Reklam Alanı

Avil şurup nedir ne için kullanılır?

HbY - 02.11.18 tarihinde yayınlandı.

Avil şurup nedir ne için kullanılır?

Avil şurup 15 mg/5 ml şişelerde satılan, aniden oluşan aşırı duyarlılık sonucu boğaz ve yüz kısmında meydana gelen şişliklerin tedavisinde kullanılan şurup çeşitlerindendir. Siz değerli üyelerimize kadinveaile.net olarak bu yazımızda Avil şurup nedir ne için kullanılır? başlığı altında bilgiler aktaracağız.

AVİL  Şurup FORMÜLÜ:

Her ölçekte (5 ml);

Feniramin hidrojen maleat 15 mg

Koruyucu maddeler; metil paraben, propil paraben.

Tatlandırı madde; şeker

Avil Şurup Nedir?

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

Feniramin güçlü bir antihistaminiktir. Feniramin, H1 reseptörlerinde histamini kompetitif ve geri dönüşümlü olarak antagonize etmektedir. Böylece düz kasların kasılması ve kılcal damarlarda permeabilitenin artması gibi histaminden ileri gelen etkiler ortadan kaldırılabilir.

Ağız yolundan alınan feniraminin biyoyararlanımı %100’dür. İdrarda tekrar bulunan feniramin oranının yüksek oluşu, bu maddenin başlıca renal yoldan itrah edildiğini ve enterohepatik bir dolaşımının söz konusu olmadığını göstermektedir. İki ayrı metaboliti tespit edilmiştir.

N-desmetilfeniramin plazmada çok az miktarda bulunur. Bu metabolitin biyolijik yarılanma ömrü 15-20 saattir ve renal yoldan itrah edilmektedir. N-didesmetilfeniramin’in ise ancak idrarda ölçülebilir miktarları bulunmuştur.

Avil Şurup ne için kullanılır?

Avil şurup aşırı duyarlık reaksiyonlarının ve çeşitli nedenlerden ileri gelen kaşıntıların tedavisine elverişlidir.

Akıntılı mukoza iltihaplarında ve sulanan ekzemalarda Avil şurup sıvı sızıntısını azaltır.

Alerjik hastalıklarla ilgili şikayetler (aşırı duyarlık belirtileri):

 • Aksırık nöbetleri, burunda kaşıntı ve salgıyla birlikte seyreden saman nezlesi, konjoktivit.
 • Ürtiker ve deride kızarıklık ve şişkinlik yapan kaşıntılı ekzema (nörodermatit).

KONTRENDİKASYONLARI:

Avil şurup feniramine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. Özellikle hamileliğin ilk üç ayında, emziren kadınlarda, yeni doğan çocuklarda ve prematürelerde, astım dahil alt solunum yolları hastalıklarında, MAO inhibitörleri ile tedavi edilenlerde kullanılmamalıdır.

UYARILAR / ÖNLEMLER:

Bakiye idrara yol açan prostat hipertrofisi, semptomatik prostat hipertrofisi, dar açılı glokom, stenozlu peptik ülser, piloroduodenal  obstrüksiyonu, mesanenin boyun obstrüksiyonlarında, hipertiroidi, kardiyovasküler hastalıklar ve hipertansiyonda dikkatle kullanılmalıdır.

Avil reaksiyon kabiliyetini azalttığından şehir trafiğine aktif olarak katılınmamalı ve araç kullanılmamalıdır.

Avil şurup nedir ne için kullanılır?

Avil şurup nedir ne için kullanılır?

Avil şurup kullananlarda görme bozukluklarına rastlanması ve dar açı glokomlarında göz içi basıncının yükselmesi mümkündür; böyle durumlarda Avil’in herhangi bir teratojen etkisi görülmediği halde gebeliğin özellikle ilk üç ayında ancak kesin bir endikasyon varsa, anne ve çocuğun maruz kalabileceği tehlike düşünülerek kullanılmalıdır.

Şeker hastaları, Avil Şurubun bir ölçeğinde (=5 ml) 1.75 g glukoza eş değer karbonhidrat içeriğini göz önünde tutmalıdır.

Avil Şurup Olası Yan Etkileri Nelerdir?

Antihistaminikler, kullanılan ilaca ve kişilere göre değişmesine rağmen, genel olarak şu yan etkileri gösterirler:

 1. Ürtiker, anafilaktik şok, ışığa duyarlık, ağız ve boğazda kuruluk, aşırı terleme.
 2. Kardiyovasküler sistemde; hipotansiyon, baş ağrısı, palpitasyon, taşikardi, ekstrasistoller
 3. Sinir sisteminde; sedasyon, uyku hali, baş dönmesi, koordinasyon bozukluğu, yorgunluk, konfüzyon, rahatsızlık hissi, sinirlilik, titreme, irratibilite, uykusuzluk, öfori, parestezi, bulanık görme, diplopi, vertigo, kulak çınlaması, nevrit, konvülsiyonlar.
 4. Gastrointestinal sistemde; bulantı, kusma, anoreksi, diyare, konstipasyon.
 5. Genitoüriner sistemde; sık idrar yapma isteği, güç idrar yapma, idrar retansiyonu.
 6. Solunum sisteminde; bronşiyal sekresyonun viskozitesinde artış, burun tıkanıklığı.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER:

Avil Şurup santral etkili ilaçların (örn. Trankilizanlar, hipnotikler, sedatifler, anksiyolitik ilaçlar ve opioid analjezikler) nöroleptiklerin, MAO inhibitörlerinin, alkolün etkisini artırdığından bu ilaçla birlikte kullanılmamalıdır.

Avil Şurup Nasıl Kullanılır?

Doz her vakada şahsa göre ayarlanmalıdır. Hayati bir tehlikenin söz konusu olmadığı hallerde tedaviye düşük dozda başlanmalıdır. Günde 3 mg/kg’ı aşan dozlar kullanılmamalıdır. Avil Şurup özellikle çocuklar için elverişlidir.

Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği taktirde;

 • 1-3 yaşındaki çocuklara günde 2-2 defa ½ ölçek ,
 • 12 yaşına kadar olan çocuklara günde 2-2 defa 1 ölçek,
 • Gençlere ve yetişkinlere günde 2-3 defa 1-2 ölçek Avil Şurup verilir.
 • Avil Şurup yemeklerden sonra alınmalıdır.

 

AŞIRI DOZ VE TEDAVİSİ:

Antihistaminiklerin yüksek dozlarda kullanılması özellikle çocuklar için tehlikelidir.

Avil ile zehirlenme halinde şu semptomlar görülebilir:

 • midriyazis,
 • ağızda kuruluk,
 • taşikardi ve idrar tutulması,
 • yorgunluk,
 • uyku hali,
 • deliryum,
 • bazen halisülasyonlar ve irrabilite,
 • adale kasılmaları,
 • rijidite (özellikle çocuklarda),
 • çok defa kusma ile birlikte tonik-klonik konvülsiyonlar,
 • vücut ısısının yükselmesi,
 • solunum merkezinin başlangıçta uyarılması ve daha sonra felci,
 • dolaşım kollapsı, derin koma.

Feniramin entoksikasyonunda solunumun desteklenmesi ve kalp dolaşım fonksiyonunun stabilizasyonu gibi ilk yardım tedbirleri derhal alınmalıdır. Kusma spontan olarak oluşmamışsa, ipeka şurubu ile kusturulur. Kusmayı takiben aktif kömür ve katartikler absorpsiyonu minimuma indirmek için verilir. Eğer kusma sağlanamamışsa ilaç alımını takip eden 3 saat içinde mide lavajı yapılır.

Hipertansiyon tedavisinde vazopressörlerle tedavi yapılır (norepinefrin, fenilerin, dopamin). Epinefrin verilmemelidir, hipotansiyonu kötüleştirebilir. Konvülsiyon oluşmuşsa, diazepam dahil santral sinir sistemi depresanları verilmemeli, intravenöz fenitoin kullanılmamalıdır.

Özellikle çocuklardaki ateş, soğuk banyo ve diğer benzeri yöntemlerle düşürülmelidir. Ağır vakalarda hemoperfüzyon yapılabilir. Diürezin artırılması ile feniramin itrahı hızlandırılabilir; ancak bu sırada elektrolit ve sıvı dengesi kontrol edilmelidir. Gereği halinde süt çocuklarında ve ufak çocuklarda kan değiştirilmeli veya kan temizlenmelidir.

SAKLANMA KOŞULLARI:

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.

TİCARİ ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI:

Avil Şurup 15 mg/5 ml, 5 ml’lik ölçü kaşığı ile birlikte 100 ml’lik şişelerde

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ:

Avil Ampul İ.M./İ.V 45.5 mg/2 ml, 2 ml’lik 5 ampul içeren ambalajda,

Avil Merhem %1.25, 25 g’lık alü-tüp içeren ambalajda,

Avil Tablet 22.7 mg, 20 tabletlik blister ambalajda.

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ruhsat numarası:

06.01.2000 – 194/34

Ruhsat Sahibi:

Sandoz İlaç San. Ve Tİc. A. Ş.

Küçükbakkalköy Mh. Şehit Şakir Elkovan Cad.

N:2 34750 Kadıköy – İstanbul

Üretim yeri:

Sandoz İlaç San. Ve Tic. A. Ş.

Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi

Atatürk Bulvarı 9. Cad. No:1

Reçete ile satılır.

 

Bilgi Güçtür, Paylaştıkça Büyür..

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?