Reklam Alanı

Büyücülükte Adlar, Sayılar ve Renkler

HbY - 15.06.17 tarihinde yayınlandı.

Tarihin en eski devirlerinden beri insana konulan ismin, büyü bakımından kimi kuvvetleri temsil ettiğine inanılır. Bazen ölen bir kimsenin hatırasını ve ismini yaşatmak için, bazen de yeni doğan bir çocuğun istenilen vasıflara sahip olmasını dilemek için çeşitli isimler kullanılır.

Büyücülükte Kullanılan Adlar

Müslümanlar arasında Yüce yaratıcımız Allah’ın (c.c.) 99 adının çok kuvvetli ve sihirli güçlere sahip olduğuna inanılır. Bu sebepledir ki bu 99 adlardan bazıları büyüler esnasında zaman zaman okunan dualar ve sihirli olduğuna inanılan sözcükler arasında yer alır. Ayrıca yüce kitabımız Kuran-ı Kerim de adı geçen bazı cinlerin ve cin kabilelerinin adları da bu tür eylemlerde geçer.

Büyü yapılırken kullanılan sözler heyecan, hayranlık, sevgi ve yakarışlarla dolu olduğu dua ve yeminler gibi, tahkir ve tehditlerle de dolu olabilir. Özellikle kötülükler için yapılan büyüler de olduğu gibi.

Büyücülükte Adlar, Sayılar ve Renkler
Büyücülükte Adlar, Sayılar ve Renkler

Büyücülükte Sayılar

Geçmişten günümüze gerek batıl inanışlar gerekse büyücülükte sayıların da büyük önemi vardır. Sayı adedi yerine getirilmez ise üzerinde uğraşılan büyünün gerçekleşmemesi ve başarısızlıkla sonuçlanmasına inanılır.

Örnek verecek olursak; üç kere tükürmek, dört yol ağzına gömmek, yedi evden iplik toplamak, kır gün yıkamak, kırk bir kere maşallah gibi sözcüklerin yaygın olarak görüldüğüne defalarca şahit olunmuştur.

Genel olarak 3, 7, 9, 40, 41 rakamlarında masij ve mistik güç tasavvur edilir. Bunlardan 3 ve 7 çok yaygındır. 

Araplar, Hintliler, Çinliler ve Ermeniler genel olarak yaptıkları büyüler de yukarıda ki rakamları çok sıklıkla kullanırlar. 7 rakamına mistik bir inanış Avrupa’da da çok yaygındır.

Babil ve Asurlar da 3, 4, 5, 7, 15 ve bunlara benzer rakamlar uğurlu sayılan rakamlardır.  1, 2, 6, 10, 11, 12, 13 gibi rakamlar ise uğursuz sayılan rakamlardır.

Bu rakamların bazıları difüzyon yolu ile değişikliklere uğramışlar ve bazen uğurlu sayılar uğursuz, uğursuz sayılar ise uğurlu sayılmışlardır.

Büyücülükte Renkler

Büyücülükte renkler’inde çok önemi vardır. Bu renkler siyah, beyaz, mavi, kırmızı ve sarı renkleridir. 

Yahudiler Cin’leri uzaklaştırmak için mavi rengi kullanırlar. Mısır’da, İran’da, Hindistan’da, ve Arabistan’ da kötülüğü ve nazarı uzaklaştırmak için en çok kullanılan renk mavidir.  Mavi renginin memleketimizde ki nazar ve nazar boncuğu ile de ilgisi vardır.

Kırmızı renkte önemlidir büyücülükte. Kırmızı rengin önemi; şimşeğin, güneşin ve kanın renklerinden gelmiş olduğuna inanılmasıyla artmıştır. Kırmızı renk Çin’de, Hindistan’da ve Avrupa’da ki  bir çok ülkede nazara ve kötü ruhlara karşı kullanılmaktadır. Çin ve Hindistan’da çocukların ceplerine kırmızı renkli mendiller konur veya saçlarına kırmızı renkli tokalar takılır ve ipliklerle örülü şekiller verilir. Büyü duaları da genellikle kırmızı renkli kağıtlar yada beyaz kağıda kırmızı renkli kalemlerle yazılıp ceplerinde yada boyunlarında taşınır.

Yine Hindistan, Çin ve Avrupa’da kötülüğü uzaklaştırmak için sarı, kara ve beyaz renklerin bazı kuvvetleri olduğuna inanılır.

Konuyla ilgili diğer makalelerimizi okumak için aşağıda ki başlıkları tıklayınız;

Büyü Nedir ? Büyücü Kimlere Denir ?

Nazar Nedir ? Kimlere Nazara Değer ?

Nazardan Korunma Yolları – Nazardan Korunma Duası

Bilgi Güçtür, Paylaştıkça Büyür..

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?