Reklam Alanı

Aldactazide 25 mg tablet nedir ve ne için kullanılır?

HbY - 25.07.19 tarihinde yayınlandı.

Aldactazide 25 mg tablet ağızdan yoluyla alınan nane kokulu beyaz bir ilaçtır. Bu makalemizde kadinveaile.net olarak siz değerli üyelerimize Aldactazide 25 mg tablet nedir ve ne için kullanılır? başlığı altında bilgiler aktaracağız.

Aldactazide 25 mg tablet nedir ve ne için kullanılır?

⦁ Etkin madde : Her bir tablet 25 mg spironolakton ve 25 mg hidroklorotiyazid içerir.
⦁ Yardımcı maddeler : Kalsiyum sülfat dihidrat, mısır nişastası, PVP K-30, magnezyum stearat, nane aroması

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
-Bu kullanma talimatını saklayınız.Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
-Eğer ilave sorunlarınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
-Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
-Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
-Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

  1. Aldactazide nedir ve ne için kullanılır?
  2. Aldactazide’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. Aldactazide nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. Aldactazide’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Aldactazide nedir?

Aldactazide, beyaz yuvarlak, nane kokulu, bir yüzünde ‘SEARLE’ yazan, diğer yüzünde ay şeklinde ”Aldactazide” yazan tabletlerdir ve 30 tabletlik ambalajlar halinde sunulmuştur.
Her bir tablet 25 mg spironolakton ve 25 mg hidroklorotiyazid içerir ve aldosteron antagonistleri grubundadır.

Aldactazide ne için kullanılır?

Aldactazide birbirini tamamlayıcı etki mekanizması ve bölgesine sahip iki farklı idrar söktürücü ajanın bileşiminden oluşur, bu sebeple ilave idrar söktürücü ve tansiyonu düşürücü etki sağlar. Buna ek olarak, spironolakton içeriği, tiyazid içeriğinin potasyum azaltıcı etkisinin minimuma indirilmesini sağlar.
Aldactazide ayrıca aşağıdaki durumların tedavisinde de kullanılır:
⦁ Konjestif kalp yetersizliği ( kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalık), karın boşluğunda sıvı toplaması ve /veya ödem ile seyreden karaciğer sirozu, nefrotik sendrom (hastanın vücudunda, özellikle bacak, karın ve yüzünde şişliklerin oluştuğu bir böbrek hastalığı) ve diğer ödem ile ilgili durumların tedavisinde,
⦁ Nedeni bilinmeyen yüksek tansiyonda,
⦁ Dijital gurubu kalp ilacı (Digitoksin, Digoxin gibi kalp kası liflerinin gücünü ve kalp kaslarının etkinliğini arttıran bir çeşit kalp ilacı) alan hastalarda; diğer idrar söktürücü ilaçların elektrolit dengesini sağlamak için yetersiz kaldığı veya uygun görülmediği durumların tedavisinde.

Aldactazide’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Aldactazide’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;
⦁ Böbrek yetmezliği nedeniyle idrar yapamamak,
⦁ Akut böbrek yetmezliği,
⦁ Böbreklerin atılım mekanizmasında belirgin bozukluk,
⦁ Kandaki aşırı miktarda potasyum bulunması,
⦁ Akut veya ciddi karaciğer yetersizliği,
⦁ Böbrek üstü bezlerinin işlevini yitirmesi sonucu oluşan Addison Hastalığı,
⦁ Spironolakton’a tiyazid gurubu idrar söktürücülere, sülfanamid türevi ilaçlara ya da Aldactazide’in içeriğinde yer alan diğer yardımcı maddelere karşı hassasiyet varsa, ilacı kullanmayınız.

Aldactazide’ i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;
⦁ Kanda düşük potasyum miktarı olarak tanımlanan hipokalemiden şüpheleniyorsa (ciltte hissedilen), belirgin uzun süreli etkisi olmayan, karıncalanma, uyuşma, iğnelenme, yanma hissi olarak tanımlanan parestezi; kas zayıflığı, yorgunluk, kalbin normalden yavaş çarpması, şok) elektrokardiyogram (EKG) çekilmelidir. Bununla beraber, hafif hiperkalemi (kanda aşırı miktarda potasyum bulunması) EKG değişimleri ile saptanamadığı için serum potasyum seviyelerinin de kontrol edilmesi gerekir.
⦁ Sıvı ve elektrolit dengesindeki minör değişimler karaciğer iflasına bağlı komaya sebep olabileceği için karaciğer bozukluğu olan hastalarda Aldactazide dikkatle kullanılmalıdır.
⦁ Tiyazidler (idrar söktürücü ilaç grubu) ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda böbrekte filtreleme işleminin azalmasına bağlı olarak kanda üre, azot ve kreatinin miktarının artmasına sebep olabileceği için Aldactazide bu hasta grubunda dikkatli kullanılmalıdır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda ilacın birikim etkisi görülebilir.
⦁ Alerji ya da bronşiyal astım hikayesi olan veya olmayan hastalarda tiyazidlere karşı alerji gelişebilir.
⦁ Karaciğer iflasına bağlı komada görülene benzer zihin karışıklığı ile kendini gösteren düşük – tuz sendromu nadiren Aldactazide kullanımı sırasında görülebilir. Bu sendrom, bariz sıvı tutulumu ile oluşmadığı için total vücut sıvısının artması nedeniyle vücut sodyumunun konsantrasyonunun azalması durumu olan dilüsyonel hiponatremiden farklıdır. Tedavisi için Aldactazide kullanımı sonlandırılmalı ve sodyum verilmelidir.
⦁ Tiyazidler diyabeti ağırlaştırabilir ve insülin gerksinimini değiştirebilir. Tiyazid tedavisi sırasında gizli olan diyabet, belirgin hake gelebilir.
⦁ Böbrek veya karciğer hastalığınız var ise,
⦁ Hamileyseniz

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Aldactazide’in yiyecek ve içecekle ile kullanılması

Aldactazide’in yemeklerle birlikte günde bir kez alınması önerilmektedir.

Hamilelik Döneminde Aldactazide Kullanımı

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Aldactazide’in hamilelikte kullanımı anne ve fetüs açısından yarar risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra olmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Aldactazide Kullanımı

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Eğer emziriyorsanız Aldactazide kullanmayınız.
Eğer emziriyorsanız ve Aldactazide kullanmanız gerekiyorsa, bebek beslenmesiyle ilgili alternatif bir yöntem tayin edilmesi için doktorunuza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

Aldactazide’in araç ve makine kullanımına etkisi olabilir. Araç ya da makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.

Aldactazide’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Aldactazide’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Aldactazidenin ilaçlarla birlikte kullanımı

Eğer anestezik (cerrahi operasyon öncesi verilen geçici olarak bilinç kaybı ile birlikte duyu fonksiyonlarının ortadan kalkmasını sağlayan ilaçlar) verilerek bir operasyon geçirecekseniz doktorunuz Aldactazide kullandığınızı bildiriniz.

Eğer aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız doktorunuzun Aldactazide dozunda ayarlama yapması gerekebilir.
⦁ Digoksin (kalp kası liflerinin gücünü ve kalp kaslarının etkinliğini arttıran bir çeşit kalp ilacı) veya karbenoksolon (Sindirim kanalında, çoğunlukla gastrik asidin etkisi altında kalan mide veya ince bağırsağın ilk bölümünde oluşan ülserin tedavisinde kullanılan bir çeşit ilaç),
⦁ Yüksek kan basıncı için olan ilaçlar,
⦁ Diğer idrar söktürücü ilaçlar,
⦁ Aspirin, indometazin, mefanamik asit veya ibuprofen gibi ağrı kesici, ateş düşürücü ve iltihaba karşı kullanılan bir ilaç grubu olan non steroid antiinflamatuvarlar (NSAİİ),
⦁ Potasyum takviyeleri
⦁ Lityum içeren ilaçlar
⦁ Alkol, barbiturlar ya da narkotiklerin ALLDACTAZİDE ile beraber kullanımı ; uzun süre oturduktan sonra ayağa kalkınca ortaya çıkanortaya çıkan, düşük tansiyona yol açabilir.
⦁ Diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlar (insülin, ya da oral yoldan alınanlar)
⦁ Adrenal bezler veya hipofiz bezi hastalıkta tahrip olduğunda ya da çıkarıldığında yerine koyma tedavisi olarak kullanılan kortikosteroidler,
⦁ Hipofiz bezinin salgılanan endokrin fonksiyonunu düzenleyen bir hormon olan adrenokortikotropik hormon (ACTH)
⦁ Tubokürarin gibi kas-iskelet gevşeticiler
⦁ Kolestramin ve kolestipol içeren kolesterol yüksekliği tedavisinde kullanılan ilaçlar
⦁ Amonyum klorid içeren, vücuttaki aşırı miktarda klorür kaybını tedavi etme amaçlı kullanılan ilaçlar

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Aldactazide 25 mg tablet nedir ve ne için kullanılır?
Aldactazide 25 mg tablet nedir ve ne için kullanılır?

Aldactazide nasıl kullanılır?

Doktorunuz veya eczacınız ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Doktorunuz sizin ne kadar Aldactazide’a ihtiyacınız olduğuna karar verecektir. Bu miktar değişkendir ve doktorunuz sizin için uygun dozu ayarlayacaktır. Genelde günde bir kez yemeklerle birlikte alınmalıdır.
Yetişkin dozu günde 25 ila 200 mg spirolonakton arasında değişebilir. Ne kadar alacağınızdan emin değilseniz doktor veya eczacınıza danışınız.

Aldactazide Uygulama yolu ve metodu:

Aldactazide ağız yoluyla alınır.

Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
Eğer bu ilacı çocuklara verecekseniz, vereceğiniz tablet sayısı çocuğun kilosuna bağlıdır. Doktorunuz verilecek tablet sayısı hakkında sizi bilgilendirecektir. Çocuklarda etkililik ve güvenliği kanıtlanmamıstır.

Yaşlılarda kullanımı:
Doktorunuz tedaviye size düşük doz vererek başlayacak ve istenilen etki elde edilene kadar dozunuzu kademeli olarak yükseltecektir.

Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği :
Akut renal yetmezlik, böbrek fonksiyonlarının gerilemesi veya ciddi böbrek fonsiyon bozukluğu durumunda kullanılmamalıdır.
Karaciğer yetmezliği :
Akut ve ciddi hepatik bozukluk durumunda kullanılmamalıdır.

Eğer Aldactazide’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Aldactazide kullandıysanız:
Aldactazide’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
Akut doz aşımı; sersemlik, zihin karışıklığı, mide bulantısı, kusma veya ishal şeklinde kendisini gösterebilir. Doz aşımının etkilerini tedavi eden veya önleyen belirli bir ajan yoktur. İlacın bırakılmasından sonra bir iyileşme beklenmektedir. Sıvı ve elektrolit yerine koyma tedavisini genel destekleyici tedavidir.

Aldactazide kullanmayı unutursanız
Eğer Aldactazide’i almayı unutursanız, hatırladığınızda hemen alınız. Ancak hatırladığınızda bir sonraki dozun alınma zamanı gelmişse, bu dozu atlayıp almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Aldactazide ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler :
Kendinizi iyi hissetseniz dahi, doktorunuz ilacı kesmenizi söyleyene kadar ilacı almaya devam ediniz.
Eğer ilacı kullanmanız gereken süreden önce bırakırsanız, durumun kötüleşebilir.
İlacın kullanımı hakkında sorularınız var ise doktorunuza danışınız.

Aldactazide Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Aldactazide ‘in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
Çok yaygın : 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan :100 hastanın birinden az,fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa, Aldactazide’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Bilinmiyor :
⦁ Dudaklarda ve vücudun diğer kısımlarında kaşıntı ve kabartı (Stevens-Johnson sendromu)
⦁ Sarı renkli deri ve gözler (sarılık), Aldactazide karaciğer fonksiyon bozukluğuna neden olabilir.
⦁ Düzensiz kalp atışı, karıncalanma hissi, felç veya nefes almada zorluk ; kandaki potasyum seviyesinin yükselmiş olduğunun belirtileri olabilir. Doktorunuz potasyum ve diğer elektrolit seviyelerini izlemek için düzenli kan testlerinizi yaptıracaktır. Eğer gerek görürse tedavinizi sonlandırabilir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz :

Bilinmiyor:
⦁ Mide bulantısı, mide bozukluğu,
⦁ Uyuşukluk, sersemlik,
⦁ Kadınlarda adet ile ilgili sorunlar,
⦁ Kadın ve erkekte cinsel istek (libido) değişikliği,
⦁ Vücut elektrolitlerinde düzensilik (kanda yüksek kalsiyum)
⦁ Akyuvar sayısında azalma (lökopeni) ; kanın pıhtılaşmasını sağlayan kan hücre sayısında azalma (trombositopeni),
⦁ Erkekte meme büyümesi (jinekomasti) bu durum tedavi sonlandırıldığında geçer ; göğüste yumrulaşma, göğüs ağrısı,
⦁ Deride kızarıklık, genellikle kaşıntı,
⦁ Kurdeşen ve kaşıntının gelişmesiyle birlikte deride alerji ; aşırı kıllanma (hipertrikozis),
⦁ Saç kaybı,
⦁ Genel yorgunluk, kas krampları,
⦁ Geçici bulanık görüş, cisimlerin sarı renkte görülmesi
⦁ Böbrek bozukluğu, böbrek yetmezliği

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Aldactazide’in saklanması
Aldactazide’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
30 C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Aldactazide’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi: Pfizer Inc/ ABD lisansıyla,
ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş.
Yeşilce Mahallesi Doğa Sokak No: 4
34418 Kağıthane / İstanbul

Üretim Yeri : ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş.
İkitelli OSB Mah.
10. Cadde No:3/1 A
Başakşehir / İSTANBUL

Bu kullanma talimatı 04/04/2013 tarihinde onaylanmıştır.

Bilgi Güçtür, Paylaştıkça Büyür..

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?