Reklam Alanı

Nazardan Korunma Yolları – Nazardan Korunma Duası

HbY - 13.06.17 tarihinde yayınlandı.

Nazarın zararlarından korunmak için halk arasında yaygın halde bulunan fetiş malzemeleri çok sıklıkla kullanılır.  Bu tür fetiş malzemelerinin ilmi ve dini hiç bir önemi yada bağlayıcı bir kuralı yoktur. Nazardan korunmak için çeşitli yöntemler mevcuttur. Bu makalemizde Nazardan korunma yolları ile birlikte Nazardan korunma duası hakkında bilgiler vereceğiz.

İslam dini insanlara nazar değebileceğini kabul etmekle beraber nazarlık gibi fetiş malzemelerini şiddetle yasaklamaktadır. Şöyle ki nazardan gelecek zararlar Allah’ın takdiriyle olduğu gibi önlenmesi de Allah’ın takdiriyle mümkündür. Bizim müslüman olarak inanmamız gereken husus budur.  Buna göredir ki fetiş malzemelerinin böyle bir mana da nazarı önleyici hiç bir etkisi yoktur, olmayacaktır da.

Kullanılan fetiş malzemeleri arasında çok çeşitli cinslere rastlamak mümkündür. Halk arasında  çok sıklıkla kullanılan nazar önleme malzemeleri bunlardır;

Nazara karşı bilhassa halkın öteden beri sıklıkla ilk başvurduğu tedbirlerden biri tütsüdür.

Tütsü Nedir ? Tütsü Nasıl Yapılır ?

Tütsü; nazardan korunmak isteyenleri veya nazara uğradığı sanılanları bazı muayyen maddelerin dumanına bir süre tutup o dumanı içine çekmesini sağlayarak korumaya çalışılmasıdır.

Kurşun Döktürme

Bilhassa günümüz Türkiye’sinde özellikle eski zamanlarda loğusalıklarda, hastalıklarda ve başa gelen her hangi bir kaza sonrasında kurşun döktürmek çok gerekli olduğuna inanılan bir eylem idi. Hem şifa verici hemde nazardan, kazadan ve hastalıklardan koruyucu özelliğe sahip olduğuna inanılırdı.

Herkes kurşun dökemezdi. Kurşun dökmek kolay olsa da dökülen kurşunun külçesinde ki anlamı ortaya çıkarabilmek zor bir işti. Bunu herkes anlamazdı ve o yüzden herkes kurşun dökemezdi.

Kurşun dökmenin manasını ancak anadan babadan el almış ocakla kurşuncular anlardı. Tıpkı bir falcının bakla falına, avuç falına, kahve ve fincanında ki telve falına, hocaların remil falına baktıkları gibi kurşun külçesine bakıp ondan bir veya daha fazla mana çıkararak insanlara yol göstermeye çalışırlardı.

Bu bakımdan hastalara daima ocaktan olan kurşuncular çağrılırdı. Kurşun dökülecek hastalar yalnız loğusalar ve çocuklar değildi. Her yaştaki hastalara ve hatta ihtiyarlara bile hafiflik diye kurşun döktürürlerdi.

Loğusalar yeni doğmuş çocuklara hasta olmadıkları halde loğusa ziyaretine gelip gidecek misafirlerin değmesi ihtimali olan nazarlardan korunmaları için kurşun döktürürdü.

Nazar Boncuğu

Nazar boncuğu halk arasında en yaygın olan nazardan korunulduğuna inanılan mavi göz şeklinde ki genellikle camdan yapılan bir simgedir. Nazar boncuğuyla herkesin bakışının kırılacağına ve böylece nazardan korunulacağına inanılır..

Sevgili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) bir hadis-i şerifte : “Kim nazarlık, muska benzeri şeyleri söküp kırar, atarsa,Allah ona köle azat etmiş sevabı verir.” diye buyurmuştur.

O yüzden yukarıda saydığımız hiç bir madde ve olaya inanmayın, her şey Allah’tan gelir, her şeyin hayırlısını yüce yaratıcı Allah’tan isteyin.

Nazardan Korunma Duası

Nazardan Korunma Duası , Nazar Duası olarak da bilinir.  Nazar duasını ilk olarak Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) bizlere böyle bildirmiştir.

Nazar Duasının Arapça Yazılışı

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِۙ ﴿١﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَۙ ﴿٢﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَۙ ﴿٣﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِۙ ﴿٤﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿٥

Arapça Okunuşu “Euzu bi kelimâtillâhi’t-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh.”
Türkçe Okunuşu “Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah’a sığınırım.”

Yukarıda ki duayı okuduktan sonra aşağıda verilen duayla tamamlamak gerekir nazar duasını;

Arapça Okunuşu “Allahümme barik fihi ve la tedarruhü”
 Türkçe Okunuşu “Allâh’ım, bunu mübârek eyle. Ona zarar dokunmasina izin verme.”

Ayrıca yine bizlere Peygamber Efendimizin (s.a.v.) bildirdiği Kalem Suresi 51 ve 52’inci ayeti okumakta nazara karşı bir silah olarak bildirilmiştir.

Arapça Okunuşu “Ve in yekadullezîne keferû leyuzlikûneke biebsarihim lemmâ semiu’z-zikre ve yekulûne innehu le mecnûnun ve ma huve illâ zikrun lil âlemîn.”
Türkçe Okunuşu “Gerçekten o küfredenler Kur’an-ı işittikleri zaman az kaldı seni gözleriyle yıkacaklardı. “O, mutlaka bir mecnundur” diyorlar. Oysa Kur’an bütün alemler için büyük bir uyarıcıdır..”

Yukarıda vermiş olduğumuz dualar nazara karşı korunmak içindir. Birde nazar değene okunacak dualar vardır.

Nazardan Korunma Yolları - Nazardan Korunma Duası
Nazardan Korunma Yolları – Nazardan Korunma Duası

Nazar Değene Okunacak Dualar

Yine bizlere Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ‘in bildirdiği üzere nazar değenlere karşı aşağıda ki surelerin her birini sırasıyla yedi kere okumak gerekir.

Fatiha Suresi
“Bismillahirrahmânirrahîm. Elhamdü lillâhi rabbil’alemin Errahmânir’rahim Mâliki yevmiddin İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în İhdinessırâtel müstakîm  Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn”

 Ayet-el Kürsi
“Bismillahirrahmanirrahim Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.”

Felak Suresi
“Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbil felak min şerri mâ halak ve min şerri ğasikın izâ vekab ve min şerrin neffâsâti fil’ukad ve min şerri hâsidin izâ hased”

Nas Suresi
“Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbinnâs Melikinnâs İlâhinnâs Min şerril vesvâsil hannâs Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi Minel cinneti vennâs”

Allah tüm inananları nazardan ve kem gözlerden korusun (amin)

Bilgi Güçtür, Paylaştıkça Büyür..

Yorumlar (2 Yorum)

    ülkemizde birçok kadın(bayan) bu konuyu yanlış yorumluyor bende dahil dim taki bu makalenizi okuyana kadar herşey allahtandır hayırda şer’de
    teşekkürler.

    ben şahsen nazar boncuğuna inanmıyorum, nazardan korunmak için verdiğiniz ayet ve sureleri okudukça rahatlayıp huzur buluyorum….

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?