve itrakonazol(mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan maddeler) içeren ilaçlar ile birlikte kullanılması, bu ilaçların kan düzeylerini azaltabilir. Doktorunuz dozunu ayarlamak isteyebilir.
Rabiza’nın atazanavir(HIV enfeksiyonu tedavisinde kullanılan ilaç) ile birlikte kullanılması, bu ilacın kan düzeyini azaltabilir; bu nedenle iki ilaç birlikte kullanılmamalıdır.
Rabiza’nın metotreksat (kanser tedavisinde yüksek dozlarda kullanılan maddeler) ile birlikte kullanılması durumunda: yüksek dozlarda metotreksat alıyorsanız, doktorunuz geçici olarak Rabiza tedavisini durdurabilir. Eğer bunların herhangi birinin sizin için geçerli olduğundan emin değilseniz, Rabiza’yı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Rabiza 20 mg Fiyatı Ne Kadardır?

Rabiza 20 mg kdv dahil 15 Türk Lirasına satılmaktadır.

Rabiza nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Rabiza’yı daima doktorunuzun size söylediği gibi alınız.
Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışarak kontrol ediniz.

Erişkinler/yaşlılar
Orta derecede ile şiddetli GÖRH belirtilerinin (semptomatik GÖRH) tedavisinde günde bir kez 10 mg sabahları aç karnına kullanılmaktadır. Bu tabloda Rabiza tedavisinin dört haftaya kadar sürmesi beklenmektedir. Eğer bu süre içerisinde belirtilerinizde düzelme olmaz ise, doktorunuza başvurunuz. Bu süreden sonra doktorunuz size, belirtilerinizin kontrol altına alınması için, ihtiyaç hissettiğinizde günde tek doz 10 mg rabeprazol almanızı söyleyebilir.

Rabiza 20 mg nedir ve ne için kullanılır?

Rabiza 20 mg nedir ve ne için kullanılır?

Çok şiddetli belirtilerin (erozif ya da ülseratif GÖRH) tedavisinde olağan doz dört ila sekiz hafta süreyle günde 1 kez, sabahları aç karnına, bir adet Rabiza 20 mg tablettir.

GÖRH idame tedavisinde, uzun dönemli tedavide, doktorunuzun size söylediği süre içinde günde bir kez, sabahları aç karnına, 10 mg ya da 20 mg kullanılabilir. GÖRH idame tedavisinde tedavinizin ne kadar süreceğine doktorunuz karar verecektir. Belirtilerinizin ve dozunuzun gözden geçirilmesi için düzenli aralıklarla doktorunuz sizi görmek isteyecektir.

Mide ülseri(peptik ülser) için olağan doz 6 hafta süreye günde 1 kez sabahları aç karnına bir adet Rabiza 20 mg tablettir. Durumunuzda düzelme olmazsa, doktorunuz bir 6 hafta daha Rabiza almanızı söyleyebilir.

Bağırsak ülseri (duodenum ülseri) için olağan doz 4 hafta süreyle günde 1 kez, sabahları aç karnına, bir adet Rabiza 20 mg tablettir. Durumunuzda düzelme olmazsa, doktorunuz bir 4 hafta daha Rabiza almanızı söyleyebilir. H.Pylori enfeksiyonu kaynaklı ülserlerin tedavisi ve onların nüksetmesini önlemek için olağan doz, 7 gün süreyle günde 2 kez bir adet Rabiza 20mg tablettir. Doktorunuz, amoksisilin ya da klaritromisin olarak adlandırılan antibiyotiklrrti almanızı da söyleyecektir. H.Pylori tedavisi için kullanılan diğer ilaçlar ile ilgili daha fazla bilgi için, bu ilaçların kullanma talimatına bakınız.

Midede aşırı asit üretimi olan Zollinger Ellison Sendromu’nda olağan doz başlangıçta günde 1 kez 3 adet Rabiza 20 mg tablettir. Tedaviye nasıl cevap verdiğinize bağlı olarak doktorunuz daha sonra dozunuzu ayarlayabilir. Eğer uzun önemli tedavide iseniz, belirtilerinizin ve dozunuzun gözden geçirilmesi için, düzenli aralıklarla doktorunuzu görmeniz gerekecektir. Karaciğer problemi olan hastalar, Rabiza ile tedavinin başında ve Rabiza ile tedavi süresince kendileriyle ilgilenecek doktorlarına danışmalıdır.

Rabiza Uygulama yolu ve metodu

Sadece ilacı alma zamanı geldiğinde bir tableti ağız yoluyla alınız, blisterden çıkarınız.
Rabiza tableti bir bardak su ile bütün olarak yutunuz. Tableti çiğnemeyiniz, kırmayınız veya ezmeyiniz.
Doktorunuz ne kadar tablet alacağınıza ve ne kadar süre boyunca alacağınıza karar verecektir.
Eğer bu ilacı uzun süredir alıyorsanız, doktorunuz sizi izleyecektir.

Değişik yaş grupları :
Çocuklarda Rabiza kullanımı :
Rabiza çocuklarda incelenmemiştir ve kullanılması önerilmemektedir.
Yaşlılarda kullanımı:
Özel kullanımı yoktur.
Özel kullanım durumları:
Böbrek ve karaciğer bozukluğu:
Böbrek ya da karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.
Ancak şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Eğer Rabiza’ınn etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konusunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Rabiza kullandıysanız
Size reçete edilen günlük dozdan daha fazla tablet kullanmayınız.
Rabiza’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Rabiza kullanmayı unutursanız
Eğer bir doz almayı unutursanız, bu dozu hatırlar hatırlamaz alınız. Ancak eğer bir sonraki dozunuzun zamanı gelmişse unutulan dozu atlayın ve daha sonrasında ilacınızı normalde kullandığınız şekilde kullanmaya devam ediniz.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
Eğer ilacınızı 5 günden daha uzun süreyle almayı unutursanız, ilaç almadan önce doktorunuza başvurunuz.

Rabiza ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
Ülser tamamen iyileşmeden önce normal olarak rahatlama belirtileri meydana gelecektir. Doktorunuz söyleyene kadar tabletinizi kullanmayı bırakmamanız önemlidir.
Bu ilacın kullanımı hakkında başka sorularınız varsa, doktor veya eczacınıza sorunuz.

Rabiza Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlarda olduğu gibi Rabiza’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.Ancak bunlar her hastada ortaya çıkmazlar. Bu yan etkiler genellikle hafiftir ve ilacı kullanmayı bırakmanıza neden olmadan düzelirler.

Aşağıdakilerden biri olursa, Rabiza’yı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Yüzde ani şişlik,
 • Nefes almada güçlük ya da bayılmaya sebep olabilen kan basıncı düşüklüğü belirtilerini içeren alerjik reaksiyonlar,
 • Boğaz ağrısı, yüksek ateş ya da ağızda veya boğazda sık enfeksiyonlar,
 • Kolaylıkla morarma ya da kanama,
 • Derinin şiddetli su toplaması ya da ağrı, ağızda veya boğazda ülserler,

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Rabiza’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
Verilen yan etkilerin sıklık dereceleri şu şekildedir:
Çok yaygın : 10 hastada 1’den fazla kişiyi etkileyen
Yaygın : 100 hastada 1 ile 10 kişiyi etkileyen
Yaygın olmayan : 1000 hastada 1 ile 10 kişiyi etkileyen
Seyrek : 10.000 hastada 1 ile 10 kişiyi etkileyen
Çok seyrek : 10.000 hastada 1’den az kişiyi etkileyen
Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın:

 • Enfeksiyonlar
 • Uykuda güçlük
 • Baş ağrısı, baş dönmesi
 • Öksürük, yutak (farinks) iltihabı, nezle
 • Mide veya bağırsak üzerine etkiler, mide ağrısı, ishal, midede gaz toplanması, hasta hissetme(bulantı), hasta olma (kusma) ya da konstipasyon.
 • Ağrılar ya da sırt ağrısı
 • Genel bir kuvvetsizlik, grip benzeri hastalık

Yaygın olmayan:

 • Sinirlilik ya da uykululuk hali
 • Göğüs enfeksiyonu (bronşit)
 • Ağrılı ya da tıkalı sinüsler (sinüzit)
 • Hazımsızlık, ağız kuruluğu, geğirme
 • Döküntü, deri üzerinde oluşan kızarıklık
 • Kas, bacak veya eklem ağrısı
 • Kalça, bilek ve omurga kırıkları
 • İdrar yolu enfeksiyonu
 • Göğüs ağrısı, titreme/ürperme, ateş
 • Karaciğerin çalışmasında değişiklikler (kan testlerinde gözlenen)

Seyrek:

 • İştahsızlık (anoreksi)
 • Ruhsal çöküntü
 • Aşırı duyarlılık (alerjik reaksiyonlar dahil )
 • Görme bozukluğu
 • Ağız yarası (stomatit), tat duyusu bozuklukları
 • Mide rahatsızlığı ya da mide ağrısı
 • Derinin ve gözlerin beyaz kısmının sararması dahil karaciğer problemleri (sarılık)
 • Kaşıntılı döküntü ya da deride kabarcıklar
 • Terleme
 • Böbrek problemleri
 • Kilo alma
 • Sık enfeksiyon ile sonuçlanan beyaz kan hücrelerinde (kan testlerinde görülen) değişiklikler
  Normalden daha kolay morarma ya da kanamayla sonuçlanan kan pulcuğu sayısında azalma

Çok seyrek:

 • Eritema multiforme
 • Toksik epidermal nekroliz (TEN)
 • Stevens-Johnson sendromu (SJS)

Bilinmeyen:

 • Erkeklerde memelerde şişme
 • Sıvı tutulumu
 • Ziihin karışıklığı ve yorgunluk, kas seğirmesi, nöbet veya komaya neden olabilen kan sodyum seviyelerinde azalma
 • Daha önceden karaciğer problemi olan hastalar çok nadir olarak ensefalopatiye (bir beyin hastalığı) yakalanabilirler.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması
Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Rabiza’nın saklanması

Rabiza’yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Rabiza’yı kullanmayınız.

Eğer üründe/ambalajında bozukluklar fark ederseniz Rabiza’yı kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:
İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Veysel Karani Mah. Çolakoğlu Sok. No:10 34885 Sancaktepe/İstanbul

Üretim Yeri:
İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş.
3. Organiize Sanayi Bölgesi Kuddusi Cad.
23. Sok. No:1 Selçuklu/Konya

Bu kullanma talimatı 10.11.2015 tarihinde onaylanmıştır.

Bilgi Güçtür, Paylaştıkça Büyür..

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?