Reklam Alanı

Ciprasid 500 mg nedir ve ne işe yarar?

HbY - 30.10.18 tarihinde yayınlandı.

Ciprasid 500 mg nedir ve ne işe yarar?

CiPRASİD 500 mg film tablet olarak satılan siprofloksasin  geniş spektrumlu antibiyotik bakteriler üzerinde yüksek tesir gösteren bir ilaçtır. Formülünde Siprofloksasin HCI Monohidrat 582 mg (500 mg Siprofloksasin’e eşdeğer) (Boyar madde: Titanyum dioksit)  maddeler içerir. Antibiyotikler grubunun en güçlü ilaçlarından biridir. Siz değerli üyelerimize bu yazımızda kadinveaile.net olarak Ciprasid 500 mg nedir ve ne işe yarar? başlığı altında ciprasid 500 mg prospektüs içeriğinde yer alan bilgileri aktaracağız.

Ciprasid 500 mg nedir?

Siprofloksasin bakteriler üzerinde yüksek bakterisid tesiri olan yeni bir kinolon karboksilik asit türevidir. Bunlar iki çeşittir. Gram (-) ve Gram (+) olarak gruplandırılmıştır.

Ciprasid 500 mg etkili olduğu gram (-) bakteriler: Escherichiaoli, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Edwardsiella tarda, Salmonella, Shigella, Proteus mirabilis, Proteusvulgaris, Providencia stuarti ve rettgeri, Morganella, Morganii, Serratia, Yersinia enterocolitica, Pseudomonas aeruginosa, Acineto bacter, Haemophilus ducreyi, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Branhamella catarrhalis, Aeoromonas, Vibrio, Brucella melitensis, Pasteurella multocida, Legoniella etkili olduğu bakteri türleridir.
Ciprasid 500 mg etkili olduğu Gram (+) bakteriler: Staphylococcus auerus ve epidermis, Streptococcus pyogenes ve streptococcus pneumoniae. Streptococcus feacalis de dahil olmak üzere bazı streptococcus türleri, mycobacterium tuberculosis ve chlamydia trachomatis;siprofloksasin’e az duyarlıdır. Pseudomonas cepacia’nın bir çok, pseudomonas maltophilla’nın bazıları ve anerobic bakteriler siprofloksasin’e dirençlidir.

Siprofloksasin bakterial DNA’nın sentezi için gerekli olan DNA gyrase enzimini inhibe ederek bakterisid tesir gösterir. Oral alımdan 1-2 saat sonra maksimum serum konsantrasyonuna çıkar. Alındıktan 12 saat sonra 250, 500 ve 750 mg için ortalama serum konsantrasyonlarını sırası ile 0.1,0.2 ve 0.4 mcg/ml’dir. Normal böbrek fonksiyonu olanlarda serum eliminasyon yarı ömrü 4 saattir.

Ciprasid 500 mg ne işe yarar?

Ciprasid 500 mg; üriner sistem ve genital sistem enfeksiyonları, kemik ve eklem enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, üst teneffüs yolu enfeksiyonları, gastrointestinal sistem ve safra yolları enfeksiyonlarında kullanılır.

Kistik fibrozlu hastaların üst teneffüs yolu hastalıklarında özellikle tercih edilen bir ilaçtır. Gastrointestinal sistemde
diyareye sebep olan bütün patojenlere karşı yüksek antibakteriyel etki gösterir. Çocuklarda colinin
sebep olduğu komplike üriner sistem enfeksiyonlarında, bakteri diğer antibiyotiklere dirençli, sadece kinolonlara karşı duyarlı ise kullanılabilir.

Ciprasid 500 mg nedir ve ne işe yarar?

Ciprasid 500 mg nedir ve ne işe yarar?

KONTREDİKASYONLARI:

Gebelerde, süt veren annelerde, çocuklarda ve gelişmesini tamamlamamış gençlerde kullanılmamalıdır. Ayrıca kinolon türevlerine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

UYARILAR/ÖNLEMLER:

Serebral ve S.S.S. bozukluğu olan hastalarda (şiddetli serebral arteroskleroz,epilepsi v.b.) dikkatli kullanılmalıdır. Siprofloksasin alan hastaların fazla ultraviyole ışığa maruz kalmamaları tavsiye edilir. Siprofloksasin hastaların aktivitelerinde değişiklik yapabilir ve alkol tesiri artırır. Araba kullananlar ve makine operatörleri uyarılmalıdır.

Siprofloksasin %50-70 oranında böbrek yolundan atılarak elimine olur.Ciddi böbrek bozukluğunda idrar atımı azalabileceğinden doz ayarlaması yapılmalıdır. Yaşlı hastalarda ilacın yarı ömrü uzayabildiğinden kreatinin klirensinin
tayin edilmesi uygundur. Kristalüri risk nedeniyle aşırı alkali idrardan kaçınılmalı ve hasta iyi hidrate edilmelidir.

Ciprasid 500 mg olası yan etkileri nelerdir?

Ciprasid 500 mg yan etkileri diğer kinolonlarda olduğu gibidir. Bulantı, kusma, diyare, dispepsi gibi gastrotestinal rahatsızlıklar, baş dönmesi, baş ağrısı, tremor ve huzursuzluk hissi gibi santral sinir sistemi rahatsızlıkları duyulabilir.

Çok nadir görme bozuklukları (diplopi, daltonizm), eritem, kaşıntı olabilir. Karaciğer fonksiyonu bozuk olan hastalarda bazen geçici olarak transaminaz ve alkali fosfataz değerlerinde artış olabilir. Yüksek oral dozlar uzun süre kullanıldığında kristalüriye sebep olabilir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

DİĞER İLAÇ VE MADDELERLE ETKİLEŞİMİ?

Siprofloksasin teofilile birlikte alındığında plazmadaki teofilin seviyesi yükselmekte ve eliminasyon yarı ömrü uzamaktadır. B – Laktam antibiyotikleri sinerjizm gösterir. Eritromisin_Kloramfenikol ve Tetrasiklin ile antagonizm gösterir. Mg ve Al hidroksit ihtiva eden antiasitlerle beraber kullanıldığında ve yemekle beraber alındığında Siprofloksasin’in absorbsiyonu azalmaktadır.

Ciprasid 500 mg Kullanım Şekli ve Dozu

Doktor başka şekilde tavsiye etmedikçe dozaj şu şekildedir;

  • Komplike olmayan üriner sistem enfeksiyonlarında günde 2 defa 250 mg.
  • Ciddi üriner sistem enfeksiyonlarında günde 2 defa 500 mg.
  • Solunum yolu enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, kemik ve eklem enfeksiyonlarında 12 saatte bir 500 mg.
  • Çok ciddi ve komplike enfeksiyonlarda 12 saate bir 750 mg verilebilir.
  • Enfeksiyöz diyarede tavsiye edilen doz 12 saate bir 500 mg’dır.
  • Gonorrhoeae’de sadece 1 defa 250 mg ‘lık tek doz yeterlidir.

Tedavinin süresi enfeksiyonun ciddiyetine bağlıdır. Genellikle enfeksiyon ve belirtiler ve semptomlarının bitmesinden sonra 2 gün daha tedaviye devam edilmelidir. Ortalama süre 7-14 gündür.

Kemik ve eklem enfeksiyonlarında süre 4-6 hafta veya daha fazla, enfeksiyöz diyarede 5-7 gündür. Yemeklerden 2 saat kadar sonra bol su ile alınması tavsiye edilir.

BÖBREK FONKSİYON BOZUKLUĞUNDA DOZAJ:

30-50 250-500 mg 12 saatte bir
5-29 250-500 mg 18 saatte bir
Hemodiyaliz Peritoneal 250-500 mg 24 saatte bir diyaliz hastaları (Diyaliz sonrası)

AŞIRI DOZ VE TEDAVİSİ:

İnsanlarda aşırı doz ile ilgili yeterli kanıtlar yoktur. Aşırı doz alımı durumunda kusturma ve/veya gastrik lavaj yapılmalıdır. Yeterli miktarda sıvı verilmelidir. Şiddetli toksisite belirtileri ortaya çıkarsa hemodiyaliz ve peritoneal diyaliz faydalı olur.

SAKLAMA KOŞULLARI:
25 C’nin altındaki oda sıcaklığında,ışıktan koruyarak saklanmalıdır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI:
14 film tabletlik blister ambalajlarda reçete ile satılır.
Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.
Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ambalajında saklayınız.
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI: 25.11.1991-158/39
RUHSAT SAHİBİ VE İMAL YERİ:
Recordati İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Doğan Araslı Cad. No: 219 34510 Esenyurt / İSTANBUL

 

Bilgi Güçtür, Paylaştıkça Büyür..

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?