Reklam Alanı

Anthix 10 mg nedir ve ne için kullanılır?

HbY - 01.11.18 tarihinde yayınlandı.

Anthix 10 mg nedir ve ne için kullanılır?

Anthix 10 mg film tablet her pakette 20 ve 30 tabletlik ambalajlarda satışa sunulan, ağız yoluyla alınan ve genel olarak mevsim değişimlerde meydana gelen alerjik hapşırma, burun akıntısı, göz ve burun kaşıntısı gibi belirtilerin giderilmesinde kullanılır. Siz değerli kadinveaile.net üyelerimize bu yazımızda Anthix 10 mg nedir ve ne için kullanılır? başlığı altında bilgiler aktaracağız.

 • Etkin madde: her bir tablette 10 mh rupatadine eşdeğer 12,80 mg rupatadin fumarat bulunur.
 • Yardımcı maddeler: laktoz, mikrokristalin selüloz, kırmızı demir oksit (E-172), sarı demir oksit (E-172), prejelatinize nişasta ve magnezyum stearat.

 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz. Çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

 1. ANTHİX nedir ve ne için kullanılır?
 2. ANTHİX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. ANTHİX nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. ANTHİX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

ANTHİX nedir?

ANTHİX, her bir tablette  etkin madde olarak 10 mg rupatadine eşdeğer 12,80 mg rupatadin fumarat içerir; 20 ve 30 tabletlik blister ambalajlarda sunulmaktadır. Tabletler, bikonveks, yuvarlak, açık somon renkli şeklindedir.

ANTHİX ne için kullanılır?

ANTHİX, 12 yaş ve üzeri hastalarda mevsimsel (aralıklı/intermitan) veya yıl boyu süren (sürekli/persistan) alerjik rinitin hapşırma, burun akıntısı, göz ve burun kaşıntısı gibi belirtilerini giderir.

ANTHİX ayrıca ciltte kaşıntı, kızarıklık ve kabarıklık gibi ürtikere (alerjik bir deri döküntüsü) bağlı semptomların giderilmesinde de kullanılır.

 1. ANTHİX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ANTHİX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • ANTHİX’in etkin maddesine veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa kullanmayınız.
 • 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız.

ANTHİX’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

 • Kalp rahatsızlığınız varsa,
 • Kanda potasyum düşüklüğü varsa ve kalp atım hızınız anlamlı şekilde yavaşsa,
 • Ergenlik döneminde iseniz,
 • Bazı kalıtsal metabolik hastalıklarınız varsa dikkatli kullanınız (bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz varsa).
 • 65 yaşından daha yaşlıysanız,
 • Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarınız yetersiz ise

“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

ANTHİX’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Greyfurt suyu ile birlikte kullanmayınız.

Hamilelik Döneminde Anthix Kullanımı

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebelikte doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen oktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Anthix Kullanımı

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ANTHİX’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı 

Araç ya da makine kullanımında dikkatli olunuz.

ANTHİX’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde bulunan laktoz nedeniyle eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız(tahammülsüzlüğünüz) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ANTHİX’in herhangi bir ilaçla ciddi bir etkileşiminin bulunduğuna dair kanıt yoktur.

Ketokonazol (mantar tedavisinde kullanılan bir ilaç), eritromisin (antibiyotik) ve greyfurt suyu ile birlikte ANTHİX’i kullanmayınız.

Rupatadin ile birlikte statin (kolesterol düşürücü ilaç gruplarına verilen genel isim) veya alkol alıyorsanız ilacınızı dikkatli kullanınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Anthix 10 mg nedir ve ne için kullanılır

Anthix 10 mg nedir ve ne için kullanılır

ANTHİX nasıl kullanılır?

 • Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Önerilen dozu günde bir defa 1 tablet (10 mg) şeklindedir.

 • Uygulama yolu ve metodu:

Sadece ağızdan kullanım içindir.

Ağızdan bir miktar su ile yutunuz. Çiğnemeyiniz.

 • Değişik yaş grupları:

Anthix Çocuklarda kullanımı:

12 yaşın altında kullanılmamalıdır.

 Anthix Yaşlılarda kullanımı:

ANTHİX yaşlılarda dikkatli kullanılmalıdır.

 • Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Klinik deneyim olmadığından, karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılması önerilmemektedir.

Eğer ANTHİX’in etkisinin çok güçlü ve zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ANTHİX kullandıysanız ANTHİX’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ANTHİX’i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozu hatırlar hatırlamaz alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ANTHİX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Herhangi bir etki bildirilmemiştir.

Anthix Olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ANTHİX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ANTHİX’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı ya da nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmeleri.

‘’Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.’’

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ANTHİX’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.’

‘’Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.’’

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktoruna bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Huzursuzluk
 • Burun kanaması
 • Üst ve karın ağrısı
 • Bulantı, kusma
 • Kas, bel veya eklem ağrıları

‘’Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.’’

‘’Ciddi yan etkiler çok seyrek  görülür.’’

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Sersemlik
 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Yorgunluk, halsizlik
 • Dikkat bozukluğu
 • Yüksek ateş veya boğaz ağrısı
 • İştah artışı
 • Ağız, burun veya boğaz kuruluğu
 • İshal veya kabızlık
 • Midede rahatsızlık veya göğüste yanma hissi
 • Deride kızarıklık

‘’Bunlar ANTHİX’in hafif yan etkileridir.’’

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya ecacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz.

Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan ‘’ilaç yan etki bildirimi’’ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi(TÜFAM) ‘ne bildiriniz.

Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

ANTHİX’in saklanması

ANTHİX’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ANTHİX’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi

Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş

Ok meydanı, Boru çiçeği Sokak, No: 16 34382 Şişli – İSTANBUL

Tel:(+90 212)220 64 00

Fax:(+90 212)222 57 59

Üretim yeri: Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş

Bilgi Güçtür, Paylaştıkça Büyür..

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?