Reklam Alanı

Famoser 40 mg nedir ve ne için kullanılır?

HbY - 13.11.18 tarihinde yayınlandı.

Famoser 40 mg nedir ve ne için kullanılır?

Famoser 40 mg film tablet ağız yoluyla alınan asit gidericiler grubunda yer alan ve mide asidinin azaltılmasıyla birlikte ince bağırsağın ilk bölümünde yer alan ilserlerin tedavisi amacıyla kullanılan bir ilaçtır. Siz değerli kadinveaile.net üyelerimize bu yazımızda Famoser 40 mg nedir ve ne için kullanılır? başlığı altında famoser ne ilacı sorusuna yanıt arayan hastalarımızın yanıt bulması amacıyla Famoser ilacı ile ilgili bilgiler aktaracağız.

Famoser Nedir?

Famoser 40 mg Her film tablette  etkin madde olarak Famotidin 40 mg içerir. Ayrıca yardımcı madde olarak Mikrokristalin selüloz, mısır nişastası, talk(E553b), magnezyum stearat(E572), kollodial silikon dioksit(E551), hidrosipropil selüloz (E463), titanyum dioksit(E171) ve kırmızı demiroksit (E172) içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız.Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorunlarınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya
  düşük doz kullanmayınız.

Famoser  Kullanma Talimatında:

 1. Famoser 40 mg nedir ve ne için kullanılır?
 2. Famoser kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. Famoser nasıl kullanılır?
 4. Famoser Olası yan etkileri nelerdir?
 5. Famoser’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Famoser ne için kullanılır?

Famoser etkin madde olarak famotidin içerir. Famotidin histamin reseptör antagonistleri olarak adlandırılan ilaçlar sınıfına dahildir. Midenin ürettiği asit miktarını azaltarak etki eder.

Famoser 30 film tablet içeren blisterlerde ambalajlanmıştır.

Famoser aşağıdaki durumlarda kullanılabilir:

 • Mide(gastrik)ve ince bağırsağınızın ilk bölümündeki (duodenal) ilserlerin tedavi edilmesi ve tekrarının önlenmesi için,
 • Midenin çok fazla asit ürettiği ve asidin hemek borusunz geçerek yanmaya neden olduğu (gastroösofageal reflü gibi) durumları tedavi etmek için ve tekrarlarını önlemek için,
 • Midenin çok fazla miktarda asit salgılamasından kaynaklanan Zollinger Ellison Sendromu ve multiple endokrin adenoma gibi hastalık durumlarında kullanılır.

Famoser ‘i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
Famoser’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;

 • Famoser’de bulunan famotidin veya yardımcı maddelerden herhangi birisine alerjiniz varsa
 • Aynı ilaç grubunda (H2-reseptör blokörleri) başka ilaçlara karşı alerji geçirmişseniz

Famoser’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer;

 • Ağır böbrek yetmezliğiniz varsa. Bu durumda doktorunuz ilacınızı daha düşük dozda almanızı isteyebilir.
 • Famoser tedavisi ile sağlanacak belirtilerde ki iyileşme midede kötü huylu tümör olasılığını ortadan kaldırmaz. Bu nedenle Famoser tedavisine başlamadan önce doktorunuz bu tür bir hastalık olasılığının ortadan kaldırılması için gerekli incelemeyi yapmalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Famoser’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Kullanıcılar Famoser aç mı tok mu kullanılır sorusunu çok fazla araştırmaktadırlar. Bu soruları eğer doktorunuz bilgilendirme yapmadıysa eczacınıza danışarak cevaplayın.

Famoser’in her bir dozu bir bardak su ile birlikte alınmalıdır. Doktorunuz aksini belirtmedikçe öğünlerle birlikte veya öğün aralarında alınmaları bakımından bir kısıtlama yoktur. Tabletleri parçalamayınız veya çiğnemeyiniz.

Hamilelik Döneminde Famoser Kullanımı

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Famoser’i ancak doktorunuz önerdiği durumlarda kullanmalısınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Famoser Kullanımı
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Famotidin anne sütüne geçer. Emzirilen bebeğe zarar verip vermeyeceği bilinmemektedir. Eğer emziriyorsanız
famotidin kullanmayınız ya da emzirmeye ara veriniz.

Araç ve makine kullanımı
Famotidin kullanan bazı hastalarda baş dönmesi ve baş ağrısı gibi advers etkiler gözlenmiştir.
Bu tip belirtilerin görülmesi durumunda araç ve makine kullanmayınız. Dikkat gerektiren herhangi bir işle uğraşmayınız.

Famoser’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Famoser Uyarı gerektiren herhangi bir yardımcı madde içermemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Famoser’in genellikle diğer ilaçlarla birlikte kullanımından etkilenmesi beklenmez.Ancak kullandığınız bütün ilaçları yine de doktorunuza bildiriniz. Özellikle aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanırken doktorunuza bildirmelisiniz:

 • Ketokonazol ve itrakonazol (mantar enfeksiyonları için kullanılır)
 • Probenesid (gut için kullanılır)
 • Atazanavir (HIV tedavisi için kullanılır)
 • Mide asidini nötralize eden ilaçlar (alüminyum hidroksit,magnezyum hidroksit gibi)
 • Sukralfat (mide ve on iki parmak bağırsağı ülserlerinde kullanılır)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 

Famoser 40 mg nedir ve ne için kullanılır?

Famoser 40 mg nedir ve ne için kullanılır?

Famoser nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Famoser’i doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız.

Eğer doktor tarafından başka türlü önerilmemişse yetişkin hastalara aşağıdaki gibi dozaj şekli uygulanır.
-Duodenal ülser ve gastrik ülser:
Önerilen doz 40 mg olup yatmadan önce bir defada alınır. Tedaviye 4-8 hafta süreyle devam edilmelidir.
Süre, tedaviye alınan yanıta göre değişebilir. Ülserin tekrarlanmasını önlemek için devam dozu gece
yatmadan önce alınan 20mg’dır.
-Gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH):
Hafif belirtilerin tedavisi için: Sabah 20 mg ve akşam 20 mg dozunda, 6-12 hafta süreyle kullanılabilir.
Daha ciddi belirtilerin tedavisi için: Sabah 40 mg ve akşm 40 mg dozunda, 6-12 hafta süreyle kullanılabilir.
-Zollinger-Ellison sendromu ve multipl endokrin adenomalar gibi patolojik aşırı salgılama hallerinde doz  hastaya göre değişir. Önerilen başlangıç dozu 6 saatte bir 20 mg’dır.Bazı hastalarda daha yüksek dozların kullanılması gerekebilir.

Famoser Uygulama yolu ve metodu:

Famoser sadece ağızdan kullanım içindir. Tabletleri bir bardak suyla (120ml) birlikte çiğnemeden ya da ezmeden yutunuz.

Değişik yaş grupları:
Famoser Çocuklarda kullanımı: Çocuklarda ve 18 yaşın altındakilerde kullanımı önerilmez.
Famoser Yaşlılarda kullanımı: Yaşlı hastalarda doz ayarı gerekmez.

Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği:
Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuz ilacınızın dozunu sizin için özel olarak ayarlayacaktır.
Eğer FAMOSeR’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla Famoser kullandıysanız:
Famoser ‘den kullanmanız gerekenden daha fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Famoser’i kullanmayı unutursanız
İlacınızı almayı unutursanız endişe etmeyiniz, hatırlar hatırlamaz ilacınızı alınız. Eğer bir sonraki
ilaç zamanınız çok yakınsa, o zamana kadar bekleyin ve tabletlerinizi normal şekilde almaya devam edin.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Famoser ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
İlacınızı doktorunuzun belirttiği süre boyunca kullanmanız önemlidir.

Famoser Olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gii Famoser’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az,fakat 1000 hastanın birinden fazla görünebilir.
Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Yaygın

 • Baş ağrısı, sersemlik hissi
 • Kabızlık, ishal
 • Yaygın olmayan

Eğer alerjik reaksiyon belirtileri gözlemlerseniz, Famoser almayı kesiniz ve acilen doktorunuza  başvurunuz. Belirtiler aşağıdakileri içerebilir:

 • Yüz, dudaklar, dil ve boğazınızda şişme (soluma ve yutkunmada güçlük ile birlikte )
 • Ürtiker (kurdeşen)

Diğer yaygın olmayan etkiler:

 • Ağız kuruluğu, tat alma bozukluğu
 • Bulantı, kusma, karında ağrı veya şişkinlik, gaz
 • Döküntü, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen)
 • İştahsızlık
 • Bitkinlik

Seyrek yan etkiler
Seyrek jinekomasti (erkeklerde göğüslerde büyüme) vakaları bildirilmiştir ancak kontrolü
klinik çalışmalarda sıklığı plasebodan daha yüksek bulunmamıştır.

Çok seyrek yan etkiler

 • Hırıltılı solunum ve yutkunma güçlüğü
 • Aşırı duyarlılık reaksiyonları (anfilaksi, anjiyonörotik ödem, bronkospazm)
 • Agranülositoz, pansitopeni, lökopeni, trombositopeni, nötropeni gibi, kan hücre sayılarında
  normalden farklılık ortaya çıkması
 • Depresyon, sinirlilik, huzursuzluk, çevreye uyum yeteneğinde bozulma(dezoryantasyon), zihin
  bulanıklığı, halüsinasyonu(olmayan şeyleri görme, duyma ya da hissetme) da içeren geri dönüşümlü ruhsal bozukluklar.

Bu şikayetler genellikle ilacın kesilmesi ile ortadan kaybolur.

 • Konvülsiyon, grand mal nöbet (sara nöbeti) (özellikle böbrek yetmezliği olan hastalarda),
  parestezi (dokunma duyusunda algılama bozukluğu), uyku hali veya uykusuzluk
 • Famoser’in bulunduğu ilaç grubu olan H2 reseptör antagonistlerinin damardan uygulanması sonucu AV blok, QT intervalinde uzama (özellikle böbrek fonksiyonlarında bozukluk olan hastalarda) gibi kalp atım hızı düzensizlikleri
 • Kimi zaman ciddi olabilen akciğer enfeksiyonu (zatürre)
 • Karaciğer enzimlerinde anormallikler, hepatit, sarılık
 • Saç dökülmesi, Stevens Johnson sendromu/kimi zaman fatal toksik epidermal nekroliz adı verilen ciddi cilt reaksiyonları
 • Eklem ağrısı, kas krampları
 • İktidarsızlık, libido azalması

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması
Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz.

Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz.

Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Famoser’in saklanması
Famoser’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25 C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Famoser’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Famoser 40 mg nedir ve ne için kullanılır?

Ruhsat Sahibi:
Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No:156
Sancaktepe/İSTANBUL
Telefon:(0216) 398 10 63
Faks: (0216) 398 10 20

Üretim Yeri:
Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No:156
Sancaktepe/İSTANBUL
Telefon:(0216) 398 10 63
Faks: (0216) 398 10 20

Bu kullanma talimatı 28.11.2013 tarihinde onaylanmıştır.

Bilgi Güçtür, Paylaştıkça Büyür..

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?