Reklam Alanı

Devaljin Hayvanlar için ağrı kesici kullanımı

HbY - 07.11.18 tarihinde yayınlandı.

Devaljin Hayvanlar için ağrı kesici kullanımı

Devaljin  enjeksiyonluk çözelti Non-steroid Antienflamatuar içerikli, sadece hayvan sağlığında kullanılan ağrı kesici ve sakinleştirici bir ilaçtır. Her türlü büyük baş ve küçük baş hayvan olmak üzere evcil hayvanlarda da kullanılmaktadır. Siz değerli kadinveaile.net üyelerimize bu yazımızda Devaljin Hayvanlar için ağrı kesici kullanımı başlığı altında bilgiler aktaracağız.

Devaljin Nedir?

Devaljin Enjeksiyonluk Çözelti, her ml’de 0.5 g Metamizol Sodyum içeren, karakteristik kokulu, renksiz, berrak bir çözeltidir.

Devaljin ne için kullanılır?

Devaljin Enjeksiyonluk Çözelti, bir pirazolon türevi olan piramidon molekülünün değiştirilmesi ile elde edilmiş non-steroid bir antienflamatuvardır. Evcil hayvanlarda her türlü ağrı ve sancı durumlarında parenteral kullanılan analjezik, spazmolitik, antipiretik, antiromatizmal ve genel sedatif etkili bir preparattır. Merkezi sinir sistemindeki ağrı ile ilgili merkezlerin ağrı algılama eşiğini yükseltmek suretiyle analjezik etki gösterir.

Devaljin ne işe yarar?

Otonom merkezleri uyararak antispazmodik etki oluşturur. Dolayısıyla peristaltik kareketleri azaltır, fakat tümüyle durdurmaz. Böylece bağırsak peristaltik hareketleri düzenlenmiş olur. Yine otonom sinir sistemi ile ilişkili olarak, periferik damarlarda dilatasyon sonucu ısı kaybı oluşturarak antipiretik etki oluşturur. Yangılı bölgede damar geçirgenliğini azaltıp, bölgedeki sıvı içeriğinin emilimini hızlandırarak antiromatizmal etki gösterir.

Metamizol sodyum uygulama yerinden kolayca ve hızla emilir. Suda kolay çözünür olması yoğun çözeltiler halinde paranterel uygulama olanağı sağlar. Metamizol çabuk metabolize olur, hidrolize uğrar. Metabolitlerinden hiçbiri plazma proteinlerine yaygın bir şekilde bağlanmaz. İlaç uygulandıktan sonra dozun büyük bir kısmı (%90’dan fazlası) idrarla metabolitlerine dönüşerek atılır.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLARI

Devaljin Enjeksiyonluk Çözelti, sığır, at ve köpeklerde analjezik, antipiretik, spazmolitik ve antiromatizmal etki amacıyla;

Romatizma, akut ve kronik poliartritler, tendinit ve tendovajinit ağrılarında, miyozit, nevrit ve nevralji durumlarında,

Spazmlı bağırsak sancılarında, tatanoz da ve özofagus spazmlarında, tetani, renal kolikler ve diğer hastalıklarda spesifik tedaviye yardımcı olarak,

Doğum sancıları ve özellikle doğun anında uterusun spastik halleri, prolapsuslarda, Post operatif olarak cerrahi müdahalelerden sonra gelişen ağrı ve sancıların giderilmesinde kullanılır.

DEVALJİN KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği taktirde;

Metamizol sodyumun farmokolojik dozu; sığırlarda 30 mg/kg canlı ağırlık, atlarda 40 mg/kg canlı ağırlık, köpeklerde 75 mg/kg canlı ağırlıktır. Gerekli durumlarda doz 8 saat arayla günde 1-2 kez tekrarlanabilir.

At           :8 ml/100 kg canlı ağırlık                               Tay         :4 ml/50 kg canlı ağırlık

Sığır       :6 ml/100 kg canlı ağırlık                              Dana     :3 ml/50 kg canlı ağırlık

Köpek   :1.5 ml/10 kg canlı ağırlık

Gerektiğinde aynı doz yarım saat sonra tekrarlanabilir. Devaljin Enjeksiyonluk Çözelti, kas içi veya yavaş damar içi kullanılır. Uygulama amacına göre gerektiği durumlarda 8 saat ara ile tekrarlanır.

Devaljin Hayvanlar için ağrı kesici kullanımı

Devaljin Hayvanlar için ağrı kesici kullanımı

Devaljin Yan Etkileri Nelerdir?

Metamizolün uzun süreli kullanımlarında agranülositosis ve lökopeni oluşabilir. Kemik iliği ve kan yapımı sağlıklı olmayan hayvanlarda kullanılmamalıdır. MSS ve kardiovasküler sistem üzerine etkilerinden dolayı tedavi dozları aşılmamalıdır. Ve kardiovasküler bozukluk olan hayvanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

Kemik iliği ve kanla ilgili problemi olan hastalarda kullanılması tavsiye edilmez. Protrombin şekillenmesini baskı altına aldığından, uzun süreli uygulamalar sonucunda hayvanlarda kanama eğilimi artar.

Enjeksiyon bölgesinde geçici olarak yangı ve şişkinlik yapabilir. Şişkinlik olduğu taktirde sıcak pansuman uygulanır.

Sürgün, uyuşukluk, sinirlilik, kan işeme, yürüyüş bozukluğu ve serum hastalığı tipinde aşırı duyarlılık, ülserli ağız yangısı, karaciğer ve böbrek yangısına yol açabilir.

Aşırı duyarlılık halinde kılsız alanlarda ürtiker ve kızarıklıklar görülür.

Metamolize aşırı duyarlı hayvanlarda anaflaktik reaksiyonlar gözlenebilir. Atropin ile müdahele edilir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER, VE ÖNLEMLER

Aşırı doz halinde ağız kuruluğu, taşikardi, terlemenin ve gastrointestinal faaliyetin azalması dikkati çeker. Nadir olarak konvulsiyonlar görülür. Atropin ile müdahale edilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

NSAİD sınıfındaki diğer ilaçlarla (fenilbutazon, salisilik asit, flunixin meglumine) antihistaminikler ve barbituratlar ile birlikte kullanılmamalıdır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç kalıntı arınma süresi (i. K. A. S.); Tedavi süresince ve ilaç uygulamasından sonra sığır 12 gün süreyle kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için süt elde edilen ineklere uygulanmaz.

KONTRENDİKASYONLAR

Böbreklerde prostaglandin sentezini azaltması nedeniyle vücuttu su ve tuz tutulmasına yol açarak plazma hacminde artışlara neden olur. Bu sebeple kalp, böbrek ve karaciğer hastalıkları ile kan basıncı yüksek olan hastalarda kullanılmamalıdır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

Sindirim sisteminin mekanik tıkanmalarında öncelikle tıkanmanın giderilmesi  yönünde önlem alınmalıdır.

Yarış atlarında yarıştan beş gün önce ve beş gün sonra kullanılmamalıdır.

Kardiyovasküler bozukluğu olan ve yaşlı hayvanlarda dikkatle uygulanmalıdır.

Kan tablosunda bozukluk gösteren hayvanlarda tedavi sırasında kan syımı yapılması önerilir.

Gebelikte kullanım: nadiren bazı hayvanlarda metamizolün plasentadan geçerek fötusta solunum depresyonuna sebep olabileceği dikkate alınmalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

Metamolize aşırı duyarlı olduğu bilinen insnaların ürünle temasında dikkatli olunmalı ve deriye teması halinde bol su ile yıkanmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Işıktan uzakta, kuru ortamda, 15-25°C’de saklandığında raf ömrü imal tarihinden itibaren 5 yıldır.

KULLANIM SONU İMHA

Kullanılmayan ambalajlar usulüne uygun şekilde imha edilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içerisinde 2o ml, 50 ml ve 100 ml’lik bal rengi flakonlarda piyasaya arz edilmektedir.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılır. (VHR)

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ:13.06.2013

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİH VE NO: 03.06. 1971 – 3/217

PAZARLAMA İZİN SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

VETAŞ Veteriner ve Tarım İlaçları A. Ş.

Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Cad. No :1 Küçükçekmece/ İstanbul

Tel: 0212 692 92 92 Faks: 0212 697 34 89 e-mail: vetas@vetas.com.tr

ÜRETİM YERİ ADI VE ADRESİ

DEVA HOLDİNG A. Ş. Dumlupınar mah. Ankara Cad. No:2 Kartepe/ Kocaeli

Tel: 0262 317 88 00 Faks: 0262 317 88 31

Bilgi Güçtür, Paylaştıkça Büyür..

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?