Abese Suresi ve Meali-Rüyada Abese Suresini Okuduğunu Görmek

HbY - 13.04.17 tarihinde yayınlandı.

Abese Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 80. suresidir. Abese Suresi 42 ayetten oluşmaktadır. Mekke’de indirildiğine inanılmaktadır. Abese Suresi ismini birinci âyetindeki yüzünü ekşitti anlamına gelen “abese” kelimesinden almıştır. Rüyada Abese Suresini Okuduğunu Görmek öncelikle çok olumlu şekilde rivayet edilmemektedir.

Abese Suresi ve Meali

Abese suresi Mekke’de inmiştir. 42 Ayetten oluşmaktadır.

Abese suresi’nin türkçe meali aşağıda ki gibidir. Rakamlar ayet sırasını belirtir. Darda veya zorda olanlar bu sureyi ve ozellikle 20. ci ayeti okumaları onları ferahlatır ve yollarını aydınlatır.

80-ABESE SURESİ TÜRKÇE MEALİ :

1 – (Peygamber) Yüzünü ekşitti ve döndü.

2 – Kendisine âmâ geldi, diye.

3 – Ne bilirsin, belki o temizlenecek?

4 – Veya öğüt belleyecek de öğüt ona fayda verecek.

5 – Ama buna ihtiyaç hissetmeyene gelince,

6 – Sen ona yöneliyorsun.

7 – Onun temizlenmemesinden sana ne?

8 – Ama sana can atarak gelen,

9 – Allah’tan korkarak gelmişken,

10 – Sen onunla ilgilenmiyorsun.

11 – Hayır hayır, sakın. Çünkü o Kur’ân bir öğüttür.

12 – Artık dileyen onu düşünür.

13 – O, değerli sahifelerdedir.

14 – Yüksek tutulan tertemiz sahifelerde.

15 – Yazıcıların ellerindedir,

16 – Değerli, iyi yazıcıların.

17 – O kahrolası insan, ne nankör şey.

18 – O yaratan onu hangi şeyden yarattı?

19 – Bir damla sudan, onu yarattı da biçime koydu.

20 – Sonra ona yolunu kolaylaştırdı.

21 – Sonra onu öldürdü de kabre koydurdu.

22 – Sonra dilediği vakit onu tekrar diriltir.

23 – Hayır hayır, doğrusu o, hiç Allah’ın emrini tam yerine getirmedi,

24 – Bir de o insan yiyeceğine baksın.

25 – Biz o suyu bol bol döktük.

26 – Sonra toprağı nasıl da yardık.

27 – Bu suretle orada ekinler bitirdik.

28 – Üzümler, yoncalar,

29 – Zeytinlikler, hurmalıklar,

30 – İri ve sık ağaçlı bahçeler,

31 – Meyveler, çayırlar bitirdik.

32 – Siz ve hayvanlarınız faydalansın diye.

33 – Kulakları sağır eden o gürültü geldiğinde,

34 – O gün kişi kaçar, kardeşinden…

35 – Anasından , babasından..

36 – Eşinden ve oğullarından.

37 – Onlardan her birinin o gün başından aşan işi vardır.

38 – Yüzler var ki, o gün parıl parıl,

39 – Güler, sevinir.

40 – Yüzler de var ki, o gün tozlanmış,

41 – Onları karanlık bürümüş,

42 – İşte onlardır kâfirler, haktan sapanlar.

Abese Suresi ve Meali-Rüyada Abese Suresini Okuduğunu Görmek
Abese Suresi ve Meali-Rüyada Abese Suresini Okuduğunu Görmek

Rüyada Abese Suresini Okuduğunu Görmek

 Abese suresini rüyasında ezbere okuyan veya başkası tarafından okunduğunu veya bunu dinleyen kimse asık suratlı olup herkes tarafından kerahet ve tiksinti ile karşılanır. Kendisi herkesi hakir görerek gururlanır, büyüklük gösterir, fakir ve düşkünlere hayrı dokunursa da bu hali onları incitir.

Abese suresini rüyasında okuyan yahut okuduğunu gören; sevimsiz, somurtkan bir insan olur. Çok hayırda bulunur lakin verdiğini başa kakar, riyakar ve kibirli davranır ve doğu tarafında yolculuk yapar.

Rüyasında abese suresini görmek sadaka vermeye ve dünyanın doğusuna doğru yolculuk yapmaya; şayet bu yolculuğun sonunun hayır getirmeyeceğine ve başına türlü türlü felaketler geleceğine işarettir.

Kirmani’ye göre abese suresini rüyasında okuyan veya dinleyen kimse çehresi asık suratlı olup herkes tarafından tiksinti ve iğrenti ile karşılanır. Bencil insandır. Kendisi herkesi aciz ve ezik görerek gururlanır ve kibirlenir. Büyüklük gösterir ve fakir ile düşkünlere karşı hayrı ve yardımı dokunsa bile bu yardımları karşısında ki insanları incilterek kişinin kendisinden uzaklaşmasını sağlar.

Bilgi Güçtür, Paylaştıkça Büyür..

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?