Reklam Alanı

Klomen 50 Mg Nedir ve Ne için kullanılır ?

HbY - 24.02.18 tarihinde yayınlandı.

Klomen 50 Mg Nedir ve Ne için kullanılır ?

Klomen 50 Mb her kutusunda 10 Tablet içeren ağız yoluyla alınan genel olarak kadınlar için önerilen bir ilaçtır. Sizlere bu yazımızda Klomen 50 Mg Nedir ve Ne için kullanılır ? başlığı altında bilgiler aktaracağız.

Klomen Ne için kullanılır, Klomen Nedir, Klomen Farmakolojik Özellikleri Nelerdir ?

Klomifen sitrat, steroid yapısında olmayan, hem östrojenik, hemde anti-östrojenik özellikleri bulunan, ovülasyon oluşturucu bir moleküldür. Klomen, Hipozifer gonadotropik hormonların salgılanmasını stimüle eder. Bu etkisini östrojenlerin hipotalamus ve hipofizdeki reseptörlerini bloke ederek yaptığı kabul edilmektedir. Gonadoptropik hormanların (FSH-LH) uyarılması over foliküllerinin olgunlaşmasını ve endokrin aktivitesini stimüle eder. Bunu takiben korpus luteum gelişir ve fonksiyonel hale gelir.

FARMOKOKINETIK ÖZELLİKLERİ:

Klomen, oral yolla alındıktan sonra tam olarak absorbe olur.

Plazma yarılanma süresi 5 Gündür.

Karaciğerde metabolize olan Klomifen temel olarak feçes ile atılır.

Klomen Endikasyonları:
Klomen;

1. Hipotalamus- hipofiz- over aksı normal olan Anovülar, İnfertil kadınlarda

* Ovülasyon sağlanması

* Luteal faz disfonksiyonunun düzeltilmesi

2. İn-vitro Fertilizasyon (Tüp bebek) işleminde

* Multipl folkül gelişiminin temini

3. Oligospermik infertil erkeklerde ( Primer,hipotalamus, hipofiz ve testis yetersizliği olmayan) sperm saysının arttırılması amacıyla kullanılır.

Klomen Kontrendikasyonları:

Aşağıdaki durumlarda klomifen tedavisi kontrendikededir:

1. Klomifen sitrata aşırı duyarlılığı olanlar,

2. Gebelik: Gebelikte veya gebelikten şüphelenilen durumlarda kullanılmamalı, gebelik oluşursa tedavi kesilmelidir.

3. Kontrol altında olmayan troid ve adrenal disfonksiyonları,

4. Hipofiz tümörü gibi, intrakranial lezyonlar,

5. Karaciğer hastalığı ve karaciğer bozukluğu hikayesi olanlar,

6. Sebebi tespit edilmemiş anormal uterus kanamaları,

7. Over kisti veya büyümesi (Polikistik over hariç)

Uyarılar/Önlemler:

Görme Semptomları: Klomifen tedavisi sırasında görme bulanıklığı veya diğer görme bozuklukları ile ilgili semptomlar oluşabileceginden hastalar bu yönden uyarılmalı ve bu tarz semptomlar gelişirse tedavi kesilmeli ve tam göz muayenesi yapılmalıdır.

Ovaryen Hipersitülümasyon Sendromu (OHSS): Klomifen tedavisi sırasında nadiren görüleceği bildirilmiştir.

OHSS’nin erken bulguları; ciddi karın ağrısı, bulantı,kusma, diyare gibi semptomlar olup, bazen ciddi over büyümesi, dispne, oligüri,hipovolemi, asit plevral effüzyon gibi ciddi rahatsızlıklara neden olabilir.

Bu nedenle bu tip yakınmaları olan hastalar yakın takip edilmelidir.

Klomifen Tedavisi: Tedaviye başlamadan önce tam pelvik muayene yapılmalı over kisti, endometrial kanser gibi ihtimaller ekarte edilmeli ve her kürden önce muayene tekrarlanmalıdır Over kisti ( Polikistik over hariç) olan hastalarda, overin büyümesine neden olabileceğinden kullanılmamalıdır. Klomifen tedavisi sırasında gelişebilecek anormal over genişlemesini önlemek için tedaviye,cevabın alınabileceği en düşük dozda başlanmalıdır.

Tedavi sırasında over büyümesi oluşursa overler normale dönene kadar tedaviye ara verilmelidir. Tedavi sırasında oluşan büyüme ve kistler tedavinin kesilmesiyle birkaç gün veya birkaç haftada spontan olarak geriler bu nedenle güçlü bir endikasyon olmadıkça laparoskopiden kaçınılmalıdır.

Çoğul Gebelik: Klomifen tedavisi sırasında % 90 tek ve % 10 oranında ikiz gebelik oluşabileceği bildirilmiştir.

Üçüz veya daha fazla sayıda gebelik oranı % 1 den azdır. Bu durum tedaviye başlamadan önce hasta ve eşine anlatılmalıdır.

Klomen Hamilelikte ve Emzirme Döneminde Kullanımı;

Klomen Hamilelik ve emzirme döneminde asla kullanılmamalıdır.

Klomen Yan Etkileri Nelerdir ?

Tavsiye edilen dozlarda görülebilecek yan etkiler önemsizdir ve tedaviyi nadiren etkiler. Uzun süreli yüksek doz uygulamalarında yan etkilerde artış olabilir.

En çok görülen Yan Etkiler: Vazomotor kızarmalar, karın bölgesinde huzursuzluk, anormal uterin kanamalar, over hipertrofisi, gögüslerde gerginlik ve dolgunluk, görmede bulanıklıktır.

Seyrek olarakta: Bulantı, Kusma, gerginlik, uykubozukluğu, baş dönmesi,poliüri, ürtiker görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

Klomifen, diğer gonadotropik ilaçlarla birlikte kullanılabilir.

Klomen Kullanım Şekli ve Dozu:

Klomen Kullananlar iki gruba ayrılır. Çünkü kadın ve erkek için kullanımı farklı sonuçlar doğurmaktadır. Aşağıda kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı kullanım önerisi sunulmuştur.;

* Klomen Kullanan Kadınlar: İlk kür için tavsiye edilen doz 5 gün süreyle günde 50 mg’dır.( 1 Tablet). Progestin kullanımı ile sağlanan bir kanama veya spontan kanaması olan hastalarda tedaviye siklusun 5.inci günü başlanır ve günde 50 mg verilerek, 5 gün devam edilir. Adet kanaması olmayan hastalarda tedaviye herhangi birgün başlanabilir. Bu dozda ovülasyon sağlanırsa, doz arttırmaya gerek yoktur.

Ovülasyon sağlanamamışsa, 30 gün sonra ikinci siklusta doz 100 mg’a yükseltilir. Maksimum günlük doz 250 mg’dır. Şayet 3-6 kür sonunda ovülasyon sağlanamamışsa tedavi kesilir.

* Klomen Kullanan Erkekler: Günde günlük doz 25-50 mg olup 25 gün kullanılıp 5 gün ara verilir. Bu şekilde tedaviye en az 6 ay devam edilmelidir.

Serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz. Çocukların göremeyeceği ve uzanamayacağı bir yerde saklayınız.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ MUTLAKA DOKTOR TAVSİYESİ OLMADAN KULLANMAYINIZ.

Sizlere bu yazımızda  Klomen 50 Mg Nedir ve Ne için kullanılır ? başlığı altında Klomen Tablet hapın kullanma talimatında yer alan bilgileri aktardık. Lütfen beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza başvurunuz ve hamile iseniz kesinlikle doktorunuz önerse bile kullanmayınız. Bizler Kadinveaile.net  olarak sizlerin sağlığı için gerekli olan her türlü bilgiyi aktarmaya devam edeceğiz.

Bilgi Güçtür, Paylaştıkça Büyür..

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?