Nikah Düşmeyen, Haram Olan Kadınlar

HbY - 21.03.17 tarihinde yayınlandı.

Nikah Düşmeyen, Haram Olan Kadınlar; nikahları haram olmayan yada dinimizce nikah düşmeyen kadınlar sürekli ve geçici nikah düşmeyen kadınlar olarak iki gruba ayrılırlar.

Nikahları Sürekli Haram Olanlar

Kan Hısımlığı (nesep) Sebebiyle Haram Olan Kadınlar;

Nesep sebebiyle nikahı haram olan kadınlar da kendi içinde yedi kısıma ayrılırlar;

Anneler ;

Kişiye kendi annesi haram olduğu gibi, annesinin annesi ve babasının annesi de haramdır.

Kızlar ;

Kişiye kendi kızı haram olduğu gibi, kızının kızı ve oğlunun kızı da haramdır.

Kız Kardeşler ;

Anne ve baba bir olan kız kardeşler haram olduğu gibi, baba veya anne bir kız kardeşler de haram sayılmaktadır.

Halalar ;

Kişiye halası haramdır. Babasının ve dedelerinin halaları gibi, annesinin ve ninelerinin halaları da haramdır.

Teyzeler ;

Kişiye halası haram olduğu gibi teyzesi de haramdır. Babalarının ve annelerinin teyzeleri de haramdır.

Erkek Kardeşin Kızları ;

Kişiye erkek kardeşinin kızları da haram kabul edilmekle beraber dinimize göre kesinlikle nikah düşmemektedir.

Kız Kardeşin Kızları ; 

Kişiye kız kardeşinin kızları da haram kabul edilmektedir.

Bu saydığımız sınıfları kadına göre düşündüğümüzde bir kadın şunlarla sürekli olarak evlenemez ; babası, dedeleri, oğulları, üvey oğulları, erkek kardeşleri, erkek ve kız kardeşlerinin çocukları yani yeğenleri, amcaları, dayıları.

Kadına kocasının amcası ve dayısı mahrem değildir. Bunlar yabancı hükmündedirler. Kendileriyle evlenme yasağı yoktur. Bunun için onlara karşı örtünmeyi tam olarak yerine getirmeli davranışlarını da buna göre ayarlamalıdır.

 

Nikah Düşmeyen, Haram Olan Kadınlar
Nikah Düşmeyen, Haram Olan Kadınlar

Evlilik ( Sıhriyet) Sebebiyle Haram Olan Kadınlar;

Sıhriyet yani evlenmeden dolayı meydana gelen akrabalık sebebiyle nikahı haram olan kadınlar da kendi sınıfında dört kısma ayrılır.

Kayınvalide, Kaynanalar ; 

Kişiye karısının annesi haram olduğu gibi, annesinin annesi ve babasının annesi de haramdır.

Üvey Kızlar ; 

Kişinin üvey kızı ile evlenmesi haramdır. Bu haramlık, kişinin nikahtan sonra üvey kızın annesi ile cîma yani birliktelik yaşamasıyla meydana gelir. Nikah kıydığı kadınla cinsi ilişki yapmadan onu boşamış olursa bu kadının kızıyla evlenebilir. Fakat bir kadının kızıyla sadece nikah kıymak bile onun annesiyle evlenmeyi haram eder.

Gelinler ; 

Kişiye kendi oğlunun karısı haram olduğu gibi, torunlarının karısı da haramdır. Üvey oğlunun karısı ise haram değildir.

Üvey Anneler ; 

Kişiye babasının karısı ki kendinin üvey annesi sayılan kadınla evlenmesi haram olduğu gibi dedesinin karısı da haramdır.

Süt Emme Sebebiyle Haram Olan Kadınlar

Bunlar nesep ve evlilikten doğan yakınlık sebebiyle nikahı haram olan kadınlardır.

Kişiye anneleri, kızları, kız kardeşleri, halaları, teyzeleri ve yeğenleri (erkek ve kız kardeşinin kızları ) nesep yoluyla haram olduğu gibi süt yoluyla da haramdır. Aynı şekilde evlilik sebebiyle kayınvalideler haram olduğu gibi süt baba karıları da haramdır.

2-) Nikahları Geçici Haram Olanlar

Belirli bir sebebe bağlı olarak kendisiyle evlenmesi geçici olarak haram olan kadınlardır. Bu sebeplerin ortadan kalkmasıyla söz konusu haramlık da ortadan kalkar.

Nikahları geçici olan kadınlarda kendi sınıfında altı gruba ayrılırlar.

Üç Tâlakla Boşanmış Kadın ;

Üç tâlakla boşanmış olan bir kadın kocasıyla bir daha nikah kıyıp evlenemez. Ancak bu kadın normal olarak başka bir erkekle evlenir, aralarında cîma gerçekleşir, sonra bu koca vefat eder veya boşarsa kadını, bir müddet bekledikten sonra ilk kocasıyla evlenebilir. Bu müddet genelde 40 gün diye tabir edilir.

Beşinci Kadın ; 

Nikahı altında dört kadın bulunan bir erkeğin beşinci bir kadınla evlenmesi haramdır.

İki Hısımla Birden Evlenmek ; 

Bir kadınla kız kardeşini, halasını, teyzesini veya torununu aynı zamanda nikah altında bulundurmak haramdır. Bunların yakınlığı kan bağıyla da olsa süt bağıyla da olsa aynı zamanda tek bir erkeğin nikahının altında bulunmaları haramdır.  Aynı anda nikahlanmaları durumunda her ikisinin de nikahı geçersizdir. Ama önce biriyle evlenilir de sonra diğeriyle evlenilirse, ikinci evlenilenin nikahı geçersiz olur. Fakat bir erkek nikahı altında ki kadını boşar veya kadın ölürse koca onun kız kardeşi veya bu hısımlarıyla evlenebilir.

Başkasının Eşi ; 

İslam kadınlar için tek evliliği kabul edip uygun görmektedir. Bu yüzden başka birinin nikahlısı ile evlenmek haramdır. Bir kadın aynı zamanda sadece bir erkekle evli olabilir. Bu hüküm kesindir.

İddet Bekleyen Kadın ; 

Kocası ölmüş veya kocasından boşanmış olup da iddet bekleyen kadın ile evlenmek haramdır.

Ehl-i Kitap Olmayan Gayri Müslim Kadın ( Müslüman Olmayan Kadınla Evlenmek Haramdır) ;

Müslüman bir erkeğin  Ehl-i Kitap olmayan bir kadınla evlenmesi haramdır. Ancak bu kadının İslamiyet’i seçip Kelime-i Şehadet getirdikten sonra erkekle evlenmesi önünde ki yasak kalkmaktadır.

Ayrıca bir Müslüman erkek Yahudi veya Hristiyan bir kadınla evlenebilir. Tavsiye edilmez fakat haram değildir. Ancak Müslüman bir kadın Yahudi veya Hristiyan bir erkekle evlenemez. Evlenirse haramdır, nikah derhal bozulmalıdır.

Ayrıca ateşe, güneşe, hayvana, puta, şeytana, insana tapan, yer gök tanrısı diye iki veya daha fazla ilah inancına sahip olan, tabiata ve Allah’ın yarattığı her şeye ilah diye inanan veya hiç bir dine inanmayan  kimseler lede evlenmek haramdır. Böyle bir erkek veya kadın ancak ve ancak Müslüman oldukları zaman kendileri ile evlenmeleri helal sayılır.

 

Bilgi Güçtür, Paylaştıkça Büyür..

Yorumlar (4 Yorum)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?