Reklam Alanı

Devit-3 Oral Ampul Nedir ve Nasıl Kullanılır?

HbY - 11.12.18 tarihinde yayınlandı.

Devit-3 Oral Ampul Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Devit-3 İ.M. / Oral Ampul ağız yolu ile alınan, D-3 vitamini içeren, D vitamini eksikliği yada yetmezliğinde kullanılan ve vitamin ilaçları kategorisinin en etkili ilaçların arasında yer alan bir ilaçtır. Bu makalemizde siz değerli kadinveaile.net üyelerimize Devit-3 Oral Ampul Nedir ve Nasıl Kullanılır? başlığı altında Devit – 3 ampul içeriği ile alakalı bilgiler aktaracağız.

Devit-3 IM / oral ampul
Ağızdan alınır.
Devit-3 Etkin Madde Olarak: Her 1 ml’lik ampulde : 7.5 mg (300.000 IU) D3 vitamini içerir.
Yardımcı Maddeler: Bütilhidroksitoluen, ayçiçek yağı bulunur.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
-Bu kullanma talimatını saklayınız.Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
-Eğer ilave sorunlarınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
-Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
-Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
-Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

 • Devit-3 nedir ve ne için kullanılır?
 • Devit-3 ‘ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 • Devit-3 nasıl kullanılır?
 • Devit-3 ampul Olası yan etkiler nelerdir?
 • Devit-3’ün saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Devit-3 nedir?

⦁ Devit-3, 1 ml’lik renkli ampüller içinde, açık sarı renkli, karakteristik kokulu, yağlı solüsyondur.
⦁ Her bir karton kutu 1 ve 50 adet 1 ml’lik ampül içermektedir.
⦁ Her 1 ml’lik ampul etkin madde olarak D3 vitamini içerir.

Devit-3 ne için kullanılır?

⦁ Devit-3, D vitamini eksikliği ya da yetmezliğinde, sindirim kanalındaki emilim bozukluğuna bağlı D vitamini eksikliğinin önlenmesi ve tedavisinde, raşitizm (D vitamini eksikliğine bağlı gelişen bir kemik hastalığı) tedavisinde, osteomalazide (kemiklerde mineral azalmasına bağlı hastalık) , kemik erimesinin (osteoporoz) destek tedavisinde, kemik erimesine bağlı kırık oluşma riski bulunan durumlarda tedaviyi desteklemek için ve paratiroid bezlerindeki tümör nedeniyle aşırı paratiroid hormonu( vücutta kalsiyum metabolizmasının düzenlenmesinde rol alan hormon) salgılanmasına bağlı hastalığın tedavisinde kullanılır.

Devit-3 ‘ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
Devit-3 ‘ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer D3 vitamini veya Devit-3 ‘ün bileşenlerine karşı alerjiniz var ise kullanmayınız.
⦁ Ağır yüksek tansiyon hastasıysanız, ileri derecede damar sertliği ve aktif akciğer tüberkülozunuz varsa uzun süre yüksek dozlarda kullanmamalısınız.
⦁ D hipervitaminozu (D vitaminin aşırı alınmasına ya da birikimine bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalık. Belirtileri; iştahsızlık, kabızlık, bulanık görme ve kas güçsüzlüğüdür).
⦁ Hiperkalsemi (kanda kalsiyum konsatrasyonunun normalden yüksek bulunması), veya hiperkalsiüri (idrarla atılan kalsiyum miktarının artması) varsa.
Devit-3’ ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer;
⦁ D3 vitaminini devamlı kullanmanız gerekliyse böbrek fonksiyonlarınız kontrol edilmelidir.
⦁ D vitamini ve türevlerini içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız.
⦁ D vitamini günlük doz 600 IU’dir. Günlük maksimum zararsız doz ise 4000 IU’dir. Hamile kadınlarda gerekliyse, doktor tavsiyesi ile uygun dozda kullanılabilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Devit-3’ün yiyecek ve içecekle ile kullanılması
Yiyecek ve içeceklerle bilinen herhangi bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik Döneminde Devit-3 Kullanımı
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Devit-3 Kullanımı
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullanımı
Araç ve makine kullanma yeteneğini etkilediğine dair herhangi bir bilgi yoktur.

Devit-3’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
İçerikte bulunan yardımcı maddelerin herhangi biri için bir uyarı yoktur.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı
Antikonvülsanlar, hidantoin, barbitüratlar veya pirimidon (sara hastalığında kullanılan ilaçlar), rifampisin (verem tedavisinde kullanılan bir antibiyotik) ve glukokortikoidler (hormona benzeyen ilaçlar) ile birlikte kullanıldığında vitamin D’nin etkisi azalabilir.
Kalsitonin, etidronat, galyum nitrat, pamidronat veya pliamisin içeren ilaçlar ile hiperkalsemi (kan kalsiyum seviyesinin yüksek olması hastalığı) tedavisinde aynı anda birlikte kullanımı geçen bu ilaçların etkisini azaltabilir.
Yüksek dozda kalsiyum içeren ilaçlar veya diüretikler (idrar söktürücüler) ile aynı anda birlikte kullanıldığında kanda kalsiyum konsantrasyonu normal düzeyin üzerine çıkabilir (hiperkalsemi riski). Uzun süreli tedavilerde serum kalsiyum kosantrasyonlarının dikkatlice gözlenmesi gereklidir.
D vitamini veya türevlerini içeren diğer ilaçlarla birlikte kullanılması zehirlilik (toksisite) olasılığının artması nedeni ile tavsiye edilmez.
İzoniazid (tüberkülöz tedavisi için kullanılır), vitamin D3 etkililiğini azaltabilir.
Kardiyak glikozidleri (kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçlar) ile tedavi edilen hastalar, yüksek kalsiyum seviyelerine karşı duyarlı olabilir ve bu nedenle bu hastaların EKG (kalp grafisi) parametreleri ve kalsiyum seviyeleri mutlaka doktor tarafından gözlemlenmelidir.
Yağ emiliminin azalmasına neden olabilen ilaçlar, orlistat (obezite tedavisinde kullanılır) ve kolestiramin (kolestrol tedavisinde kullanılır) vitamin D emilimini azaltabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Devit-3 Oral Ampul Nedir ve Nasıl Kullanılır?
Devit-3 Oral Ampul Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Devit-3 nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Her zaman doktorunuz tarafından belirtildiği şekilde alınmalıdır.
D vitamini eksikliği ya da yetmezliği, yeni doğan, bebeklik ve çocukluk raşitizmi tedavisinde genellikle 3-4 hafta ara ile 1 ml (300.000 I.U.), sindirim kanalaındaki emilim bozukluğuna bağlı D vitamini eksikliğinin önlenmesi ve tedavisinde 3-4 hafta ara ile 1 ml (300.000 I.U.) veya 1/2 ml’lik 2 doz halinde kullanılır.
Kemiklerde mineral azalmasına bağlı oluşan osteomalazid kemik erimesinin destek tedavisinde, kemik erimesine bağlı kemik kırığı riski artışı olan durumların önlenmesinde ve hiperparatiroidizm tedavisinde 6-12 hafta müddetle, haftada bir defa 1 ml (300.000 I.U.) verilir.
Doz ve tedavi süresi tedavi edilecek hastalığa göre hekim tavsiyesi ile belirlenir.
Ne sıklıkta Devit-3 kullanacağınızı doktorunuz size söyleyecektir. Tedaviye vereceğiniz cevaba göre, doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük doz önerebilir.
Önerilen dozu aşmayınız.

Devit-3 Uygulama Yolu ve metodu:

Devit-3 Ampul, hekimin tavsiyesine ve hastanın tercihine göre oral veya intramüsküler olarak kullanılabilir ancak, kalsiyum absorpsiyonu bozukluklarında adaleye enjekte edilmelidir.

Değişik yaş grupları:
Devit-3 Çocuklarda kullanımı:
Uygun kullanımı ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar bölümünde belirtildiği şekilde kullanılır.
Yaşlılarda kullanımı:
Doz ayarlaması gerekmemektedir.

Özel kullanım durumları
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
Doz ayarlaması gerekmemektedir. D3 vitamininin sürekli kullanımlasını gerektiren durumlarda böbrek fonksiyonları kontrol edilmelidir. Ağır böbrek yetmezliği durumunda kalsiyum ile birlikte kullanılmamalıdır.

Eğer Devit-3’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Devit-3 kullandıysanız
Devit-3’ü doz aşımı ile kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Devit-3’ü kullanmayı unutursanız
İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alınız ve sonraki dozu her zamaki saatte alınız. Ancak unutulan dozu hatırladığınızda neredeyse bir sonraki dozunuzun zamanı gelmişse unutulan dozu atlayın.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Devit-3 ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
Bulunmamaktadır. Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, Devit-3 tedavisini durdurmayınız.

Devit-3 Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Devit-3’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Geniş kapsamlı klinik çalışmalar yapılmamış olması nedeniyle istenmeyen etkilerin görülme sıklığı bilinmemektedir.
Devit-3’ün norml dozlar ve sürelerde yan etki olasılığı azdır. D3 vitamininin yüksek dozlarda verilmesi ve tedvi süresinin kontrolsüz bir şekilde uzatılması sonucu aşağıdaki yan etkiler gelişebilir (yan etkilerin sıklığı bilinmemektedir):
İdrarla atılan kalsiyum miktarında artış (hiperkalsiüri), kanda kalsiyum miktarının normalden yüksek bulunması (hiperkalsemi); Bunlar kan ve idrar testleri ile tespit edilir.

 • Ruhsal belirtiler, bulanık şuur
 • Kalp atım düzensizliği (aritmi)
 • Bulantı, iştahsızlık, kilo kaybı
 • Aşırı miktarda idrar yapma (poliüri),
 • İdrar yapamama (anüri),
 • Aşırı susama (polidipsi),
 • Böbrek taşı oluşumu ,
 • Kanda yüksek kalsiyum nedeniyle böbrekte kireçlenme olması (nefrokalsinozis).
 • Kaşıntı, döküntü, kurdeşen (ürtüker) gibi aşırı duyarlılık belirtileri

Yan etkilerin raporlanması
Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi(TÜFAM)’ne bildiriniz.

Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Devit-3’ün saklanması

Devit-3’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25C’nin altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan uzakta ve ambalajında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Devit-3’ü kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar farkederseniz Devit-3’ü kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: DEVA Holding A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No: 1 34303
Küçükçekmece / İstanbul
Tel: 0 212 692 92 92 Faks: 0 212 697 00 24

İmal Yeri: Deva Holding A.Ş.
Dumlupınar Mah. Ankara Cad. No: 2 Kartepe / KOCAELİ

Bu kullanma talimatı 11.06.2014 tarihinde onaylanmıştır.

Bilgi Güçtür, Paylaştıkça Büyür..

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?