Reklam Alanı

En Güzel Evlilik Teklifi Nasıl Yapılır ?

HbY - 25.03.17 tarihinde yayınlandı.

Evlilik akdinde karar kesin, açık ve anlaşılabilir bir şekilde belirtilmelidir. Teklif ve kabul ifadeleri geçmiş zaman kipinde söylenirse akid kesin olarak gerçekleşir. Bu konuda genel olarak bir görüş birliği vardır.

Kadının kendimi sana nikahladım teklifine erkeğin kabul ettim diye cevap vermesi gibi. Tabiki örneğimizde teklifi kadın dan yaptırdık ama genel olarak teklifi erkekler yapar. Bunda bir fark yoktur inançlarımıza göre. Bu tür ifadelerle evlilik akdi işte o an gerçekleşir. Bunun için artık bir niyete veya delile bakılmaz.

Şimdiki zaman kipiyle ise nikah akdinin o anda meydana geldiğini gösteren bir delil veya durumla gerçekleşir. Erkek, kadına ”seni kendime nikahlıyorum” dese, kadın da ”kabul ediyorum” diye cevap verse bu geleceğe ait bir vaad olmaması ve bir nikah meclisinde söylenmesi şartıyla akid meydana gelir.

Dinimizde Evlilik Teklifi

Gelecek zaman kipiyle yapılan akidler sahih değildir. Örnek verecek olursak; ”Seninle Evleneceğim” sözüyle nikah gerçekleşmez.

Evlilik akdi emir ifade eden sözcükler ile de gerçekleşir. Erkek kadına ”beni kendine nikahla” dese ve bununla o anda evlilik akdi yapmayı tabir ederse kadın ”kendimi sana nikahladım” diye cevap vermesi gerekir, eğer kadın bu yada buna benzer bir cevap verirse akid gerçekleşmiş olur. Eğer kadın olumlu cevap vermezse nikah akdi gerçekleşmez. Burada ki emir kipiyle de erkek kadına vekalet vermiş olur. Böylece kadın kendisi için asıl, erkek adına da vekil sıfatıyla icap ve kabulde bulunmuş olur.

En Güzel Evlilik Teklifi Nasıl Yapılır ?
En Güzel Evlilik Teklifi Nasıl Yapılır ?

Evliliğin Gerçekleşmesi İçin Gereken Şartlar

Evliliğin Gerçekleşmesi için aşağıda ki beş şartın da yerine getirilmiş olması gerekir;

1-) Evlenecek olan kadın ve erkeğin akdi yapabilme ehliyetine sahip olması gerekir.

Bu bilinç iki tarafında hür, akıllı, iyi ile kötüyü ayırt edecek yaşta olması ile gerçekleşir. Eğer akdi yapılan çocuk veya akli dengesi yerinde olmayan bir ise evlilik akdi yapılmış olmaz

Buluğ çağına gelmeyen çocukların nikahı velilerinin ve çocukların rızasıyla ayrıca velilerin bizzat nikahta bulunmalarıyla geçerli olur. Evlenecek erkek ve kadının buluğ çağına ulaşmış ve evlilik yükünü taşıyabilecek bir yaş ve tecrübede olması daha iyi olmaktadır.

2-) Icap ile kabulün her bakımdan bir birine uygun olması

Icabı yapan ile kabul eden arasında ”kabul ettim” derken niyet olarak başka şahısları kast ederek akid yapması bu şartın yerine getirilmediğini gösterir. Bu durumda nikah geçersizdir.

3-) Icap ve kabulun aynı zaman ve mekanda olması

Ancak icap ile kabul arasında mehrin miktari üzerinde uzun tartışma yaşanması bu şartın yerine gelmesine engel değildir.

4-) Akdi yapanların bir birlerinin söylediklerini işitip anlaması.

Akdi yapanların bir birlerinin söylediklerini işitip anlaması nikah için geçerli olması gereken sebeplerden biridir. Aynı zamanda şahitlerinde akdi yapanları işitip anlaması gerekmektedir.

5-) Icaptan sonra ve kabulden önce icabı iptal eden bir durumun meydana gelmesi.

Örnek verecek olursak bu duruma; icabı yapanın kabulden önce vazgeçmesi halinde akid yapılmış olmaz ve nikah sayılmaz.

Ayrıca;

Evlenecek kişilerin nikah akdinde haram olmamaları gerekmektedir.

Nikah akdinde şahitlerin bulunması gerekmektedir.

Bilgi Güçtür, Paylaştıkça Büyür..

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?