FLUZOLE 150 mg Kapsül Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

HbY - 31.10.20 tarihinde yayınlandı.

FLUZOLE 150 mg Kapsül ağız yoluyla alınan, kapsül içerisinde beyaz toz içeren ve genel olarak mantar grubu hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçtır. Bu makalemizde siz değerli üyelerimize FLUZOLE 150 mg Kapsül Nedir ve Ne İçin Kullanılır? başlığı altında bilgiler vereceğiz.

FLUZOLE nedir ve ne için kullanılır?

Kırmızı 1 numaralı kapsül içinde beyaz homojen toz içerir. FLUZOLE, antifungal adı verilen ve mantar hastalıklarına karşı kullanılan bir grup ilaçtan biridir. Etkin maddesi flukonazoldür.
FLUZOLE, mayalar dahil mantarlardan kaynaklanan enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılır. Mantar enfeksiyonlarının en yaygın nedeni Candida adı verilen bir mayadır. Bu ilacı doktorunuz genital pamukçuk, vajinada veya peniste enfeksiyon için size verecektir.

FLUZOLE aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;
⦁ Aşağıdakilere alerjik reaksiyonunuz olduysa:
– FLUZOLE’ün herhangi bir bileşenine
– Mantar enfeksiyonun tedavi emek için aldığınız diğer ilaçlara.
– Semptomlar kaşınma, ciltte kızarma veya nefes alma zorluğunu kapsayabilir.
⦁ Alerjiyi tedavi etmeye yönelik antihistamin olan terfenadin veya astemizol alıyorsanız
⦁ Mide bozulması için kullanılan sisaprid alıyorsanız
⦁ Şizofreni hastasıysanız ve şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkil (antipsikotik) ilaç olan pimozid alıyorsanız
⦁ Kalp ritim bozukluğu kinidin içeren ilaç alıyorsanız.

FLUZOLE’ ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

⦁ 16 yaşından küçükseniz
⦁ Karaciğer veya böbrek sorunlarınız varsa
⦁ Kanınızdaki potasyum, kalsiyum veya magnezyum düzeyleri anormalse
⦁ Özellikle AIDS ve kanser gibi ciddi hastalığınız varsa
⦁ Potansiyel olarak birden fazla eş zamanlı karaciğer zedeleyen veya tahriş eden ilaç alıyorsanız ve karaciğer dokularınızı öldürecek (hepatik nekroz) altta yatan hastalık oluşursa. FLUZOLE ile karaciğerinizin zedelenmesi veya tahriş olması durumu geri dönüşümlüdür. Tedavi sırasında ciddi karaciğer hasarı oluşması durumuna karşı doktorunuz sizi takip edecektir, gerekirse ilacınızı kesebilir.
⦁ Toksik epidermal nekroliz ve Steven-Johnson sendromu gibi döküntülü deri reaksiyonları gelişirse. Sıvı dolu kabarcık özelliği gösteren bozukluk veya genelde kendiliğinden geçen el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu oluşursa doktorunuz tedavinizi kesebilir.
⦁ Günde 400 mg’dan az terfenadin içeren ve alerji tedavisinde kullanılan bir ilaç alıyorsanız
⦁ Vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık gelişirse
⦁ Kandaki iyon ve minerallerde dengesizlik (elektrolit bozukluğu) varsa
⦁ FLUZOLE ile birlikte başka ilaç kullanıyorsanız
⦁ Karaciğerde bir enzim olan CY3A4 tarafından yıkılmayan fakat kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıtta (EKG) QT aralığını uzattığı bilinen eşzamanlı ilaç alıyorsanız

Flukonazol dahil bazı azol grubu ilaçlar ile kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıtta (EKG) QT dalgası denilen aralığın uzadığı gözlenmiştir.
⦁ Kalp ritim sorunları dahil kalp hastalığınız varsa
⦁ Doğuştan veya belgelenmiş kalpte ciddi atım düzensiliğine ve ani ölümlere yol açabilen bir durum varsa
⦁ Özellikle kalp yetmezliği olduğunda kalp adalenizde ani başlayan veya süregelen hastalığınız varsa
⦁ Kalbiniz dakikada 60’dan az atıyorsa (sinüz bradikardisi)
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

FLUZOLE’ün yiyecek ve içecekle ile kullanılması
Bu konuda özel bir durum yoktur.

Hamilelik Döneminde Fluzole Kullanımı
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Doktorunuz tersini söylemedikçe hamilelik esnasında FLUZOLLE kullanmayınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Fluzole Kullanımı
Emzirme esnasında FLUZOLLE kullanmayınız.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullanımı
Araç ya da makine kullanırken, ara sıra baş dönmesi veya nöbet ortaya çıkabileceği dikkate alınmalıdır.

FLUZOLLE ‘ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler;
Bu tıbbi ürün laktoz ihtiva eder. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Bu tıbbi ürün her 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında ”sodyum içermez”.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı
FLUZOLLE ile alınmamaları gerektiğinden, derhal doktorunuza bildiriniz.

⦁ Alerjiyi tedavi etmeye yönelik antihistamin olan terfenadin veya astemizol içeren bir ilaç alıyorsanız
⦁ Mide bozulması için kullanılan sisaprid içeren bir ilaç alıyorsanız
⦁ Kalp ritim bozukluğu için kinidin içeren ilaç alıyorsanız
FLUZOLLE ile bir antibiyotik olan eritromisinin birlikte kullanımı tavsiye edilmez.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız bunu doktorunuza bildiriniz.

FLUZOLLE ile etkileşim gösterebilecek bazı ilaçlar şunlardır, bu tıbbi ürünler ile birlikte kullanımı önlem ve doz ayarlaması gerektirir:
⦁ Anestezide kullanılan alfentanil, fentanil
⦁ Depresyon tedavisinde kullanılan amitriptilin ve nortriptilin
⦁ Ciddi mantar hastalıkları için kullanılan Amfotersin B
⦁ Kan pıhtılarını önlemek için kan incelten varfarin (veya benzeri ilaçlar)
⦁ Bir antibiyotik olan azitromisin
⦁ Uyumanıza yardımcı olan veya kaygı, endişeye karşı midazolam, triazolam gibi benzodiazepinler
⦁ Kan basıncını düşürücü olan ve bazı kalp hastalıklarında da kullanılan nifedipin, isradipin, amlodipin, verapamil ve felodipin gibi kalsiyum kanal blokerler
⦁ Eklem kireçlenmesi tedavisinde kullanılan selekoksib
⦁ Sıtma tedavisinde kullanılan halofantrin
⦁ Atorvastatin ve simvastatin gibi CYP3A4 ile veya fluvastatin gibi CYP2C9 ile metabolize edilen, lipid bozuklukları için kullanılan HMG-Co A redüktaz inhibitörleriyle
⦁ Kan basıncını düşürücü olan losartan
⦁ Naproksen, lornoksikam, meloksikam, diklofenak gibi ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar
⦁ Doğum kontrol ilacı olan oral kontraseptifler
⦁ Endojen steroidler
⦁ Akut organ reddi ve antiinflamasyon için kullanılan prednizon
⦁ AIDS hastalığı tedavisinde kullanılan sakinavir
⦁ Çeşitli kanserlerin tedavisinde kullanılan vinka alkaloidleri
⦁ A vitamini
⦁ Klorpropamid, glibenklamid, glipizid veya tobutamid gibi şeker hastalığı ilaçları
⦁ Sıvı retansiyonu ve yüksek kan basınıcını tedavi etmek için kullanılan hidroklorotiazid gibi su tabletleri
⦁ Sarayı kontrol altına almak için kullanılan fenitoin, karbamazepin
⦁ Enfeksiyonlara yönelik antibiyotik olan rifampisin veya rifabutin
⦁ Organ nakli reddini önlemek için siklosporin veya takrolimus
⦁ Astımı kontrol etmek için kullanılan teofilin
⦁ İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) ile nefekte olan hastalarda kullanılan AZT olarak bilinen zidovudin
⦁ Mantar enfeksiyonlarını önlemek için kullanılan vorikonazol

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Fluzole 150 mg kapsul
Fluzole 150 mg 1 kapsul

FLUZOLLE nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Genital pamukçuk Tek doz olarak 150 mg

Tekrarlayan vajinal mantar hastalığınızın görülem sıklığını azaltmak için, ayda bir kez 150 mg’lık bir doz kullanılabilir. Tedavi süreniz kişiden kişiye değişmekle birlikte, 4- 12 ay arasında olmalıdır. Bazı hastalara daha sık aralarla verilmesi gerekebilir.

Sempomatik genital mantar hastalığı olan çiftlerin tedavisi doktorunuz tarafından dikkate alınacaktır. Doktorunuz kültür ve diğer labortuvar çalışmalarının sonuçları bilinmeden önce tedavinize başlayabilir. Sonuçlar belli olduğunda, tedavi gerektiği şekilde doktorunuz tarafından düzenlenecektir.

Mantar şikayeti ile başvuran hastanın eşinin / partnerinin tedavisi de değerlendirilmelidir.

Uygulama Yolu ve metodu:
Ağızdan alınır.
Vajinal pamukçuk (candidal balanitis) tedavisinde ağız yolu ile tek bir kapsül olarak alınır. Kapsüller bütün olarak bir bardak su ile yutulmalıdır.
İlacınız aç veya tok karnına alınabilir.

Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
16 yaşından küçük çocuk hastalarda tek doz flukonazolün, doktor gözetimi haricinde kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:
Normal yetişkin dozu, böbrek sorunlarınız yoksa verilecektir.

Özel kullanım durumları
Böbrek yetmezliği:
Tek bir doz gerektiren tedavide doz ayarlaması gerekmemektedir. Doktorunuz, böbrek enfeksiyonunuza bağlı olarak dozunuzu değiştirebilir.

Karaciğer yetmezliği :
Mevcut değil.

Eğer FLUZOLE ‘ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla FLUZOLE kullandıysanız
Doktorunuzun size söylediği miktardan daha fazlasını almayınız. Çok fazla FLUZOLE aldıysanız, kendinizi kötü hissedebilirsiniz.

FLUZOLE’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

FLUZOLE’ü , kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

FLUZOLE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler :
Doktorunuz size söylemediği sürece FLUZOLE almayı durdurmayınız. FLUZOLE almayı kesmeniz gereken durumlarda sizin için en iyi yöntemi doktorunuz belirleyecektir. FLUZOLE kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, doktorunuza danışınız.

FLUZOLE Olası Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, FLUZOLE’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir.
Ciddi alerjik reaksiyonlar seyrek görülse de birkaç alerjik reaksiyon gösterir. Aşağıdaki semptomlardan herhangi birini yaşıyorsanız, derhal doktorunuza bildiriniz:
⦁ Ani hırıltı, nefes alma zorluğu veya göğüste sıkışma
⦁ Göz kapakları, yüz veya dudaklarda şişme
⦁ Tüm vücutta kaşıntı, ciltte kızarma veya kaşıntılı kırmızı lekeler
⦁ Deri döküntüsü
⦁ kabarmaya neden olan, döküntü gibi şiddetli deri reaksiyonları (ağzı ve dili de etkileyebilir)
⦁ AIDS hastasıysanız, FLUZOLE dahil ilaçlara şiddetli deri reaksiyonları gösterme olasılığınız daha yüksektir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır.
Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.
Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan :100 hastanın birinden az,fakat 1000 hastanın birinden fazla görünebilir.
Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

10 hastanın en az 1’inde görülen çok yaygın yan etkiler :
⦁ Hasta hissetmek
⦁ Midede rahatsızlık
⦁ İshal
⦁ Gaz
⦁ Döküntü
⦁ Baş ağrısı

Bu yan etkiler hafif yan etkilerdir. Eğer rahatsız hissetmenize sebep olur veya uzun süre devam ederse doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

FLUZOLE Diğer yan etkileri :
⦁ Kaşınma
⦁ Hastalanma
⦁ Nöbet
⦁ Beyaz kan hücreleri sayısında azalma
⦁ Kanda yüksek kolestrol, yağ veya tuz seviyeleri
⦁ Karaciğerde hasar ve gözlerin ve derinin sararması (sarılık)
⦁ Saç dökülmesi
⦁ Sersemlik
⦁ Tat bozukluğu
⦁ Kalp ritminde değişiklik
⦁ Uykusuzluk
⦁ Uykululuk hali
⦁ Kas ağrısı
⦁ Yorgunluk
⦁ Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

FLUZOLE’ ün saklanması

FLUZOLE’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25 C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FLUZOLE’ü kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi : MÜNİR ŞAHİN İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yunus Mah. Sanayi Cad. No:22 Kartal / İSTANBUL
Tel: 0216 306 62 60 (5 hat)
Faks: 0216 353 94 26

Üretici: BİOFARMA İlaç san. ve Tic. A.Ş.
Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No:156 Sancaktepe / İSTANBUL
Tel: 0216 398 10 63 (4 hat)
Fax: 0216 398 10 20

Bu kullanma talimatı 03/02/2015 tarihinde onaylanmıştır.

Bilgi Güçtür, Paylaştıkça Büyür..

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?