Reklam Alanı

Dolven Cold & Flu nedir ve ne için Kullanılır?

HbY - 28.12.18 tarihinde yayınlandı.

Dolven Cold & Flu nedir ve ne için Kullanılır?

Dolven Cold & Flu genel olarak ağrı kesici ve ateş düşürücü özelliklere sahip olduğu için bu niyetle kullanılan bir ilaçtır. Siz değerli kadinveaile.net üyelerimize bu makalemiz de Dolven Cold & Flu nedir ve ne için Kullanılır? başlığı altında bilgiler aktaracağız.

Dolven Cold & Flu nedir?

Dolven Cold & Flu, 10,20 ve 30 tabletlik blister ambalajlarda sunulan bir ilaçtır. Dolven’in etkin maddesi olan ibuprofendir. Dolven Cold & Flu, etkin madde olarak ibuprofen ve prödoefedrin içeren film kaplı tablettir.

Dolven Cold & Flu ne için kullanılır?

Dolven Cold & Flu ağrı kesici ve ateş düşürücü özelliklere sahip nonsteroid antiienflamatuvar bir ilaçtır. Prödoefedrin burun ve sinüslerde oluşan dolgunluğu gidermeye yarayan dekonjestan bir ilaçtır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

-Eğer ilave sorunlarınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

-Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

-Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

-Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Dolven Cold & Flu nedir ve ne için Kullanılır?
Dolven Cold & Flu nedir ve ne için Kullanılır?

Dolven Cold & Flu’yu Aşağıdaki Durumlarda Kullanmayınız

Eğer;

 • Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz varsa,
 • Asetil salisilik asit (aspirin) ve diğer nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar kullanımı sırasında astım, ürtiker veya alerjik tipte reaksiyonla karşılaştıysanız,
 • Hamileliğin geç evresinde (6.aydan itibaren) iseniz,
 • Kroner arter by-pass cerrahisi geçirecekseniz ya da yeni geçirdiyseniz,
 • Yüksek tansiyon ve kroner arter yetmezliği (kalbi besleyen damarlarda daralma) hastalığınız varsa,
 • Beyin damarlarıyla ilgili bir kanma ya da başka aktif kanamanız varsa,
 • Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa,
 • 12 yaş altı çocuklarda,
Dolven Cold & Flu’yu Aşağıdaki Durumlarda Dikkatli Kullanınız

Eğer;

 • Ağrı,ateş ve iltihaba etkili ilaçlar grubundan herhangi biri ile birlikte kullanmaktan kaçınınız.
 • Mide ağrısı ortaya çıkarsa ilacı kullanmayı durdurup doktorunuza başvurunuz.
 • Derinin pul pul olup dökülmesi, mukoza harabiyeti veya deride gözlenen aşırı duyarlılık hallerinde Dolven kullanmaya devam etmeyiniz.
 • Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, nefes almada güçlük, bronşların daralması (astım) ve nezle gibi aşırı duyarlılık hallerinde dikkatli kullanınız.
 • Vücudunuzda sebepsiz olarak morarmalar, çürümeler ortaya çıkarsa, doktorunuza başvurunuz.
 • Üşüme, titreme ve ateşin birdenbire yükselmesi, halsizlik, baş ağrısı ve kusma ya da ensenizde katılık hissi ortaya çıkarsa hemen doktorunuza başvurunuz.
 • Diğer ağrı,ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, dolven böbrek hastalığı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
 • 60 yaş üzerindeseniz dikkatli kullanınız.
 • 5 günden daha uzun süre kullanmayınız.
Dolven Olası Yan Etkileri nelerdir?
 • Nefes darlığı
 • Gözlerde ve deride sarılık
 • Kan basıncında yükseltme
 • Dışkıda veya kusmada kan
 • Deride morluklar ve diş eti kanaması
 • Kalp yetmezliği
 • İshal yada kabızlık
 • Gaz
 • Egzama
 • Deri döküntüsü
 • Göğüs ağrısı

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Yukarıdakilerden biri olursa, Dolven Cold & Flu’yu kullanmayı bırakınız ve doktorunuza danışınız. Dolven Cold & Flu aynı zamanda Dolven şurup olarak da satışa sunulan şurup şeklide vardır.

Bilgi Güçtür, Paylaştıkça Büyür..

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?