Kadınlarda Adet Dönemi Süresi ve Temizliği

HbY - 17.09.17 tarihinde yayınlandı.

Kadınlarda Adet Dönemi Süresi ve Temizliği

Daha önceki Kadınların Özel Halleri  adlı makalemizde de değindiğimiz  Kadınlarda Adet Dönemi  ergenlik çağına ulaşmış her kadının rahminden her ay belirli sürelerle gelen kan ile başlayıp 5 ile 7 gün süren durumdur. Kadınlarda Adet Dönemi Süresi ve Temizliği hakkında detaylıca bilgi vereceğimiz bu makalemizde aynı zamanda kadınlarda adet dönemi süresince dikkat edilmesi gereken meselelere de el atacağız.

 Kadınlarda Adet Dönemi İlgi ve Bilgi İsteyen Bir Dönemdir

Aile büyüklerimizin özellikle de annelerin ergenlik çağına yaklaşan kızlarına bu hususta gerekli bilgiler vermesi çok önemlidir. Genç kızlar ilk kan görme olayını ve bunun sebeplerini, takip usullerini ve temizlenme şekillerini ilk olarak aile büyüklerinden öğrenmelidir.  Çünkü dinimizde farz olan bu bilgilerin aile içerisinde öğrenilmesidir. Özellikle bir annenin kızına bu bilgilerle öğretici olması çok faydalı ve farzdır. Adet döneminde aile desteği almak çok önemlidir.

İlk defa hayız lekesi gören bir kız eğer ki bu konuda bilgi sahibi değilse doğal olarak endişeye ve korkuya kapılabilmektedir. Halbuki bunun endişelenecek veya korkulacak bir yanı yoktur. Normal vücutta olan her kızın ay başı adetini görmesi ve bu dönemin devam etmesi sağlık ve olgunluk alametidir. Bu olay bütün kadınlara özel bir haldir.

Ay başı halinde ki kadınların en çok dikkat etmesi gereken bir önemli mesele de temizliktir. Adet döneminde gerekli temizlik yapılmadığı takdirde tiksindirici bir koku meydana gelir. Adet döneminde ki kadınların  iki günde bir ılık su ile yıkanması gerekmektedir. Ayrıca her gün kirlenen yerlerini de temizlemeleri kendileri için çok önemlidir.

Adet kanının kontrolü ve dağılmaması için özel bir bez veya pamuk kullanılması gerekmektedir. Günümüzde hemen hemen her market ve eczanede bulunabilen kadın pedleride kullanılmaktadır. Bezlerin kirlendikçe değiştirilmesi de gerekmektedir. Ayrıca kirli adet bezleri yada pedler ortalıkta görülebilecek yerlere bırakılmamalıdır.

Adet Döneminde Dikkate Alınması Gereken Durumlar

Adet Döneminde Dikkate Alınması Gereken Durumlardan bir tanesi kadınların bu dönemde yorucu işlerde çalıştırılmaması gerektiğidir. Kadınların adet döneminde yorucu işlerde çalışması doğru değildir. Bu dönemde ki kadınların ağır iş yapması kadının ruhunu ve bedenini sıkıntıya sokabilecek etkiler sağlayabilir. Özellikle ruh sağlığı içinde ağır iş yapmak doğru değildir.  Bu dönemlerde kadınlarda rahatsızlık, sıkıntı ve sinirlilik halleri görülebilmektedir. Bunun için aile veya koca bu devrelerde kadına karşı çok sabırlı ve anlayışlı olmak zorundadır. Zira çeşitli aile geçimsizlikleri çoğunlukla kadınların adet dönemlerinde baş göstermektedir.

Birde kadınların adetten kesilme döneminde kadınlarda sinir buhranları çok görülmektedir. Adetten kesilmeye tıpta menapoz adı verilir. Bu 45 ile 50 yaşları arasında gerçekleşir. Bu dönem sabır ve hoş görü ister.

Adet Döneminin En Az Süresi

Adet Döneminin En Az Süresi yani hayzın en az süresi 24 saat esas alınarak en az 72 saat en fazla ise on gün yani 240 saattir. Kanama üç günden az olduğu takdirde ay başı olunmuş sayılmaz. Bu özür kanı olarak kabul görülür. On günden çok olması halinde ise on güne kadar hayız kanı yani adetli on günden sonrası ise özür kanı olarak sayılır. Özür kanı ile ilgili sizlere bir sonra ki makalemizde daha detaylı bilgi vereceğiz. Bu süreler bazı mezheplerde değişiklik göstermiştir. Örneğin Şafii mezhebi inancına göre hayzın en az süresi bir gün ve bir gece en çok süresi ise on beş gündür.

Adet dönemi süresi içinde hayız kanı mutlaka sürekli olarak akmayabilir. Kesintili bir şekilde de akabilir. Bu durumda kan gelmeyen günlerde hayız halinden sayılmaktadır. Örnek verecek olursak mesela bir kadın pazartesi günü tam öğlen vakti bir saat kadar kan akıntısı olup kesilirse bundan sonra ki üçüncü gün yani perşembe günü de öğlen vaktinde bir saatlik bir hayız kanı akıntısı olursa bu üç günlük geçen sürenin hepsi hayızlık halidir. Çünkü en az 72 saat yani üç günlük süre dolmuştur. Bu sürenin başında ve sonunda kan görmekle bu sabitlenmiş olur.

Hanefi mezhebine göre adet dönemi  yukarıda verdiğimiz süre sonucunda akıntı daha tam üç günlük zaman dolmadan sona erse ve sonra da on beş günlük ara temizlik süresi içerisinde hiç kan gelmezse o akıntı günleri adet dönemine girmez çünkü hayzın en az müddeti olan güç gün yani yetmiş iki saat dolmamıştır. Bu arada kılınamayan namazların kaza yapılması gerekmektedir.

Bir kadın gördüğü kanın üç günden önce kesilmesiyle fakat bir kaç gün sonra yine gelmeye devam etmesi sonucunda bu kan hayız kanı olarak ta kabul edilir.

Kadınlarda-Adet-Dönemi-Hakkinda-Bilmeniz-Gereken-Her-Sey

Kadınlarda Adet Dönemi Hakkinda Bilmeniz Gereken Her Sey

Adet Döneminin Temizlik Hali ve Süresi

İki hayızlık dönemi arasında ki zamana temizlik hali  veya temizlik dönemi  denir. Bunun müddeti en az on beş gündür. En çoğu ise sınırlı değildir. Temizlik döneminin süresi kimi kadınlarda aylarca hatta yıllarca da sürebilmektedir.

Normal ve yerleşik bir adetten sonra en az 15 gün geçmeden kanama olursa bakılır. Eğer kadın 10 günlük hayız süresi içinde iken bu kanı görmüş ve kan on gün içinde kesilmişse adet dönemi devam ediyor demektir. Eğer kanama süresi on günü geçmişse adetinden sonra ki günlerde gelen kan özür kanıdır. Böyle bir durumda kadın normal temizlik günlerinde ki gibi ibadetini yapar. Ancak özürlü abdest alır.

Bir adet döneminden sonra en az 15 gün temiz kalınmadıkça yeni bir adet dönemi başlamaz.

İlk Defa Görülen Adetin Süresinin Tespiti

Kadınların çoğu her ay belirli günlerde adet görürler. Bu hale yerleşik hayız veya sabit adet dönemi denir. Mesela her ay 4, 5 yada 6’ıncı günler gibi belirli günlerde adet gören kadınlar için adet süreleri sabittir ve bu duruma da sabit hayız denir.
Ergenlik çağına yeni girmiş bir bayanın adet süresi bir defa gördüğü süre ile belli olur. Yani ilk olarak 5 gün kan  görüp 25 gün temiz kalan bir bayanın adet süresi 5 gündür. İlk defa görülen adetin süresinin tespiti böyle yapılmaktadır. 
Bu bayanın yerleşik adet günü olarak sabitte kalabilmektedir.

Adetin Değiştiği Nasıl Tespit Edilir ?

Bir kadının yerleşik adet süresi bazen değişikliğe uğrayabilir. Bu değişiklik kanın bir kere farklı gelmesiyle anlaşılır. İki defa tekrar etmesiyle de yerleşik adet olur.  Adet süresi yerleşik olmayabilir de aynı zamanda. Her ay değişebilirde. Ancak bu durum çok az kimsede meydana gelir. Bu durumda adet bir kere farklı gelen kanla değişmiş olur.

Mesela adeti 6 gün olan bir kadın sonra 7 gün kan görürse artık onun ay başı süresi 7 gün olarak kabul edilir. Sonra ki ay adet süresi 5 gün sürerse o zaman hayız müddeti 5 güne inmiş olur.

Hayız süresi değiştiği gibi hayız görme zamanı da değişebilir. Mesela bu ayın başında hayız gören kadın gelecek ay sonunda hayız görebilir. Bu süre daha da uzayabilir. Hatta bir kaç ay sonra ya da sarkabilir.

Değişiklik on gün içinde olmalıdır. 10 güne kadar devam eden değişik hayız akıntıları adet halini değiştirmiş olur. Fakat 10 günü geçerse değişiklik olmuş sayılmaz. Mesela her ay 7 gün kan gören kadın sonradan 3 gün daha artarak 10 gün kan görmeye başlarsa adeti 10 güne çıkmış olur. Fakat 7 gün kan gören bir kadın sonradan 11 gün veya daha fazla süreyle kan görmeye başlarsa kan 10 günü aştığı için bunun normal bir adet dönemi olmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda yerleşik adetine göre karar verilip adet gününden sonra gelen fazla akıntıya hayız kanı denilmemektedir. Bu durumda normal adet süresi 7 gün olan kadının 7  gün boyunca gelen kan süresince adetli 7 günden sonra ki sürelerde özür hali olarak sayılır.

Adet günü tamam olduğu halde beyaz rengin dışında bir akıntısı devam eden bir kadın hayız gününün değiştiğini düşünerek namaza başlamaz. Akıntının özür olduğu belli olunca yerleşik adetinden sonra kıldığı namazları kaza etmek durumundadır. Bu da akıntı on günü geçince anlaşılır.

Bunun gibi her ay içinde belirli bir zamanda mesela beş gün adet gören bir kadın bu defa kanaması üç gün önce başlayıp akıntı sekiz gün devam etse bu sekiz günün hepsi hayız sayılır. Fakat kanama süresi on günü geçerse bu durumda yerleşik adetinin geldiği beş gün adet ondan önce ve sonra ki akıntı da özür kanaması olur. Bu özür günlerinde kılınamayan namaz kaza edilmektedir.

Sürekli Kan Görmeye Başlayan Kadın Ne Yapmalıdır ?

Yerleşik yada belirli adetle hayız gören bir kadın bir hastalık yada başka bir sebepten dolayı uzun süre hiç kesilmeden kan görmeye başlarsa hayız süresi normal adet süresine göre hesaplanır. Mesela her ayın 7 günü adet görürken sürekli kan görmeye başlayan bir kadın o 7 gün kanamayı ne zaman görüyor idi ise o günleri adetli, geri kalan günleri ise özür olarak kabul etmeli ve ona göre davranmalıdır.

Tabi ki yukarıda bahsettiğimiz bu durum adeti belli olan kadınlar içindir. Bir bayan ilk adet görmeye başladığında daha adetinin kaç gün olduğunun belirleyemeden sürekli olarak kan görmeye başlarsa onun hükmü farklı olur. Bu bayan ilk kan görmeye başladığı aydan itibaren her ayın on gününü hayız diğer günlerini de özür ve temizlik günleri olarak kabul etmelidir. Ona göre de temel ihtiyaç ve ibadetlerini de yerine getirebilir.

 

Dip Not : Kadınlarda Adet Dönemi Süresi ve Temizliği hakkında sizlere aktardığımız bu bilgiler sonrasında yine Kadınlarda Adet Dönemi Süresi ve Temizliği ile ilgili her hangi bir soru ve sorununuzu bu başlık altında yorum olarak bırakırsanız sizlere uzmanlar tarafından yanıtlar verilecektir.

Bilgi Güçtür, Paylaştıkça Büyür..

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?